Curriculum și inspecție școlară

Admin ISJBN
|
08/03/2023
|
|

Procedură operațională - Avizarea programelor pentru disciplinele opționale cuprinse în curriculumul la decizia școlii
pentru anul școlar 2023-2024

Admin ISJBN
|
19/10/2022
|
|
  • CENTRALIZATOR CONSILII CONSULTATIVE PE DISCIPLINE DE ÎNVĂȚĂMÂNT An școlar 2022-2023
Admin-ISJBN
|
21/01/2022
|
|

Comisia pentru curriculum -  

Admin-ISJBN
|
25/11/2021
|
|

Obiective inspecție școlară 2021-2022

Admin ISJBN
|
06/09/2021
|
|

REPARTIZAREA PE SECTOARE TERITORIALE A INSPECTORILOR ŞCOLARI ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022