Continuitate 2019-2020

1.Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2019-202, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puți definitivarea în învățământ sau care promovează examenul național de definitivare în învățământ sesiunea, 2019, care au obținut media de repartizare minimum 7 (șapte) obținute la concursurile naționale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2018,2017, respectiv 2018,2017,2016 și sau 2015 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar (Capitolul VIII-extras din Metodologie)

2.Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2019-2020, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată,care au obținut la concursurile de titularizare sesiunile2018 și/sau 2017 media de repartizare minimum 5  (Capitolul XI - extras din Metodologie)

3.CALENDAR - Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2019-2020, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată (extras din CALENDARUL mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019 - 2020)

4.CERERE pentru prelungirea duratei contractului individuale de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2019-2020

5. Continut dosar - Continuitate cu minim 7 si Definitivat / inscris Definitivat 2019

6. Continut dosar - Continuitate cu minim 5

 

  Autor: Admin ISJBN
  Data: 12/12/2018
  Categorie: Continuitate
  Vizualizări: