Titularizare conform Art. 253, 2019-2020

1. Repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare (Capitolul V-extras din Metodologie)

2. Repartizarea, în şedinţă organizată de inspectoratul şcolar, pe perioadă nedeterminată, a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare (extras din CALENDARUL
mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019 - 2020)

3. Cerere de repartizare pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 253 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare

4. Conținut dosar art. 253

  Autor: Admin ISJBN
  Data: 12/12/2018
  Categorie: Modificare durată contract individual de muncă
  Vizualizări: