Informații privind desfășurarea probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director / director adjunct

INFORMAȚII ȘI PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA, DESFĂȘURAREA ȘI EVALUAREA PROBEI SCRISE ÎN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

 

  • Centrul special desemnat pentru desfășurarea probei scrise este COLEGIUL TEHNIC INFOEL BISTRIȚA, strada Calea Moldovei nr 20.
  • Proba scrisă se desfășoară începând cu ora 10.00 și durează maximum 120 de minute
  • Accesul candidaților în săli se face în intervalul orar 9.00-9.30.
  • Candidații vor fi repartizați în săli în ordine alfabetică.
  • Candidații care nu sunt prezenți în sala de concurs la momentul deschiderii plicurilor cu subiecte pierd dreptul de a participa la concurs.

La această probă a concursului pot participa, în calitate de observatori, reprezentanți ai organizațiilor sindicale, ai federațiilor/asociațiilor de părinți, ai elevilor și agenților economici parteneri, desemnați de organizațiile reprezentative pe baza solicitării comisiei de organizare a concursului. Persoanele desemnate ca observatori se vor prezenta la centrul de concurs la ora 11.30, având asupra lor delegația specială.

Proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct se desfășoară cu respectarea prevederilor ordinului comun ME/MS/5338/1082 din 1.10.2021 de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică și a măsurilor care se impun: stabilirea circuitelor, purtarea măștii de protecție, asigurarea distanței etc. 

 

Comisia de organizare a concursului

Documente atașate Dimensiune fișier
Informatii privind desfasurarea probei scrise_concurs directori_2021.pdf502.66 KB
  Autor: Admin ISJBN
  Data: 13/10/2021
  Categorie: Concurs directori
  Vizualizări: