Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare a copiilor 26 mai-30 iunie 2020

Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare a copiilor se va desfășura în perioada 26 mai - 30  iunie 2020 pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate (conform ORDIN nr. 4.244 din 12 mai 2020 pentru modificarea și completarea calendarului și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.277/2020 ).

Copiii, însoțiți de părinți/ tutori legali, se pot prezenta în vederea realizării evaluării  la cea mai apropiată comisie (vezi lista atașată), conform unei programări prealabile. Programarea se realizează telefonic, de către responsabilul fiecărei comisii de evaluare.

În vederea realizării evaluării nivelului de dezvoltare a copilului, părinții/ tutorii legali vor prezenta comisiei de evaluare: copie de pe certificatul de naştere al copilului, copie de pe CI al părintelui (sau act doveditor al tutorelui, acolo unde este cazul), cerere - tip completată de părintele care solicită evaluarea.

Cererea (atașată) poate fi transmisă prin poștă/mijloace electronice (pe email cjap_bistrita@yahoo.com sau prin poștă la adresa: CJRAE BN, str. Nicolae Bălcescu, nr. 9, localitatea Bistrița, jud. B-N) sau se completează în ziua evaluării, la centrul de evaluare unde este făcută programarea.  Modelul de cerere se află pe site-ul ISJ BN si  CJRAE BN.

Evaluarea  nivelului de dezvoltare a copilului se va realiza în prezența părintelui/ tutorelui legal care îl însotește.

Rezultatul evaluării  nivelului de dezvoltare  a copilului va fi comunicat în scris în aceeaşi zi.

Rezultatul evaluării nivelului de dezvoltare  a copilului nu poate fi contestat.

Documente atașate Dimensiune fișier
Cerere evaluare dezvoltare copil mai2020.doc66 KB
Comisii evaluare mai 2020.pdf343.13 KB
  Autor: Admin ISJBN
  Data: 25/05/2020
  Categorie: Înscrierea în învățământul primar
  Vizualizări: