Informații pentru CANDIDAȚII DIN ALTE JUDEȚE care doresc să se înscrie la admitere în județul Bistrița-Năsăud

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care participă la admitere în alte județe și de către părinții acestora se pot realiza:

a) la sediul unității pe care a absolvit-o candidatul

b) prin formularul Fișă de înscriere transmisă electronic unității pe care a avsolvit-o candidatul

c) la centrul special de înscriere din județul în care doresc sa participe la admitere, în situații excepționale 


CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE  LA ADMITERE ÎN LICEU, an școlar 2020-2021, pentru absolvenții clasei a VIII-a proveniți din ALTE JUDEȚE este organizat la INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD, str. 1 Decembrie, Nr.5,  telefon 0263-213529.

Înscrierea candidaților se face în zilele de 2, 3, 6, 7 și 8 iulie 2020, între orele 10:00 -14:00.


Atașat găsiți:

-Oferta de școlarizare pentru învățământul liceal și codurile specializarilor pentru județul Bistrița-Năsăud.

Procedura privind modalitatea de înscriere a candidaților care doresc să partricipe la admiterea computerizată în alt județ, în cadrul procesului de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 

  Autor: Admin ISJBN
  Data: 29/06/2020
  Categorie: Admiterea în învățământul liceal
  Vizualizări: