Mobilitatea personalului didactic

Admin ISJBN
|
06/12/2018
|
|

ORDIN Nr. 5366/2018 din 25 octombrie 2018 privind aprobarea programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar la disciplina Religie creştină după Evanghelie (atașat)

Admin ISJBN
|
06/12/2018
|
|

METODODOLOGIA-CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 (Anexă la ordinul ministrului educației naționale nr. 5460/12.11.2018)

Admin ISJBN
|
11/09/2018
|
|

Deciziile de ocupare/repartizare/detasare/continuitate/plata cu ora asociati si pensionari, din etapele de mobilitate desfasurate in perioada 20-31 august 2018 se mai pot ridica de la ISJ BN, camera 2, in 11-12 septembrie, intre orele 13-15.

Admin ISJBN
|
05/09/2018
|
|

Deciziile de ocupare/repartizare/detasare/continuitate/plata cu ora, din etapele de mobilitate desfasurate in perioada 20-31 august 2018 se pot ridica de la ISJ BN, camera 2, dupa urmatorul program:

Admin ISJBN
|
04/09/2018
|
|

NOTĂ: Pentru ocuparea posturilor aparute pe parcursul anului scolar 2018-2019, candidații care au notă de la concurs național sau concurs județean, depun o cerere la secretariatul ISJ BN în termen de cel mult 3 zile de la data publicării postului, prin care solic

Admin ISJBN
|
31/08/2018
|
|

Lista actualizata a posturilor ramase neocupate, dupa ultima sedinta de repartizare din data de 31 august 2018.  Acestea se mai pot ocupa in perioada 3-7 septembrie, la nivelul scolii unde este postul, astfel: plata cu ora titular, suplinitor calificat, pensionar sau cu concurs pentru necalificat

Admin ISJBN
|
29/08/2018
|
|

Ultima ședința publică de repartizare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate neocupate va avea loc în data de este 31 august, ora 10, în sala de ședințe a ISJ BN.

Repartizarea se face conf. Art. 102, alin (1) si (2) si Art. 103, alin (1) din Metodologia de mobilitate.