Arhiva an 2020 luna 07

Admin ISJBN
|
31/07/2020
|
|

În atenți candidaților care au participat la Concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020.

- Informații privind perioada și mpdalitatea de depunere a contestațiilor

- Model de contestație

Admin ISJBN
|
30/07/2020
|
|

Lista cuprinzând rezultatele FINALE, după evaluare contestațiilor, la concursul de acordare a gradațiilor de merit - sesiunea 2020

Aprobat în ședința consiliului de administrașie al Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud din data de 27.07.2020

Admin ISJBN
|
28/07/2020
|
|

Rezultatele candidaților la proba scrisă a examenului de definitivare în învățământ au fost publicate pe site-ul:http://definitivat.edu.ro/index.html

 

Admin ISJBN
|
24/07/2020
|
|

În atenția candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice- sesiunea 2020

Admin ISJBN
|
24/07/2020
|
|

Junior Achievement Romania: Participare elevi/absolvenți în programul NEETs în Antreprenoriat.

Admin ISJBN
|
24/07/2020
|
|

Graficul desfășurării examenelor pentru obținerea Gradului Didactic II, sesiunea 2020- UBB

Facultatea de Psihologie și  Științe ale Educației- Extensia Năsăud 

Admin ISJBN
|
23/07/2020
|
|

Lista centrelor de concurs și a disciplinelor arondate (atașat).

Admin ISJBN
|
22/07/2020
|
|

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRE

Admin ISJBN
|
22/07/2020
|
|

Contestaţiile se depun la centrul de examen în zilele de:

  • 29 iulie 2020, de la ora 12.00 până la ora 20.00
  • 30 iulie 2020, de la ora 9.00 până la ora 12.00.

conform instrucțiunilor atașate.

Admin ISJBN
|
17/07/2020
|
|

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR.

Candidații au obligația de a verifica toate datele de înscriere care îi vizează. Datele vor fi publicate pe site-ul http://titularizare.edu.ro/2020/.

Admin ISJBN
|
17/07/2020
|
|

Proba orală obligatorie la limba de predare (limba germană) pentru ocuparea posturilor prin concurs național se va desfășura marți, 21 iulie 2020, de la ora 10.00 la Colegiul Național ”Liviu Rebreanu” Bistrița.

Admin ISJBN
|
13/07/2020
|
|

Informații privind concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 16-a:

Admin ISJBN
|
10/07/2020
|
|

Lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării dosarelor depuse în vederea obţinerii gradaţiei de merit - sesiunea 2020, aprobate în consiliul de administraţie al ISJ Bistrița-Năsăud în data de 10.07.2020 (afișată în conformitate OMEC Nr.3307/2020 pentru aprobarea metodologiei si criteriilor privind acordarea g

Admin ISJBN
|
08/07/2020
|
|

Examenul național de DEFINITIVARE în învâțământ 2020 se va desfășura la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Bistrița, în data de 22 iulie 2020. 

Candidații vor fi prezenți la ora 8 și vor avea la ei cartea de identitate.

Admin ISJBN
|
07/07/2020
|
|

Model pentru prima pagină și  informații privind conținutul dosarului de Detașare.

Admin ISJBN
|
07/07/2020
|
|

Model pentru prima pagină și  informații privind conținutul dosarului pentru Suplinire.

Admin ISJBN
|
07/07/2020
|
|

Anexa nr.19 (MODIFICATĂ) la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării