Validare fișe de înscriere la concursul național de ocupare a posturilor didactice - 2024

Candidații înscriși la Concursul național de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitare, sesiunea 2024, care nu au validat fișa de înscriere și nu sunt absolvenți 2024 pot face validarea până la data de 22 mai 2024, ora 15:00, Birou 25.

În mod excepţional, absolvenţii din promoția curentă a studiilor sau a departamentelor pentru pregătirea personalului didactic pot să prezinte adeverinţa de absolvire şi să valideze fişa de înscriere până la data susţinerii probei scrise, 17 iulie 2024, ora 8. Absolvenţii promoţiei curente pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor sau a programului de pregătire psihopedagogică.

  Autor: Admin ISJBN
  Data: 21/05/2024
  Categorie: Mobilitatea personalului didactic
  Vizualizări: