Notă: prioritate ocupare posturi începând cu 21 august 2018

NOTĂ:  

    Începând cu data de 21 august 2018, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în toate şedinţele de repartizare, precum şi după începerea cursurilor au în ordine cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluţionată şi cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 81 din Metodologie

Autor: Admin ISJBN
Data: 06/08/2018
Categorie: Mobilitatea personalului didactic
Vizualizări: