GRAFICUL ȘEDINȚELOR DE REPARTIZARE/OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE SESIUNEA AUGUST 2021

GRAFICUL

ȘEDINȚELOR DE REPARTIZARE/OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE

SESIUNEA AUGUST 2021

 

Începând cu data de 19 august 2021, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în toate etapele şi ședințele de repartizare, precum şi după începerea cursurilor, au, în ordine, cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluționată, cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită completarea normei didactice de predare şi cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie.

 

23 AUGUST 2021 – Repartizarea, în ordine a:

  • cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titular
  • cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei
  • cererilor cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
  • cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinate conform prevederilor articolului 63 din Metodologie;
  • solicitărilor pentru detașare la cerere prin continuitate;
  • solicitărilor pentru detașare la cerere în ordine descrescătoare a mediilor.

24 AUGUST 2021 – Repartizarea candidaților care au obținut nota cel puțin 7 la concursul național sesiunea 2021, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, având prioritate candidații care beneficiază și de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2021-2022, în condițiile art.63 și art.87 din Metodologie, în baza notei de repartizare minimum 7 la concursurile naționale, sesiunile 2020 și/sau 2019, respective 2020,2019,2018 și/sau 2017 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar.

25 AUGUST 2021 – Ședință pentru detașare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajului,

26 AUGUST 2021 – Repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2021-2022, conform art.63 și 87 din Metodologie.

  • Repartizarea candidaților care au obținut nota/media de repartizare minim 5 la concursul național sesiunea 2021 precum și repartizarea candidaților care participă cu rezultate peste 7 din concursurile naționale 2015-2020, respective, peste 5, din perioada 2018-2020.
Documente atașate Dimensiune fișier
Grafic sedinte publice de suplinire august 2021.docx91.93 KB
  Autor: Admin ISJBN
  Data: 10/08/2021
  Categorie: Mobilitatea personalului didactic RESTRANGERE DE ACTIVITATE Suplinire Modificare durată contract individual de muncă Detașare COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE
  Vizualizări: