Mobilitatea personalului didactic

Admin ISJBN
|
07/07/2020
|
|

Anexa nr.19 (MODIFICATĂ) la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării

Admin ISJBN
|
25/06/2020
|
|

Deciziile pentru modificarea contractului pe perioada de viabilitate a postului, de completare de normă la nivelul ISJ, de restrângere de activitate, de pretransfer și de continuitate se pot ridica  în zilele de 29-30 iunie, între orele 9-11 de la sediul ISJBN.

Admin ISJBN
|
18/06/2020
|
|

Potrivit OMEC 4549/17.06.2020 se suspendă organizarea și  desfășurarea activităților prevăzute la punctul I, subpunctele 12-25 din anexa nr.19 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2020-2021.

Admin ISJBN
|
17/06/2020
|
|

ORDIN Nr.4549/17.06.2020 pentru suspendarea organizării și desfășurarii unor activități prevăzute în anexa nr.19 la  Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020 - 2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.

Admin ISJBN
|
15/06/2020
|
|

Precizări privind înscrierea la concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru anul școlar 2020-2021 (atașat)

Centre pentru preluarea dosarelor de concurs (atașat).

Model cerere de înscriere la concurs (atașat)

Admin ISJBN
|
30/01/2020
|
|

FIŞA DE EVALUARE a cadrelor didactice pentru etapele de mobilitate 2020-2021.