Suplinire

Admin ISJBN
|
21/08/2020
|
|

Dosarele se depun la sediul Inpectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud în data de 28 august 2020, între orele 10-13 și în data de 31 august 2020, între orele 9-10.

Admin ISJBN
|
07/07/2020
|
|

Model pentru prima pagină și  informații privind conținutul dosarului pentru Suplinire.

Admin ISJBN
|
07/07/2020
|
|

Anexa nr.19 (MODIFICATĂ) la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobat

Admin ISJBN
|
15/06/2020
|
|

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din 2014, 2015 sau 2016

Admin ISJBN
|
14/06/2020
|
|

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2019, 2018 sau 2017(*)

Admin ISJBN
|
20/05/2019
|
|

Precizări pentru etapa de CONTINUITATE(de toate tipurile), DETAȘARE, SUPLINIRE (notă 2017/2018 sau 2016 minim 5, sau 2015/2014/2013 minim 7):

Admin ISJBN
|
16/04/2019
|
|

Calendar modificat conform OMEN 3886/2019, pentru etapa de Suplinire si pentru Plata cu Ora.

Admin ISJBN
|
18/01/2019
|
|

1. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar pe perioadă determinată cu personal didactic calificat și în regim de plata cu ora (Capitolul XII-extras din Metodologie)