Învățământ profesional și tehnic

Admin ISJBN
|
22/01/2020
|
|

PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT (PLAI) 2018 -2025, ACTUALIZARE 2019

Admin ISJBN
|
18/12/2019
|
|

Precizări privind programele pentru olimpiada la disciplina Educație tehnologică și aplicații practice/Educație tehnologică din învățământul gimnazial, în anul școlar 2019-2020.

Admin ISJBN
|
19/11/2019
|
|

SITUAŢIA ŞCOLARIZĂRII ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC DE STAT ŞI PARTICULAR, an şcolar 2019 - 2020, ÎNVĂȚĂMÂNT DE ZI, SERAL ŞI FRECVENŢĂ REDUSĂ

Admin ISJBN
|
06/11/2019
|
|

ORDIN privind stabilirea  tipurilor de calificări profesionale 3 și 4 al Cadrului național al calificărilior și al corespondenței dintre acestea, din cadrul aceluiași profil la învățământul liceal filiera tehnologică și din cadrul învățământului profesional

Precizări privind susținerea de către absolvenții învățământului liceal, profesional și postliceal a examenelor de finalizare a studiilor în sesiunile anului 2019-2020.

Admin ISJBN
|
25/09/2019
|
|

Operatorii economici pot solicita până la data de 22 noiembrie 2019 şcolarizarea elevilor în învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar 2020-2021.

Admin ISJBN
|
11/09/2019
|
|

Precizări referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar și ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învățământ și programele școlare pentru anul școlar 2019-2020.

Admin ISJBN
|
11/09/2019
|
|

ORDIN Nr 3207/22.02.2019 privind măsuri de aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentru învățământul profesional, liceal - filiera tehnologică și postliceal cu structura anului școlar 2019-2020.