Detașare

Admin ISJBN
|
19/08/2022
|
|

Ședința de detașare la cerere prin concurs specific va avea loc în sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, începând cu ora 10:00, pentru
toate disciplinele. Ordinea va fi următoarea:

Admin ISJBN
|
23/05/2022
|
|

LISTA CU PUNCTAJELE CADRELOR DIDACTICE CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE  DETAȘARE LA CERERE ÎNCEPÂND CU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Admin ISJBN
|
12/04/2022
|
|

Extras din Metodologie - Detașarea personalului didactic de predare titular în învățământul preuniversitar

Calendar - Detașare 2022-2023

Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific

În perioada 18-19 august 2021 se depun dosare pentru:

- Completare de normă

- Detașare la cerere prin concurs specific

- Suplinire cu note din anii anteriori (candidații care nu au depus dosare în 11-17 mai 2021)

Admin ISJBN
|
27/04/2021
|
|
  • Extras din Metodologia de mobilitate a personalului didactic 2021-2022  - Detașare
  • Extras din Calendarul de mobilitate a personalului didactic 2021-2022 - Detașare
  • Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific
Admin ISJBN
|
18/08/2020
|
|

Lista cadrelor didactice care au depus dosare de detașare la cerere cu punctaj.