Învățământ profesional și tehnic

Admin ISJBN
|
19/02/2020
|
|

Elevii participanți vor fi prezenți în data de 22.02.2020 între orele 8.30-9.30 la Școala Gimnazială nr.1 Bistrița, clasele V-VIII pentru Educație tehnologică

și la Colegiul Tehnic Infoel Bistrița toate disciplinele Tehnologice, olimpiadă și concurs profesional.

Admin ISJBN
|
22/01/2020
|
|

PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT (PLAI) 2018 -2025, ACTUALIZARE 2019

Admin ISJBN
|
18/12/2019
|
|

Precizări privind programele pentru olimpiada la disciplina Educație tehnologică și aplicații practice/Educație tehnologică din învățământul gimnazial, în anul școlar 2019-2020.

Admin ISJBN
|
19/11/2019
|
|

SITUAŢIA ŞCOLARIZĂRII ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC DE STAT ŞI PARTICULAR, an şcolar 2019 - 2020, ÎNVĂȚĂMÂNT DE ZI, SERAL ŞI FRECVENŢĂ REDUSĂ

Admin ISJBN
|
06/11/2019
|
|

ORDIN privind stabilirea  tipurilor de calificări profesionale 3 și 4 al Cadrului național al calificărilior și al corespondenței dintre acestea, din cadrul aceluiași profil la învățământul liceal filiera tehnologică și din cadrul învățământului profesional

Precizări privind susținerea de către absolvenții învățământului liceal, profesional și postliceal a examenelor de finalizare a studiilor în sesiunile anului 2019-2020.