Modificare durată contract individual de muncă

Admin ISJBN
|
04/09/2023
|
|

Marți, 5 septembrie 2023, între orele 11:30 - 15:00, se eliberează la sediul ISJBN deciziile de repartizare/ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervare, din ședințele publice desfășurate până la data de 22.08.2023.

În perioada 17-21 iulie 2023, se eliberează deciziilor de repartizare pe posturile didactice ocupate în etapele de mobilitate desfășurate – restrângere de activitate, completare de normă didactică, întregirea normei didactice,modificarea contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract de muncă pe durata de viabilitat

INFORMAȚII UTILE PENTRU CANDIDAȚII CARE PARTICIPĂ LA PROBA SCRISĂ ÎN CADRUL CONCURSULUI NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, SESIUNEA 2023

Admin ISJBN
|
16/01/2023
|
|
  • Extras din metodologie - Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, în condiţiile art. 931 din Legea nr.
Admin ISJBN
|
07/03/2022
|
|

Extras Metodologie - CAPITOLUL V Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de
muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, în condițiile art. 931 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

Admin ISJBN
|
29/03/2021
|
|

Cerere pentru obţinerea acordului / acordului de principiu pentru transfer / pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ / modificarea repartizării pe perioada viabilității postului

Admin ISJBN
|
22/03/2021
|
|

Extras din Metodologie - Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, în condiţiile art. 931 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare (atasat)

Admin ISJBN
|
02/06/2020
|
|

Lista cadrelor didactice validate în C.A. al ISJBN din 29.05.2020 pentru modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei. 

Admin ISJBN
|
16/04/2019
|
|

Etapa de ”Modificarea duratei contractului de munca din durata determinata de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei”:

Atasat gasiti calendarul modificat pentru  aceasta etapă.