Depunere dosar pentru continuitate cu media minim 7 și Definitivat

Dosarele pentru etapa de prelungirea duratei contractului individual de muncă, pentru cadrele didactice angajate cu contract pe perioadă determinată care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ, în baza mediei de repartizare minim 7, la concursurile naționale sesiunea 2018 și/sau 2017, conform art. 61 din Metodologie, se depun la ISJ BN, camera 28, după următorul program:

- luni, 20 mai, între orele 13,30-16

- marți, 21 mai, între orele 10-12

  Autor: Admin ISJBN
  Data: 15/05/2019
  Categorie: Continuitate
  Vizualizări: