Înregistrarea opțiunilor pentru funcția/funcțiile de conducere din unitatea/unitățile de învățământ pentru care candidează

În perioada 14-18 septembrie 2022, candidații care au obținut cel puțin nota 7 la proba scrisă a concursului își vor înregistra opțiunea/opțiunile pentru funcția/funcțiile de conducere din unitatea/unitățile de învățământ pentru care candidează. În funcție de opțiune, vor depune documentele pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare, conform art. 8, alin.(1), lit.n) din Metodologia aprobată prin OME nr. 4597/2021, cu modificările și completările ulterioare). Nedepunerea, după caz, a documentelor prevăzute la alin. (1), lit. n) atrage invalidarea opțiunii de susținere a probei de interviu pentru funcția/funcțiile de conducere care necesită respectiva/respectivele condiții speciale.

De asemenea, conform art. 16, alin (2) din Metodologie, un candidat poate opta pentru participarea la proba de interviu, pentru cel mult 3 funcții de conducere vacante.

Înregistrarea opțiunilor în aplicația informatică se face respectând etapele din Procedura ME nr. 1 16/DTI/23.06.2022 de utilizare a platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, publicată pe isjbn.ro, în data de 27.06.2022, la Secțiunea Concurs directori 2022.

 

Comisia de organizare

  Autor: Admin ISJBN
  Data: 13/09/2022
  Categorie: Concurs directori
  Vizualizări: