Curriculum și inspecție școlară

Admin-ISJBN
|
21/01/2022
|
|

Comisia pentru curriculum -  

Admin-ISJBN
|
25/11/2021
|
|

Obiective inspecție școlară 2021-2022

Admin ISJBN
|
06/09/2021
|
|

REPARTIZAREA PE SECTOARE TERITORIALE A INSPECTORILOR ŞCOLARI ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Avizarea programelor pentru disciplinele opționale cuprinse în curriculumul la decizia școlii pentru anul școlar 2020-2021

Admin ISJBN
|
19/03/2020
|
|

GRAFICUL UNIC al activităţilor de îndrumare şi control, an şcolar 2019 – 2020 cu modificări (Aprobat în CA al ISJBN din 19.03.2020)