CONCURSURI DE OCUPAREA A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR ce se vacanteză pe parcursul anului școlar 2023-2024, în unitățile de învățământ

NOTĂ: Pentru ocuparea posturilor apărute pe parcursul anului școlar 2023-2024, candidații care au notă de la concurs național sau concurs județean, depun o cerere la secretariatul ISJ BN în termen de cel mult 3 zile de la data publicării postului, prin care solicită postul publicat, specificând nume și prenume, adresa și număr de telefon, anul concursului, disciplina concurs și nota. Nu depun dosare la scoli!