Informații - Ocupare posturi didactice pe perioadă determinată 2022-2023 (suplinire)

Extras din Metodologie - Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar pe perioadă determinată cu personal didactic de predare calificat

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 sau 2016

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2021, 2020 sau 2019

Calendar - Repartizarea și ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată

  Autor: Admin ISJBN
  Data: 12/04/2022
  Categorie: Suplinire
  Vizualizări: