Anunț selecție experți județeni-proiect POCU, cod SMIS2014+:122607

Ministerul Educației și Cercetării anunță organizarea selecției pentru ocuparea a 23 de posturi de experți județeni (1 expert/județ-conform listei anexate) în cadrul proiectului POCU „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” Cod SMIS2014+:1 22607

Atașat găsiți:

- anunțul privind organizarea etapei a II-a de selecție

- anexele la anunț (cerere de înscriere la concurs, declarație de disponibilitate, formular de consimțământ prelucrarea date personale)

  Autor: Admin ISJBN
  Data: 26/11/2019
  Categorie: Informații generale
  Vizualizări: