Anunț privind eliberarea deciziilor de reapartizare pentru etapele de mobilitate desfășurate

În perioada 17-21 iulie 2023, se eliberează deciziilor de repartizare pe posturile didactice ocupate în etapele de mobilitate desfășurate – restrângere de activitate, completare de normă didactică, întregirea normei didactice,modificarea contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract de muncă pe durata de viabilitate a postului, pretransfer și prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată de un an a candidaților cu nota min.7 și definitivat.

Deciziile se vor ridica de la sediul Inspectoratului Școlar Județean
Bistrița-Năsăud, biroul nr.25, între orele 10:00-14:00.

Inspector școlar MRU,
Legendi Daciana

  Autor: Admin ISJBN
  Data: 14/07/2023
  Categorie: Mobilitatea personalului didactic RESTRANGERE DE ACTIVITATE Suplinire Modificare durată contract individual de muncă
  Vizualizări: