Modificare durată contract individual de muncă

Admin ISJBN
|
16/04/2019
|
|

Etapa de ”Modificarea duratei contractului de munca din durata determinata de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei”:

Atasat gasiti calendarul modificat pentru  aceasta etapă.

OMEN nr. 3886/11.04.2019 privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020.

Publicat in Monitorul Oficial nr. 287 din 15 aprilie 2019.

Admin ISJBN
|
15/04/2019
|
|

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 3 aprilie 2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene.

Ordinul ministrului educației naționale Nr.3862/4.04.2019 privind suspendarea aplicării unor prevederi si decalarea unor termene și perioade din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020.

Admin ISJBN
|
29/03/2019
|
|

Preluarea dosarelor pentru titularizare în baza Art. 253, se face la ISJ BN, după următorul program:

- marți 2 aprilie, între orele 14 - 16

- miercuri 3 aprilie, între orele 13 - 15

- joi 4 aprilie, între orele 13,30 - 14,30

Admin ISJBN
|
12/12/2018
|
|

1. Repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare (Capitolul V-extras din Metodologie)

Admin ISJBN
|
18/04/2018
|
|

Lista posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a repartizării  cadrelor didactice conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

Admin ISJBN
|
12/04/2018
|
|

Sedinta de repartizare pentru etapa de titularizare in baza Art. 253 va avea loc in data de 16 aprilie 2018, ora 13, in sala de sedinte a ISJ BN.

Admin ISJBN
|
22/03/2018
|
|

Dosarele se depun la ISJ BN, camera 28, dupa urmatorul program:

  • in perioada 3-5 si 10 aprilie, intre orele 11-13
  •  in perioada 11-12 aprilie, intre orele 13-15

Dosarele nu se verifica la depunere!

Documente și informații utile: