Arhiva an 2022 luna 03

Admin ISJBN
|
31/03/2022
|
|

Statutul după concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, a tuturor funcțiilor de conducere din unitațile de învățământ preuniversitar de stat din județul Bistrița-Năsăud.

Admin ISJBN
|
30/03/2022
|
|

Apel selecție al cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial din județul Bistrița-Năsăud în vederea participării la programul de formare profesionala continua „Resurse educaționale digitale:realizare, utilizare,evaluare.Formare nivel 2”

Admin ISJBN
|
29/03/2022
|
|

Procedura operațională pentru constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023.

Admin ISJBN
|
29/03/2022
|
|

LISTA FINALĂ CU PUNCTAJELE CADRELOR DIDACTICE CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE  PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎNCEPÂND CU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Admin ISJBN
|
29/03/2022
|
|

Rezultatele înregistrate în urma soluționării contestațiilor la proba de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției/funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea 2022.

Admin ISJBN
|
29/03/2022
|
|

GRAFICUL UNIC al activităţilor de îndrumare şi control, anul şcolar 2021 – 2022, semestrul al II-lea.

Admin ISJBN
|
29/03/2022
|
|

Veniturile brute realizate de către personalul din aparatul propriu al I.S.J. Bistrița-Năsăud conform art.33 din Legea nr. 153/2017 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - martie 2022.

Admin ISJBN
|
29/03/2022
|
|

Lista rezultatelor finale ale concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022

Admin ISJBN
|
29/03/2022
|
|

Rezultatele FINALE ale tuturor candidaților participanți la proba de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției/funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea ianuarie-aprilie 2022

Admin-ISJBN
|
29/03/2022
|
|
Admin ISJBN
|
29/03/2022
|
|

Cerere tip (anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care au frecventat grădinița și care îndeplinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2022 inclusiv.

 

Admin ISJBN
|
28/03/2022
|
|

LISTA CU PUNCTAJELE CADRELOR DIDACTICE CARE PARTICIPĂ LA ETAPA DE  PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎNCEPÂND CU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Admin ISJBN
|
28/03/2022
|
|

Unitațile de învățământ și circumscripțiile școlare din Municipiul Bistrița pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, an școlar 2022-2023.

Admin ISJBN
|
28/03/2022
|
|

Planul de școlarizare propus pentru clasa pregătitoare - an școlar 2022-2023, numărul de clase și locuri disponibile la fiecare unitate de învățământ.

Admin ISJBN
|
25/03/2022
|
|

Informare cu privire la situația minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud

Admin ISJBN
|
25/03/2022
|
|

COMUNICAT DE PRESĂ-  Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED continuă seria evenimentelor naționale „Atelierele CRED – Bune practici în educație”

Admin ISJBN
|
25/03/2022
|
|

ORDIN nr. 3.445 din 17 martie 2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023

Admin-ISJBN
|
23/03/2022
|
|

Sâmbătă 26.03.2022 se vor desfășura, conform calendarului, Olimpiada națională de matematică și Concursul național de matematică aplicată „Adolf Haimovici” etapa județeană, așa cum a fost anunțat deja.

Admin ISJBN
|
22/03/2022
|
|

ezultatele înregistrate în urma desfășurării în data de 22.03.2022 a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției/funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea 2022.

Afișat azi, 22.03.2022, ora 16:00.

Admin ISJBN
|
22/03/2022
|
|

Etapa județeană a Olimpiadei de limba engleză va avea loc sâmbătă, 26 martie, 2022, la Liceul „Logos”, Bistrița, cu începere de la ora 10.00;

Accesul elevilor în săli este permis în intervalul 9.00 – 9.45;

Elevii trebuie să aibă la ei Carnetul de elev sau Cartea de Identitate și Acord de prelucrare a datelor ( atașat );

Admin ISJBN
|
21/03/2022
|
|

Rezultatele înregistrate în urma desfășurării în data de 21.03.2022 a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției/funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea 2022.

Afișat azi, 21.03.2022, ora 18:00.

Admin ISJBN
|
21/03/2022
|
|

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante de la Școala Gimnazială „Artemiu Publiu Alexi” Sângeorz-Băi în etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ.

Admin ISJBN
|
21/03/2022
|
|

Dosarele pentru etapa de pretransfer consimțit se depun la Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, biroul 25, după următorul program:

22-24 martie 2022 – între orele 11:00 – 15:00
25 martie 2022 –  între orele 10:00 – 12:00

Admin ISJBN
|
18/03/2022
|
|

Rezultatele înregistrate în urma desfășurării în data de 18.03.2022 a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției/funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea 2022.

Afișat azi,18.03.2022, ora 15:00.

Admin ISJBN
|
17/03/2022
|
|

Rezultatele înregistrate în urma desfășurării în data de 17.03.2022 a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției/funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea 2022.

Afișat azi,17.03.2022, ora 20.

Admin-ISJBN
|
17/03/2022
|
|

CERC PEDAGOGIC EDUCATIE PERMANENTA - CONSILIERI EDUCATIVI

Admin ISJBN
|
16/03/2022
|
|

Rezultatele înregistrate în urma desfășurării în data de 16.03.2022 a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției/funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea 2022.

Afișat azi,16.03.2022, ora 18:30.

Admin ISJBN
|
16/03/2022
|
|

Olimpiada de Lingvistică "Solomon Marcus"-clasele IX-XII  se va desfășura, sâmbătă, 19.03.2022, începând cu ora 15, online, la Colegiul Național "A.Mureșanu" Bistrița, în laboratorul de informatică.

Admin ISJBN
|
16/03/2022
|
|

Sâmbătă, 19 martie, 2022, se vor desfășura etapele județene ale Olimpiadelor de Limba franceză și Limba italiană, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din
Bistrița, cu începere de la ora 10.00;

Elevii vor avea la ei Actul de identitate sau Carnetul de elev;

Admin ISJBN
|
15/03/2022
|
|

Extras - Calendarul de mobilitate pentru anul școlar 2022-2023_PRETRANSFER

Extras- Metodologiede mobilitate 2022-2023-PRETRANSFER

Admin-ISJBN
|
15/03/2022
|
|

Link catre site-ul „Știu ce aleg !” 

Admin-ISJBN
|
15/03/2022
|
|

Concursul național de matematică aplicată „Adolf Haimovici” 2022 faza județeană, se va desfășura sâmbătă 26.03.2022 la Colegiul Tehnic Infoel Bistrița cu prezență fizică. Concursul se adresează elevilor din clasele IX-XII, de la unitățile de învățământ liceal, filiera tehnologică, toate profilurile.

Admin-ISJBN
|
15/03/2022
|
|

Olimpiada națională de matematică 2022, faza județeană, va avea loc sâmbătă 26.03.2022 la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Bistrița, cu prezență fizică. Sunt calificați pentru această etapă elevii claselor V-VI care au obținut la faza locală minimum 8 puncte și elevii claselor VII-XII care au obținut la etapa locală minimum 10 puncte.

Admin ISJBN
|
15/03/2022
|
|

Etapa județeană a Olimpiadei „Științele Pământului” se va desfășura duminică, 20 martie 2022, între orele 9:30-12:30, la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița.
Accesul elevilor în sălile de clasă este permis până la ora 8,45.

 

Admin ISJBN
|
15/03/2022
|
|

 Etapa județeană a Olimpiadei de Fizică se va desfășura în ziua de sâmbătă, 19 martie 2022, între orele 10,00-13,00, la Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița.

Accesul elevilor în sălile de clasă este permis până la ora 9,30

Admin ISJBN
|
14/03/2022
|
|

Etapa județeană a Olimpiadei de Chimie se va desfășura duminică, 20 martie 2022, între orele 9:30-12:30, la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița.
Accesul elevilor în sălile de clasă este permis până la ora 8,45.

Admin ISJBN
|
14/03/2022
|
|

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat - sesiunea 2021.

  • Arondare unităților de învățământ la centrele de interviu
Admin ISJBN
|
14/03/2022
|
|

CENTRUL EDUCAȚIONAL PENTRU COPII - funcționează la Școala Gimnazială nr 4 Bistrița și este deschis tuturor copiilor refugiaților ucrainieni care rezidează temporar pe raza municipiului Bistrița și în localitățile limitrofe. Înscrierea se face pe baza unei cereri disponibila pe site sau direct la sediul centrului.

 

Admin ISJBN
|
14/03/2022
|
|

Resurse educationale  - suport pentru activitățil educative și de cunoaștere

Admin ISJBN
|
08/03/2022
|
Admin-ISJBN
|
08/03/2022
|
|

Duminica, 13.03.2022, ora 9  are loc OLIMPIADA DE INFORMATICĂ - SECȚIUNEA LICEU în următoarele centre:

Clasa IX-a și clasa XI-a la Colegiul Tehnic Infoel, Bistrița

Clasa X-a și clasa XII-a la Colegiul Național Liviu Rebreanu, Bistrița.

Intrarea elevilor se face începând cu ora 7.45.

Admin ISJBN
|
07/03/2022
|
|

Olimpiada de Biologie-etapa judeteană 2022, clasele IX-XII-Criterii de calificare la etapa națională

Admin ISJBN
|
07/03/2022
|
|

Extras Metodologie - CAPITOLUL V Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de
muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, în condițiile art. 931 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

ȘEDINȚA PUBLICĂ PENTRU COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE ȘI SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERILOR DE ACTIVITATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 SE VA DESFĂȘURA ÎN DATA DE 9 MARTIE 2022, ORA 13, ÎN SALA DE ȘEDINȚE A INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD.

Admin ISJBN
|
07/03/2022
|
|

Participarea elevilor la toate competițiile specifice disciplinei impune completarea unui acord  vizând prelucrarea datelor cu caracter personal, acord disponibil în documentul atașat.

Admin ISJBN
|
04/03/2022
|
|

REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limbi romanice – Limbile spaniolă, italiană, portugheză 

PRECIZĂRI PRIVIND OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ MODERNĂ

Admin ISJBN
|
04/03/2022
|
|

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD, SESIUNEA ianuarie-aprilie 2022 - PROBA DE INTERVIU
Lista finală a situațiilor problemă (Anexa 2 la Procedura nr. 26075/28.02.2022)

Admin ISJBN
|
04/03/2022
|
|
  • REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA OLIMPIADEI NAȚIONALE DE LIMBA ENGLEZĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022, CLASELE VII - XII
     
  • PRECIZĂRI PRIVIND OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ-2022
Admin-ISJBN
|
04/03/2022
|
|

Concursul național de matematică-Olimpiada satelor din România, clasele IV-VIII faza județeană, se va desfășura sâmbătă 12.03.2022 la Liceul Tehnologic Telciu. Pot participa numai elevi din mediul rural.

Admin ISJBN
|
04/03/2022
|
|

REGULAMENT SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI NAȚIONALE DE LIMBI CLASICE: GREACĂ VECHE, LATINĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Admin ISJBN
|
04/03/2022
|
|

REGULAMENT SPECIFIC de organizare și desfășurare a Olimpiadei naționale interdisciplinare de limba şi literatura română şi religie CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ (clasele a V-a – a XII-a), valabil pentru anul școlar 2021-2022.

Admin ISJBN
|
04/03/2022
|
|

REGULAMENT SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂȘURAREA OLIMPIADEI NAȚIONALE DE LECTURĂ „LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ” - clasele IX—XII -ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Admin ISJBN
|
03/03/2022
|
|

REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limba franceză în anul școlar 2021-2022

PRECIZĂRI privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limba franceză

Admin-ISJBN
|
03/03/2022
|
|

Etapa Județeană a Olimpiadei Naționale de Informatică – Secțiunea Gimnaziu, va avea loc în data de 5.03.2022 la Colegiul Național ”Andrei Mureșanu”, Bistrița de la ora 900. Intrarea elevilor se va face în intervalul 745-830.

Admin-ISJBN
|
03/03/2022
|
|

CERCUL PEDAGOGIC al cadrelor didactice  din PALATE /CLUBURI ALE COPIILOR se va desfășura sub forma unui  atelier de lucru,  în  09.03.2022  ora 11.00  la Clubul Copiilor Năsăud.

Admin ISJBN
|
03/03/2022
|
|

INFORMAȚII REFERITOARE LA ACCESAREA GRANTURILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL DE REDUCERE A ABANDONULUI ȘCOLAR

 

Admin ISJBN
|
02/03/2022
|
|
  • REGULAMENT SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI NAȚIONALE DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – clasele V-VIII - ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

 

Admin ISJBN
|
02/03/2022
|
|

Procedura operațională privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea ianuarie-aprilie 2022.

Admin ISJBN
|
02/03/2022
|
|

Listele cu elevii calificati la etapa județeană a Olimpiadei de Chimie vor fi transmise în format electronic, pe adresa de e-mail daiana.balan@isjbn.ro conform modelului atașat, până în data de 9 martie 2022.

Admin ISJBN
|
02/03/2022
|
|

Listele cu elevii calificati la etapa județeană a Olimpiadei de Fizică vor fi transmise în format electronic, pe adresa de e-mail daiana.balan@isjbn.ro conform modelului atașat, până în data de 9 martie 2022.

Admin ISJBN
|
02/03/2022
|
|

Regulament specific- Olimpiada Națională de Matematică pentru Școlile /Secțiile cu predare în Limba Maghiară

Admin ISJBN
|
01/03/2022
|
|

Etapa județeană a Olimpiadei de Biologie se va desfășura sâmbătă, 12 martie 2022, între orele 10:00-13:00, la Școala Gimnazială ”Avram Iancu„ Bistrița.
Accesul elevilor în sălile de clasă este permis până la ora 9,30.