Titularizare conform Art. 253, 2019-2020

1. Repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare (Capitolul V-extras din Metodologie)

2. Repartizarea, în şedinţă organizată de inspectoratul şcolar, pe perioadă nedeterminată, a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare (extras din CALENDARUL
mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019 - 2020)

3. Cerere de repartizare pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prefederilor art. 263 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare

Autor: Admin ISJBN
Data: 12/12/2018
Categorie: Titularizare Art. 253
Vizualizări: