Arhiva an 2022 luna 04

Admin-ISJBN
|
27/04/2022
|
|
Admin ISJBN
|
21/04/2022
|
|

1. ORDIN nr.3551/2022  - Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2022

2. CERERE TIP (model)

3. DECLARAȚIE pe propria răspundere

4. COPERTĂ DOSAR

Admin-ISJBN
|
15/04/2022
|
|

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD anunță SCOATEREA LA CONCURS a unei funcții contractuale de execuție vacantă de ½ post consilier IA,
în cadrul compartimentului informatizare.

Admin-ISJBN
|
13/04/2022
|
|

Precizări referitoare la aplicarea metodologiilor de organizare și desfășurare a examenelor de certificare N3 și N4. - 2021-2022

Admin ISJBN
|
12/04/2022
|
|

Extras din Metodologie - Detașarea personalului didactic de predare titular în învățământul preuniversitar

Calendar - Detașare 2022-2023

Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific

Admin ISJBN
|
12/04/2022
|
|

Extras din Metodologie - Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar pe perioadă determinată cu personal didactic de predare calificat

Admin ISJBN
|
12/04/2022
|
|

Extras din metodologie - Organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar

Admin-ISJBN
|
12/04/2022
|
|

Link de transfer( valabil o saptamana)

https://we.tl/t-1eP8p0wvku

Admin ISJBN
|
08/04/2022
|
|

Comunicat de presă cu privire la situația minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud

Admin ISJBN
|
08/04/2022
|
|

Având în vedere prevederile legale privind încetarea stării de alertă pe teritoriul României, în anul școlar prezent, organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea Atestatului de competență lingvistică, pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limb

Admin-ISJBN
|
06/04/2022
|
|
Admin ISJBN
|
05/04/2022
|
|
  • Extras – Calendarul de mobilitate pentru anul școlar 2022-2023_CONTINUITATE min 7 și DEFINITIVAT
  • Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2022-2023
  • Cerere pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru prelungirea contractului indi
Admin ISJBN
|
05/04/2022
|
|

Apel selecție cadre didactice în vederea participării la cursul de formare CRED - seria 11, învățământ gimnazial.

Formular de înscriere aici

Admin ISJBN
|
04/04/2022
|
|

Elevii calificați la toate olimpiadele specifice disciplinei (Olimpiada de Limba şi Literatura Română - clasele V-VIII, Olimpiada de Limba şi Literatura Română pentru şcoli/secţii cu predare în limbile minorităţilor şi pentru românii din diaspora - clasele V-VIII, Olimpiada de Limba şi Literatura Română - clasele IX-XII, Olimpiada de Lectură-“Le

Admin ISJBN
|
04/04/2022
|
|

ANUNȚ

Admin ISJBN
|
01/04/2022
|
|

Concursul de interpretare transcurriculară" Ionel Teodoreanu" se amână din motive obiective, până la o dată ce va fi comunicată ulterior.