Calendar si cerere de înscriere la concursul național de ocupare a posturilor 2021

Extras din METODOLOGIA – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022

  • Organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

 

Extras din C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021 - 2022

  • Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar

 

Cerere de înscriere la concursul național

  Autor: Admin ISJBN
  Data: 15/04/2021
  Categorie: Titularizare
  Vizualizări: