Informații privind desfășurarea ședințele publice pentru ocuparea posturilor/catedrelor