Arhiva an 2022 luna 01

Admin-ISJBN
|
31/01/2022
|
|

Parteneriate la scară mică,  educație școlară și educație profesională

Admin ISJBN
|
31/01/2022
|
|

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat - Sesiunea 2022

  • Lista candidaților admiși, respectiv respinși, din județul Bistrița-Năsăud, după etapa de verificare a dosarelor de înscriere.
Admin ISJBN
|
31/01/2022
|
|

PLANIFICAREA UNITĂȚILOR ȘCOLARE PENTRU VERIFICAREA ȘI AVIZAREA PROIECTELOR DE ÎNCADRARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Admin ISJBN
|
31/01/2022
|
|

Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului național de limbi și culturi clasice pentru elevi  „Ecaterina Andreicaˮ.

Admin ISJBN
|
31/01/2022
|
|

Programa școlară pentru disciplina  Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară- filiera teoretică și filiera vocațională – ciclul inferior al liceului - Trunchi comun (TC) și curriculum diferențiat (CD*)  Clasa a X-a

Admin ISJBN
|
28/01/2022
|
|

Informare privind funcționarea unităților de învățământ din județ și aplicarea testelor de salivă la elevi.

Admin ISJBN
|
28/01/2022
|
|

CERCURI PEDAGOGICE, LIMBI MODERNE, FEBRUARIE, 2022, ON-LINE

TEMA GENERALĂ: CADRUL DIDACTIC, AGENT AL SCHIMBĂRII

  • LIMBA GERMANĂ - 1 FEBRUARIE, 2022;
  • LIMBA ENGLEZĂ - 8 FEBRUARIE 2022;
  • LIMBA FRANCEZĂ - 15 FEBRUARIE, 2022;

 

Admin ISJBN
|
28/01/2022
|
|

ORDIN nr. 5.609 din 19 noiembrie 2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.

Admin-ISJBN
|
28/01/2022
|
|

Marți, 8 februarie 2022, ora 14,30, se va desfășura Cercul pedagogic al profesorilor de istorie și socio-umane.

Admin-ISJBN
|
28/01/2022
|
|

Joi, 10 februarie 2022, ora 14,30, se va desfășura Cercul pedagogic al profesorilor de geografie. Activitatea va fi organizată online și vor fi abordate temele din afișul cercului.

Admin ISJBN
|
28/01/2022
|
|

Ordin 3020/10.01.2022 privind aprobarea calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2022.

Admin ISJBN
|
27/01/2022
|
|

Ordin nr.3066/2022 pentru modificare Ordinului ministrului educației nr. 5.992/29.12.2021 privind aprobarea listei competițiilor pe discipline școlare, sportive și proiecte educative internaționale și naționale, în anul școlar 2021-2022

Admin ISJBN
|
27/01/2022
|
|

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) realizează procesul de selecție a cadrelor didactice în vederea evaluării proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a și manualele de liceu pe programe școlare noi (detalii în adresa atașată).

Admin ISJBN
|
26/01/2022
|
|

Luni, 31.01.2022, ora 17,00 va avea loc Cercul pedagogic cu tema „CADRUL DIDACTIC-FACILITATOR AL ÎNVĂȚĂRII”. Activitatea va fi organizată online, în colaborare cu CCD Bistrița-Năsăud, în cadrul workshop-ului „Profesorul STEM – Educația STEM – abordări creative”.

Admin-ISJBN
|
21/01/2022
|
|

Comisia pentru curriculum - 

Admin-ISJBN
|
21/01/2022
|
|

Comisia pentru curriculum -  

Admin ISJBN
|
20/01/2022
|
|

VIZARE ACTE DE STUDII ȘI DOCUMENTE ȘCOLARE:

Admin ISJBN
|
20/01/2022
|
|

PLANIFICAREA CERCURILOR PEDAGOGICE LA EDUCATOARE, PROFESORI ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR (SECȚIA MAGHIARĂ), PROFESORI DE LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

 

Admin ISJBN
|
18/01/2022
|
|

Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Bistrița-Năsăud, sesiunea 2022.

Admin ISJBN
|
18/01/2022
|
|

ORDIN nr. 5.151/30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat - 2022

  • CALENDARUL examenului naţional de bacalaureat - 2022
Admin ISJBN
|
18/01/2022
|
|

Organizarea și desfășurarea etapei de completare a normei didactice de predare a personalul didactic de predare, la nivelul inspectoratului școlar.

Admin ISJBN
|
17/01/2022
|
|
  • OME nr.5.992/29.12.2021 privind aprobarea listei competițiilor pe discipline școlare, sportive și proiecte educative internaționale și naționale, în anul școlar 2021-2022
    • Anexa1_Lista competițiilor internaţionale pe discipline școlare, sportive și proiecte educative, desfășurate în România și în străinătate, la care participă elevi
Admin ISJBN
|
10/01/2022
|
|

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD anunță scoaterea la concurs a unei funcții contractuale de execuție vacantă de consilier IA, în cadrul compartimentului tehnic-administrativ

Admin ISJBN
|
10/01/2022
|
|

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD anunță SCOATEREA LA CONCURS a unei funcții contractuale de execuție vacantă de ½ post consilier IA,
în cadrul compartimentului informatizare.

 

Admin ISJBN
|
10/01/2022
|
|

Lista unităților de învățământ și unităților conexe care funcționează în anul școlar 2021-2022.

Admin ISJBN
|
10/01/2022
|
|

Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din județul Bistrița-Năsăud, de stat și private, pentru anul școlar 2020-2021.