Titularizare

Admin ISJBN
|
21/05/2021
|
|

Lista candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor din învatamantul preuniversitar, sesiunea iulie 2021, a fost publicată pe site-ul: http://titularizare.edu.ro/2021/

 

 

Admin ISJBN
|
15/04/2021
|
|

Extras din METODOLOGIA – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022

  • Organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

 

Ordinul MEC 5975/9.11.2020 privind aprobarea programelor pentru susținerea concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățămîntul preuniversitar.

 

Admin ISJBN
|
04/08/2020
|
|

Rezultatele  candidaților la concurs au fost publicate pe site-ul MEC: http://titularizare.edu.ro/