Învățământ profesional și tehnic

Admin ISJBN
|
11/09/2019
|
|

Precizări referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar și ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învățământ și programele școlare pentru anul școlar 2019-2020.

Admin ISJBN
|
11/09/2019
|
|

ORDIN Nr 3207/22.02.2019 privind măsuri de aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentru învățământul profesional, liceal - filiera tehnologică și postliceal cu structura anului școlar 2019-2020.

Graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică - nivel 4 de calificare, sesiunea mai-iunie 2019

Admin ISJBN
|
28/02/2019
|
|

Precizările privind stabilirea normei didactice de predare în anul școlar 2019-2020 a personalului didactic de predare încadrat în învățământul profesional și tehnic.

Admin ISJBN
|
21/02/2019
|
|

Olimpiadă - aria curriculară Tehnologii şi concurs - IP se desfășoară sâmbătă, 23 februarie 2019 la locațiile stabilite.

Intrarea elevilor se face între orele 9-9.30 pe baza carnetului de elev/carte de identitate.

Admin ISJBN
|
31/01/2019
|
|

Programul de pregătire psihopedagogică și metodică a maiștrilor instructori, organizat de Colegiul Național "Ioan Slavici" Satu Mare.

Admin ISJBN
|
23/01/2019
|
|

Precizări cu privire la programele pentru olimpiada, aferente disciplinei Educatie tehnologica / Educatie tehnologica si aplicatii practice din învățământul gimnazial în anul școlar 2018-2019.

Admin ISJBN
|
23/01/2019
|
|

ORDIN 3500/29.03.2018 privind aprobarea Planurilor de învățământ .....

Admin ISJBN
|
22/01/2019
|
|

1. Regulament specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor din aria curriculară "Tehnologii" - 2019

2. Regulament specific privind organizarea și desfășurarea concursurilor  pe meserii pentru învățământul profesional - 2019