GRADAȚII DE MERIT, sesiunea 2022

1. ORDIN nr.3551/2022  - Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2022

2. CERERE TIP (model)

3. DECLARAȚIE pe propria răspundere

4. COPERTĂ DOSAR

5. DISTRIBUȚIA LOCURILOR pe discipline și categorii de personal

6. FIȘE DE (AUTO)EVALUARE

  Autor: Admin ISJBN
  Data: 21/04/2022
  Categorie: Informații generale
  Vizualizări: