Curriculum și inspecție școlară

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Avizarea programelor pentru disciplinele opționale cuprinse în curriculumul la decizia școlii pentru anul școlar 2020-2021

Admin ISJBN
|
19/03/2020
|
|

GRAFICUL UNIC al activităţilor de îndrumare şi control, an şcolar 2019 – 2020 cu modificări (Aprobat în CA al ISJBN din 19.03.2020)