Suplinire

Admin ISJBN
|
20/05/2019
|
|

Precizări pentru etapa de CONTINUITATE(de toate tipurile), DETAȘARE, SUPLINIRE (notă 2017/2018 sau 2016 minim 5, sau 2015/2014/2013 minim 7):

Admin ISJBN
|
16/04/2019
|
|

Calendar modificat conform OMEN 3886/2019, pentru etapa de Suplinire si pentru Plata cu Ora.

Admin ISJBN
|
18/01/2019
|
|

1. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar pe perioadă determinată cu personal didactic calificat și în regim de plata cu ora (Capitolul XII-extras din Metodologie)

Admin ISJBN
|
12/12/2018
|
|

1. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar pe perioadădeterminată cu personal didactic calificat și în regim de plata cu ora (Capitolul XII-extras din Metodologie)

Admin ISJBN
|
20/08/2018
|
|
Ședința pentru repartizarea pe perioadă determinată a candidaților cu media minim 7 la concursul național de ocupare a posturilor 2018, va avea loc în data de 21 august 2018, începând cu ora 10, în sala de ședințe a ISJ BN după programul atașat:
Admin ISJBN
|
18/07/2018
|
|
Dosarele pentru plata cu ora se vor depune la ISJ BN, in perioada 20-24 august, la camera 2, intre orele 10-12. 
Atașat găsiți: cerere tip, conținut dosar, extras Metodologie și calendar.
Admin ISJBN
|
18/07/2018
|
|

Repartizarea şi ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată:

Admin ISJBN
|
23/05/2018
|
|

Candidații care nu au depus dosare pentru etapa de:

- detașare la cerere

- suplinire cu note din anii anteriori

- continuitate (cu acordul CA de la scoala din aprilie),

în mod excepțional, mai pot depune dosare pana la 1 august, conform Metodologiei.