Continuitate

Admin ISJBN
|
22/04/2021
|
|

Dosarele pentru etapa de continuitate cf. art.63 se depun la sediul ISJBN după următorul program:

- joi 22.04.2021 - ora 11-13

- vineri 23.04.2021 ora 11-13

- luni 26.04.2021 ora 12-14

- marți 27.04.2021 ora 11-14.

Admin ISJBN
|
09/06/2020
|
|

Programul de depunere a  dosarelor pentru  continuitate este următorul:

1. Joi 11.06. 2020- între orele 10-12.30.

2. Vineri 12.06. 2020- între orele 10-13.

3. Luni 15.06. 2020- între orele 10-11.

Atașat găsiți conținutul dosarului.

 

Admin ISJBN
|
04/06/2020
|
|

Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2020-2021, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza mediei de repartizare minim 5 (cinci)....vezi atașat

Admin ISJBN
|
02/06/2020
|
|

Extras din calendarul de mobilitate referitor la stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 202-2021, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioada determinată, care au dovedit cel putin definitivarea in invatamant, în baza mediei de repartizare minim 7 (șapte).....vezi atașat<

Admin ISJBN
|
20/05/2019
|
|

Precizări pentru etapa de CONTINUITATE(de toate tipurile), DETAȘARE, SUPLINIRE (notă 2017/2018 sau 2016 minim 5, sau 2015/2014/2013 minim 7):

1) Dosarele pentru CONTINUITATE (de toate tipurile), DETAȘARE, SUPLINIRE (notă 2017/2018 sau 2016 sau 2015/2014/2013), se depun la ISJ BN, în bibliotecă, după următorul program:

Admin ISJBN
|
15/05/2019
|
|

Dosarele pentru etapa de prelungirea duratei contractului individual de muncă, pentru cadrele didactice angajate cu contract pe perioadă determinată care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ, în baza mediei de repartizare minim 7, la concursurile naționale sesiunea 2018 și/sau 2017, conform art.

Admin ISJBN
|
16/04/2019
|
|

Calendar modificat conform OMEN 3886/2019, pentru etapa de Continuitate.

Admin ISJBN
|
12/12/2018
|
|

1.Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2019-202, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puți definitivarea în învățământ sau care promovează examenul național de definitivare în învățământ sesiunea, 2019, care au obținut media de repartizare minimum 7 (șapte) obținute la concursurile naționale de ocupare a

Admin ISJBN
|
06/08/2018
|
|

Ocupări - PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE PERIOADA DETERMINATĂ, CANDIDAȚI CU DEFINITIVAT ȘI CU NOTA/MEDIA CEL PUȚIN 7: