Admiterea în învățământul profesional și dual de stat 2023 - cadru normativ

ORDIN nr. 5.439 din 26 septembrie 2022 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2023-2024.

 

  • Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2023-2024 se desfăşoarăîn conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, cu completările ulterioare, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2023-2024, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

  • Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3 pentru anul şcolar 2023-2024 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2023-2024, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

  Autor: Admin ISJBN
  Data: 14/02/2023
  Categorie: Admiterea în învățământul profesional
  Vizualizări: