Bani de liceu

Admin ISJBN
|
15/09/2021
|
|

În anul școlar 2021-2022, Ministerul Educației va continua derularea Programului național de protecție socială „BANI DE LICEU”, conform legislației în vigoare.

Admin ISJBN
|
14/09/2020
|
|

În anul școlar 2020-2021, Ministerul Educației și Cercetării va continua derularea Programului național de protecție socială „BANI DE LICEU”, conform legislației în vigoare.

Admin ISJBN
|
05/03/2019
|
|

ORDIN Nr.3125/2019 pentru modificarea anexei nr.3 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr.4839/2004 privind criteriile specifice și metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu".

Admin ISJBN
|
02/11/2018
|
|

  Pe site-ul MEN a fost afișată lista nominală a beneficiarilor HG nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor și cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială ”Bani de liceu” modificată prin HG nr.

Admin ISJBN
|
18/09/2018
|
|

Conform adresei MEN cu nr. 958 IFL/18.09.2018 în anul școlar 2018-2019, Ministerul Educației Naționale va continua derularea Programului național de protecție socială "Bani de liceu" conform legislației în vigoare.