Precizări referitoare la înscrierea candidaților și validarea dosarelor de înscriere - Titularizare 2021

Referitor la înscrierea candidaților precizăm următoarele:

  • Înscrierea candidaților, verificarea dosarelor de înscriere și înregistrarea datelor de înscriere în aplicație(inclusiv pentru absolvenții 2021) se va realiza până la 21.05.2021
  • Absolvenții promoției 2021 și absolvenții 2021 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentul pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, au obligația de a prezenta adeverința de absolvire a studiilor/programelor de pregătire psihopedagogică în perioada 13-16 iulie 2021;
  • În mod excepțional, în situația în care absolvenții promoției 2021 sau absolvenții 2021 ai programelor de pregătire psihopedagogică de absolvire în perioada 13-16 iulie 2021, aceștia vor fi primiți la proba scrisă din 21 iulie 2021, doar în condițiile prezentării adeverinței de absolvire a studiilor/programelor de pregătire psihopedagogică.

Referitor la validarea dosarelor: în condițiile menținerii stării de alertă, în 21 mai 2021 se afișează datele candidaților înscriși la concursul național pe site-ul: http://titularizare.edu.ro/2021/. După afișarea datelor candidaților înscriși, candidatul care observă erori în datele afișate informează, în scris, prin poșta electronică, inspectoratul școlar în vederea corectării acestora până cel târziu la data de 16 iulie 2021.

Adresa de mail la care se trimit sesizările:titularizare2021@isjbn.ro


 

  Autor: Admin ISJBN
  Data: 19/05/2021
  Categorie: Mobilitatea personalului didactic Titularizare
  Vizualizări: