Arhiva an 2020 luna 06

Admin ISJBN
|
29/06/2020
|

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.4532/15.06.2020 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educației naționale, intermiar, nr.4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 și ca urmare a hotărârii C.A.

Admin ISJBN
|
25/06/2020
|
|

Alege școala pentru un viitor mai bun” - un proiect care susține îmbunătățirea rezultatelor școlare pentru copiii din 3 unități școlare din județul Bistrița - Năsăud.

Admin ISJBN
|
25/06/2020
|
|

Deciziile pentru modificarea contractului pe perioada de viabilitate a postului, de completare de normă la nivelul ISJ, de restrângere de activitate, de pretransfer și de continuitate se pot ridica  în zilele de 29-30 iunie, între orele 9-11 de la sediul ISJBN.

Admin ISJBN
|
22/06/2020
|
|

Rezultatele obținute de către absolvenții clasei a VIII-a la Evaluarea Națională (înainte de contestații) au fost publicate pe site-ul http://evaluare.edu.ro/

Admin ISJBN
|
19/06/2020
|
|

Ca urmare a hotărârii C.A. al ISJBN din data de 19.06.2020 publicăm atașat lista actualizată a locurilor speciale pentru candidații rromi la admiterea în învățământul liceal de stat 2020-2021,

Admin ISJBN
|
18/06/2020
|
|

Potrivit OMEC 4549/17.06.2020 se suspendă organizarea și  desfășurarea activităților prevăzute la punctul I, subpunctele 12-25 din anexa nr.19 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2020-2021.

Admin ISJBN
|
17/06/2020
|
|

ORDIN Nr.4549/17.06.2020 pentru suspendarea organizării și desfășurarii unor activități prevăzute în anexa nr.19 la  Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020 - 2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.

Admin ISJBN
|
17/06/2020
|
|

Pentru prima dată de la intrarea în vigoare a RGPD, la publicarea rezultatelor numele și prenumele candidaților la examenele naționale vor apărea în format anonimizat

Admin ISJBN
|
15/06/2020
|
|

Candidații înscriși la examenul de definitivare 2020, vor semnala inspectorului responsabil cu perfecționarea, eventualelor neconcordanțe, până joi, 18 iunie 2020.

Admin ISJBN
|
15/06/2020
|
|

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din 2014, 2015 sau 2016

Admin ISJBN
|
15/06/2020
|
|

Precizări privind înscrierea la concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru anul școlar 2020-2021 (atașat)

Centre pentru preluarea dosarelor de concurs (atașat).

Model cerere de înscriere la concurs (atașat)

Admin ISJBN
|
14/06/2020
|
|

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2019, 2018 sau 2017(*)

Admin ISJBN
|
12/06/2020
|

Cerere de înscriere la concursul naţional/judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020

Admin ISJBN
|
11/06/2020
|
|

Pe site-ul http://euro200.edu.ro/ a fost publicată lista beneficiarilor normelor Legii nr. 269/2004, pentru anul 2020, pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare.

Admin ISJBN
|
10/06/2020
|
|

ORDIN pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5259/2019.

 

Admin ISJBN
|
10/06/2020
|
|

LISTA CADRELOR DIDACTICE ÎNSCRISE LA ETAPA DE PRETRANSFER. PUNCTAJE FINALE

Admin ISJBN
|
09/06/2020
|
|

Planificarea ședinței de repartizare a cadrelor didactice titulare pentru pretransfer la cerere - 12 iunie 2020

Admin ISJBN
|
09/06/2020
|
|

Programul de depunere a  dosarelor pentru  continuitate este următorul:

1. Joi 11.06. 2020- între orele 10-12.30.

2. Vineri 12.06. 2020- între orele 10-13.

3. Luni 15.06. 2020- între orele 10-11.

Atașat găsiți conținutul dosarului.

 

Admin ISJBN
|
05/06/2020
|
|

LISTA CADRELOR DIDACTICE ÎNSCRISE LA ETAPA DE PRETRANSFER

Notă: Proba orală obligatorie  (limba germană) pentru ocuparea posturilor în etapa de pretransfer se va desfășura marți, 9 iunie 2020, de la ora 10.00 la Colegiul Național ”Liviu Rebreanu” Bistrița.

Admin ISJBN
|
05/06/2020
|
|

REZULTATE ALE PROIECTULUI ACTIVITATEA 1: Elaborarea unui program complex de interventie si sprijin pentru prescolari, elevi si parinti, „Scoala Familiei”

Admin ISJBN
|
04/06/2020
|
|

Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2020-2021, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza mediei de repartizare minim 5 (cinci)....vezi atașat

Admin ISJBN
|
02/06/2020
|
|

Extras din calendarul de mobilitate referitor la stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 202-2021, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioada determinată, care au dovedit cel putin definitivarea in invatamant, în baza mediei de repartizare minim 7 (șapte).....vezi atașat<

Admin ISJBN
|
02/06/2020
|
|

Lista cadrelor didactice validate în C.A. al ISJBN din 29.05.2020 pentru modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei.