Admiterea în învățământul liceal

Admin ISJBN
|
07/05/2019
|
|

Fișă de înscriere în anul școlar 2019-2020, admitere în clasa a IX-a  - învățământ liceal de stat (atașat)

Admin ISJBN
|
05/03/2019
|
|

METODOLOGIA DE ORGANIZARE A PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MATERNĂ (conform OMECTS nr. 4802/31.08.2010, art. 10)

Admin ISJBN
|
18/10/2018
|
|

ORDIN Nr. 4829/2018 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 - 2020 (atașat)

Admin ISJBN
|
07/09/2018
|
|

Lista candidaților repartizați în etapa a doua de admitere în învățământul liceal de stat, an școlar 2018-2019

Admin ISJBN
|
19/07/2018
|
|

Lista locurilor rămase libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul liceal vocațional:

Admin ISJBN
|
18/07/2018
|
|

A doua etapă de  admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria  curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18  ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2018 - 2019

Admin ISJBN
|
09/07/2018
|
|

Situaţia locurilor rămase libere în unitățile de învățământ liceal din județul Bistrița-Năsăud , după încheierea primei etape de admitere la liceu (etapa de repartizare computerizată).

 

Admin ISJBN
|
09/07/2018
|
|

Rezultatle repartizării computerizată în învățământul liceal de stat a absolvențolor clasei a VIII-a a fost publicată pe site-ul http://admitere.edu.ro

Admin ISJBN
|
02/07/2018
|
|

CALENDARUL ADMITERII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL SERAL CLASA A IX- A pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 10 septembrie 2018.

Admin ISJBN
|
26/06/2018
|
|

Pe site-ul MEN http://admitere.edu.ro/ a fost publicată ierarhia la nivel judeţean / a municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a. 

Atașat găsiți ierarhia absolvenților de clasa a VIII-a din județul Bistrița-Năsăud.