Arhiva an 2020 luna 09

Admin ISJBN
|
30/09/2020
|
|

Alege școala pentru un viitor mai bun” - un proiect care susține îmbunătățirea rezultatelor școlare pentru copiii din 3 unități școlare din județul Bistrița - Năsăud.

Admin ISJBN
|
29/09/2020
|
|

Rezultatul obținut la etapa de selecție a dosarelor depuse pentru concursul organizat de Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, în vederea ocupării postului vacant de învăţător în cadrul proiectului „ Alege şcoala pentru un viitor mai bun” cod SMIS 108133

Admin ISJBN
|
29/09/2020
|
|

Documente necesare pentru portofoliul profesorului de educație fizică și sport în anul școlar 2020-2021(atașat).

Responsabilul de catedra trebuie să completeze fișa de organizare a activității de educație fizică și sport în unitatea de învatamant ( format electronic/ letric ).

Admin ISJBN
|
25/09/2020
|
|

Informații privind  selecția cadrelor didactice care vor face parte din corpul metodiștilor Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud în anul școlar 2020-2021.

Admin ISJBN
|
25/09/2020
|
|

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Condiții privind admiterea la programele de master didactic Inginerie și Management Inginerie Mecanică

Admin ISJBN
|
24/09/2020
|
|

ORDIN  Nr. 5558/2020 din 14 septembrie 2020 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2020-2021

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 866 din 23 septembrie 2020

Admin ISJBN
|
23/09/2020
|
|

Veniturile brute realizate de către personalul din aparatul propriu al I.S.J. Bistrița-Năsăud conform art.33 din Legean nr. 153/2017 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - septembrie 2020.

Admin ISJBN
|
23/09/2020
|
|

Centralizator numeric privind unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bistrița-Năsăud, an școlar 2020-2021 versus 2019-2020.

Admin ISJBN
|
23/09/2020
|
|

Certificatele de echivalare a studiilor, elaborate de Universitatea de Vest Timișoara, pot fi ridicate personal în perioada 23 - 28 septembrie 2020, în intervalul orar 8 - 16.30. de la inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane. 

Admin ISJBN
|
22/09/2020
|
|

ORDIN  Nr. 5434/2020 din 31 august 2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 852 din 17 septembrie 2020

Admin ISJBN
|
22/09/2020
|
|

Deciziile de repartizare/ocupare a posturilor/caterelor din cadrul ședinței publice din data de 4 septembrie 2020, se pot ridica de la Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud(parter), în perioada 22-25 septembrie, între orele 9-14.

Admin ISJBN
|
21/09/2020
|
|

Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din județul Bistrița-Năsăud, de stat și private, pentru anul școlar 2020-2021.

Admin ISJBN
|
21/09/2020
|
|

Ministerul Educației și Cercetării a lansat, prin Centrul de Politici și Evaluare în Educație, apelul de selecție în vederea constituirii Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN).

Admin ISJBN
|
21/09/2020
|
|

Precizare: 

Aceste planificări sunt doar modele, o structură pe care fiecare își poate realiza propria planificare, în funcție de particularitățile clasei.    

Trebuie avute în vedere activitățile de recuperare pe care fiecare profesor le consideră necesare.  

Admin ISJBN
|
18/09/2020
|
|

Planul Teritorial Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar pe anul școlar 2020-2021

Admin ISJBN
|
17/09/2020
|
|

Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud organizează concursul pentru selecția cadrelor didactice care vor face parte din corpul metodiștilor ISJ BN în anul școlar 2020-2021. Numărul de locuri pentru fiecare disciplină și procedura de selecție le găsiți atașate.

Admin ISJBN
|
17/09/2020
|
|
Admin ISJBN
|
15/09/2020
|
|

Numărul membrilor consiliilor de administrație pentru fiecare unitate de învățământ, an școlar 2020-2021.

Admin ISJBN
|
14/09/2020
|
|

Precizari cu privire la predarea lectiei de educatie fizica in invatamantul preuniversitar conform Ordinului comun nr. 5487/31 08 2020, al MEC si nr. 1494/31 01 2020, al Ministerului Sanatatii (ghid metodologic).

     Organizarea activitatilor sportive:

  

Admin ISJBN
|
14/09/2020
|
|

Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud anunță scoaterea la concurs în cadrul proiectului POCU "Alege școala pentru un viitor mai bun", cod SMIS 108133 a unui post de învățătoare în cadrul unor (sub)activități din proiect pentru perioada octombrie 2020 - aprilie 2021.

Admin ISJBN
|
14/09/2020
|
|

În anul școlar 2020-2021, Ministerul Educației și Cercetării va continua derularea Programului național de protecție socială „BANI DE LICEU”, conform legislației în vigoare.

Admin ISJBN
|
11/09/2020
|
|

Documente atașate :

- Adresa MEC nr. 3350/3.09.2020 cu anexele 1 si 2

- Adresa ISJ BN nr. 655/CRED/CJ/BN/10.09.2020

- documente necesare pentru scoli si candidati, nivel primar si gimnazial

Admin ISJBN
|
10/09/2020
|
|

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca le oferă, începând din anul universitar 2020-2021, cadrelor didactice și absolvenților de licență care doresc să îmbrățișeze o carieră didactică, posibilitatea de a urma cursurile unuia dintre masteratele didactice acreditate și predate în limbile română, m

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Avizarea programelor pentru disciplinele opționale cuprinse în curriculumul la decizia școlii pentru anul școlar 2020-2021

Admin ISJBN
|
07/09/2020
|
|

Notă privind derularea activităților de evaluare externă în perioada 1 septembrie 2020 - 31 august 2021 (CALENDAR)

Admin ISJBN
|
05/09/2020
|
|

Ministerul Educației și Cercetării facilitează accesul la informații tuturor celor interesați de contextul educativ și sanitar în care se va desfășura activitatea didactică în anul școlar/universitar 2020-2021.

Admin ISJBN
|
03/09/2020
|
|

1. Programul ședinței de repartizare/ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din 4 septembrie 2020.

2. Ordinea repartizării posturilor/catedrelor în ședința publică din 4 septembrie 2020

Admin ISJBN
|
01/09/2020
|
|

Rezultatele obținute de candidați la Concursul județean, din data de 1 septembrie 2020, au fost afișate la centrul de examen - Colegiul Național Liviu Rebrenu Bistrița.

Eventualele contestații se depun în data de 2 septembrie 2020, între orele 9-12,la centrul de examen.