Mobilitatea personalului didactic

Admin ISJBN
|
06/05/2019
|
|

Lista posturilor vacante/rezervate complete/incomplete la data de 6 mai 2019, pentru etapa de Pretransfer.

Admin ISJBN
|
16/04/2019
|
|

Lista  posturilor/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete actualizată la data de 16 aprilie 2019.

Admin ISJBN
|
15/04/2019
|
|

OMEN nr. 3886/11.04.2019 privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020.

Publicat in Monitorul Oficial nr. 287 din 15 aprilie 2019.

Admin ISJBN
|
15/04/2019
|
|

Condiții specifice de ocupare a posturilor/catedrelor vacante în etapele de transfer consimțit între unitățile de învățământ și pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, pentru anul școlar 2019-2020.

Ordinul ministrului educației naționale Nr.3862/4.04.2019 privind suspendarea aplicării unor prevederi si decalarea unor termene și perioade din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020.

Admin ISJBN
|
05/04/2019
|
|

Deciziile din etapa de restrângere de activitate se pot ridica de la secretariatul ISJ BN, în perioada 8-12 aprilie.

Un exemplar original se va duce în cel mai scurt timp la școală.

Admin ISJBN
|
01/04/2019
|
|

Lista  posturilor/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete actualizată la data de 1 aprilie 2019.

Admin ISJBN
|
14/03/2019
|
|

Cadrele didactice care doresc să facă transfer pentru restrăngere de activitate, din mediul rural în mediul urban, vor face dovada notei de titularizare de minim 7(print screen de pe site-ul Titularizare - MEN sau adeverință cu nota), la comisia de mobilitate a ISJ BN, în perioada de depunere a a

Admin ISJBN
|
12/03/2019
|
|

Dosarele din etapele de mobilitate din anul anterior (completare norma didactica, restrangere de activitate, Art.