Ordin nr.4440/2.06.2020-Calendar etapă specială-Evaluare Națională

ORDIN nr.4.440 din 2 iunie 2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.916/2019 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020.

 1. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Absolvenţii învăţământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/carantină/au prezentat valori ale temperaturii peste limitele admise în ziua desfăşurării probelor sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza/participa la probele evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a pot susţine probele examenului în etapa specială, conform Calendarului de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019 - 2020.
    (3^2) Candidaţilor din categoriile enumerate la alin. (3^1), care au participat la una sau mai multe dintre probele de examen, dar care nu au putut finaliza examenul, li se recunosc probele susţinute în etapa anterioară, desfăşurate în perioada 15 - 18 iulie 2020."
 

Calendar etapă specială BAC si EN 2020

 

Documente atașate Dimensiune fișier
Ordin 4440-2062020_Etapa speciala EN 2020.pdf308.8 KB
  Autor: Admin ISJBN
  Data: 12/06/2020
  Categorie: Evaluare Națională la clasa a VIII-a
  Vizualizări: