Detașare

Admin ISJBN
|
23/05/2023
|
|
  • Punctaje detașare pentru anul școlar 2023-2024
Admin ISJBN
|
16/01/2023
|
|
  • Extras din metodologie - Detaşarea personalului didactic de predare titular în învăţământul preuniversitar 2023-2024
  • Model cereri detașare

 

 

Admin ISJBN
|
19/08/2022
|
|

Ședința de detașare la cerere prin concurs specific va avea loc în sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, începând cu ora 10:00, pentru
toate disciplinele. Ordinea va fi următoarea:

Admin ISJBN
|
23/05/2022
|
|

LISTA CU PUNCTAJELE CADRELOR DIDACTICE CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE  DETAȘARE LA CERERE ÎNCEPÂND CU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Admin ISJBN
|
12/04/2022
|
|

Extras din Metodologie - Detașarea personalului didactic de predare titular în învățământul preuniversitar

Calendar - Detașare 2022-2023

Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific

În perioada 18-19 august 2021 se depun dosare pentru:

- Completare de normă

- Detașare la cerere prin concurs specific

- Suplinire cu note din anii anteriori (candidații care nu au depus dosare în 11-17 mai 2021)

Admin ISJBN
|
27/04/2021
|
|
  • Extras din Metodologia de mobilitate a personalului didactic 2021-2022  - Detașare
  • Extras din Calendarul de mobilitate a personalului didactic 2021-2022 - Detașare
  • Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific