Arhiva an 2018 luna 07

Admin ISJBN
|
31/07/2018
|
|

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ - Numirea prin detașare în interesul învățământului în funcțiile vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar  în anul școlar 2018-2019:

Admin ISJBN
|
24/07/2018
|
|

Rezultatele FINALE (după rezolvarea contestațiilor) obținute de către candidați la proba scrisă din cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate au fost publicate pe site-ul MEN 

Admin ISJBN
|
24/07/2018
|
|

Rezultatele inițiale obținute de către candidați la proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ au fost publicate pe site-ul MEN http://definitivat.edu.ro/

Admin ISJBN
|
24/07/2018
|
|

Vă invităm să participați în data de 25 iulie 2018 la prima conferință organizată în cadrul proiectului
"Alege școala pentru un viitor mai bun". Detalii în invitația atașată:

Admin ISJBN
|
23/07/2018
|
|

”Alege școala pentru un viitor mai bun” - un proiect care susține îmbunătățirea rezultatelor școlare pentru copiii din 3 unități școlare din județul Bistrița- Năsăud

Admin ISJBN
|
18/07/2018
|
|

A doua etapă de  admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria  curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18  ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2018 - 2019

Admin ISJBN
|
18/07/2018
|
|

Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar:

Admin ISJBN
|
18/07/2018
|
|

Ședința publică pentru etapa de pretransfer va avea loc în data de 27 iulie 2018, începând cu ora 9:00, în sala de ședințe a ISJBN, după programul atașat:

Admin ISJBN
|
18/07/2018
|
|
Admin ISJBN
|
18/07/2018
|
|
Admin ISJBN
|
17/07/2018
|
|

Rezultatele obținute de către candidați la proba scrisă din cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate au fost publicate pe site-ul MEN http://titularizare.edu.ro

Admin ISJBN
|
16/07/2018
|
|

Apel pentru găzduire de ateliere de scriere Erasmus+, în baza planificării realizate de către ANPCDEFP

Admin ISJBN
|
16/07/2018
|
|

Contestaţiile se depun personal de catre candidat, conform Art.59, alin.(8) din Metodologia de Mobilitate nr.5485/13.11.2017, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, camera 28, după următorul program: 17 iulie 2018, dupa afișarea rezultatelor, până la ora 21:00 și 18 iulie 2018

Admin ISJBN
|
12/07/2018
|

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI DE GRAD DIDACTIC II

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI PREŞCOLAR - SESIUNEA AUGUST 2018

Universitatea  Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie si  Stiinte ale Educatiei, EXTENSIA NĂSĂUD
 

Admin ISJBN
|
11/07/2018
|
|

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA NĂSĂUD anunță vacantarea funcției contractuale de consilier IA (contabil șef) 1 post, în cadrul compartimentului Contabilitate, pentru ocuparea prin detașare

Admin ISJBN
|
10/07/2018
|
|
Accesul candidaților în sălile de concurs se face în intervalul orar 8.00-9.00, cu buletin/carte de identitate. Intre orele 9.00-10.00 are loc instruirea candidaților. Proba scrisă începe la ora 10.00 și are o durat de 4 ore.

 

Admin ISJBN
|
09/07/2018
|
|
Listele cu candidații admiși pentru proba scrisa a concursul de titularizare 2018 este afișată la avizierele celor doua centre de concurs: Școala Gimnazială Avram Iancu și Școala Gimnazială nr.1 din Bistrița.
Admin ISJBN
|
09/07/2018
|
|

PROCEDURĂ privind desfășurarea probei scrise, sigilarea și securizarea lucrarilor scrise din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - sesiunea 2018

Admin ISJBN
|
09/07/2018
|
|

Rezultatle repartizării computerizată în învățământul liceal de stat a absolvențolor clasei a VIII-a a fost publicată pe site-ul http://admitere.edu.ro

Admin ISJBN
|
09/07/2018
|
|

Precizări privind încadrarea în anul școlar 2018-2019 a personalului didactic care predă curriculumul de specialitate din cadrul ariei curriculare "Tehnologii"

Admin ISJBN
|
02/07/2018
|
|

CALENDARUL ADMITERII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL SERAL CLASA A IX- A pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 10 septembrie 2018.