Arhiva an 2022 luna 05

Admin ISJBN
|
27/05/2022
|
|

Concursul educativ de creație litarară și plastică: „Bucuria Învierii în sufletul copilului”, va avea loc sâmbătă, 4 iunie 2022 la Protopopiatul Ortodox Român Bistrița, începând cu ora 10,00.

Admin ISJBN
|
27/05/2022
|
|

Alege școala pentru un viitor mai bun” - un proiect care susține îmbunătățirea rezultatelor școlare pentru copiii din 3 unități școlare din județul Bistrița - Năsăud.

Admin ISJBN
|
24/05/2022
|
|

Lista centrelor de examen cu unitățile de învățământ liceal arondate și a centrelor de evaluare pentru examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022.

Admin ISJBN
|
23/05/2022
|
|

LISTA CU PUNCTAJELE CADRELOR DIDACTICE CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE  DETAȘARE LA CERERE ÎNCEPÂND CU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Admin ISJBN
|
23/05/2022
|
|

Lista cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice

Admin ISJBN
|
23/05/2022
|
|

Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea 0.5 post contractual vacant de consilier IA-S, compartiment informatizare.

Admin ISJBN
|
20/05/2022
|
|

Rezultatul probei  de interviu la concursul organizat pentru ocuparea 0.5 post contractual vacant de consilier IA-S, compartiment informatizare.

Admin ISJBN
|
19/05/2022
|
|

Rezultatul probei practice la concursul organizat pentru ocuparea 0.5 post contractual vacant de consilier IA-S compartiment informatizare

Admin ISJBN
|
17/05/2022
|
|

Lista locurilor speciale alocate pentru candidații/elevii de etnie romă și lista locurilor distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații/elevii cu CES pentru admiterea în clasa a IX-a din învățământul profesional, an școlar 2022-2023.

Admin ISJBN
|
17/05/2022
|
|

Lista locurilor speciale alocate pentru candidații/elevii de etnie romă și lista locurilor distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații/elevii cu CES pentru admiterea în clasa a IX-a de liceu, an școlar 2022-2023.

Admin ISJBN
|
17/05/2022
|
|

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocupare 0,5 post contractual vacant de consilier IA-S - compartiment informatizare.

Admin ISJBN
|
17/05/2022
|
|

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR  DE LIMBĂ MATERNĂ

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII  PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITERE ÎN LICEELE VOCAȚIONALE

Admin ISJBN
|
13/05/2022
|
|

1. Adresa ISJ BN de selecție grup țintă pentru Programul de formare MANAGER CRED

2. Adresa Ministerului Educație cu privire la acest program

3. Documente de înscriere, anexe

4. link-ul de înscriere online

Admin ISJBN
|
11/05/2022
|
|

Listele cu elevii calificați la etapa județeană a Olimpiadei „Stiințe pentru Juniori” vor fi trimise până la data de 20 mai 2022, conform modelului atașat.

REGULAMENTUL SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA OLIMPIADEI NAȚIONALE „ȘTIINȚE PENTRU JUNIORI”, ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Admin ISJBN
|
11/05/2022
|
|

Validarea dosarelor

Admin ISJBN
|
11/05/2022
|
|

Candidații înscriși la concurs care doresc sa participe la repartizare și în alt județ, trebuie să depună dosar de înscriere și să susțină inspecție și în județul respectiv.

Dosarele se pot depune și on-line, prin e-mail, la adresele indicate de fiecare județ/centru.

Admin ISJBN
|
11/05/2022
|
|

Deciziile pentru toate etapele de mobilitate desf

Admin-ISJBN
|
10/05/2022
|
|

Link harta interactiva Proiecte Erasmus+

https://padlet.com/ISJBN/ee9ptxn7nbabc70t

Admin-ISJBN
|
08/05/2022
|
|

9 Mai 2022, ora 14 Sala de ședințe a Inspectoratului Şcolar Județean Bistrița-Năsăud

Admin ISJBN
|
06/05/2022
|
|

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD anunță scoaterea la concurs a unei funcții contractuale de execuție vacantă de consilier IA, în cadrul compartimentului tehnic-administrativ

Admin ISJBN
|
05/05/2022
|
|

INFORMAȚII Referitoare la Concursul Național de ocupare a posturilor didactice- sesiunea 2022

 

Admin-ISJBN
|
04/05/2022
|
|

Calendarul de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2021—2022, și Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarilor Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a