Fiecare copil în grădiniță

Admin ISJBN
|
24/01/2018
|
|

Cadru normativ:

Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

HG nr. 15/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare aprevederilor Legii nr.248/2015 și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță.