Admiterea în învățământul liceal

Admin ISJBN
|
14/05/2021
|
|

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022, admitere în clasa a IX-a – învăţământul liceal de stat

  • ANEXĂ LA FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

 

Admin ISJBN
|
10/05/2021
|
|

Centrul special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 - 2022 este LICEUL TEHNOLOGIC BISTRIȚA situat în Bistrița, Str. Zefirului, Nr.1.

 

Admin ISJBN
|
10/05/2021
|
|

Admiterea în învățământul liceal de stat, clasa a IX-a, an școlar 2021-2022

Lista locurilor speciale alocate pentru candidații romi.

Admin ISJBN
|
10/05/2021
|
|

Admiterea în învățământul liceal de stat, clasa a IX-a, an școlar 2021-2022

Lista locurilor distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații

 

Admin ISJBN
|
10/05/2021
|
|

METODOLOGIA DE ORGANIZARE A PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MATERNĂ
(Conform ORDINUL MEC nr. 5457 din 31 august 2020 , modificat cu Ordinul nr. 3721 din data de 23 aprilie 2021, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022)

Admin ISJBN
|
05/05/2021
|
|

NOU!  - Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat în anul şcolar 2021 - 2022 se va desfășura potrivit 

Admin ISJBN
|
25/01/2021
|
|

Nou! - ORDIN nr. 3.203 din 28 ianuarie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022