Informații generale

Admin ISJBN
|
04/10/2022
|
|

REZULTATE (ÎNAINTE DE CONTESTAȚII) - CONCURS PENTRU SELECȚIA METODIȘTILOR , AN ȘCOLAR 2022 – 2023

Admin ISJBN
|
27/07/2022
|
|

Plan comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile.....

Admin ISJBN
|
19/07/2022
|
|

Ministerul Educației lansează în consultare publică proiectele legilor educației!

Pentru mai multe detalii consulatați pagina:

https://www.edu.ro/proiecte_legi_educatie_2022_consultare_publica

 

 

Admin ISJBN
|
22/06/2022
|
|

Lista cuprinzănd rezultatele finale, după contestații, la concursul de acordare a gradațiilor de merit aprobate în ședința consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud din data de 20.06.2022 -Sesiunea 2022-

Admin ISJBN
|
08/06/2022
|
|

Lista cuprinzand punctajele candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud din data de 08.06.2022.

Admin ISJBN
|
21/04/2022
|
|

1. ORDIN nr.3551/2022  - Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2022

2. CERERE TIP (model)

3. DECLARAȚIE pe propria răspundere

4. COPERTĂ DOSAR

Admin ISJBN
|
03/03/2022
|
|

INFORMAȚII REFERITOARE LA ACCESAREA GRANTURILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL DE REDUCERE A ABANDONULUI ȘCOLAR