Învățământ profesional și tehnic

Admin ISJBN
|
19/12/2018
|
|

1. Programe olimpiade pentru învățământul liceal - discipline tehnologice, 2019

2. Programe concursuri pe meserii pentru învățământul profesional, 2019

Admin ISJBN
|
19/10/2018
|
|

Lista modulelor CDL - stagii de pregătire practică a unităților de învățământ cu ÎPT, an școlar 2018-2019.

Admin ISJBN
|
10/10/2018
|
|

Situația școlarizării în unitățile de învățământ profesional și tehnic de stat și particular, anul școlar 2018-2019, învățământ de zi, seral și frecvență redusă.

Ordin nr.4832/2018 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2018-2019

Admin ISJBN
|
09/07/2018
|
|

Precizări privind încadrarea în anul școlar 2018-2019 a personalului didactic care predă curriculumul de specialitate din cadrul ariei curriculare "Tehnologii"

Admin ISJBN
|
21/05/2018
|
|

PLANIFICAREA CERCULUI PEDAGOGIC LA TEHNOLOGII – 04.06.2018 de la ora 14

TEMA : DIDACTICI APLICATE PREDARE INTEGRATĂ ȘI CENTRATĂ PE ELEV – EVALUARE LECȚII