Informații repartizare și ocupare posturi didactice pe perioadă determinată

  • Extras - Calendarul de mobilitate-Repartizarea și ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată
  • Extras Metodologie - Capitolul XII - Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar pe perioadă determinată cu personal didactic de predare calificat şi în regim de plata cu ora
  • Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 sau 2015(*)
  • Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2020, 2019 sau 2018(*)

 

 

  Autor: Admin ISJBN
  Data: 03/08/2021
  Categorie: Suplinire
  Vizualizări: