Ministerul Educatiei Nationale

Acordarea a 100 de burse de studii pentru tinerii din Belarus care susțin libertatea academică

3 zile 7 ore ago
25 Feb 2021

1. În contextul rolului activ al României în sprijinul cetățenilor din Belarus pe care țara noastră și l-a asumat chiar de la începutul crizei politice, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Educației anunță acordarea a 100 de burse de studii tinerilor din Belarus, care doresc să studieze în instituții de învățământ superior din România, începând cu anul universitar 2021 - 2022.

2. Bursele sunt acordate în baza deciziei Guvernului României din 17 decembrie 2020 și vor fi destinate programelor de studii de licență, master sau doctorat, în limba română sau într-o limbă de circulație internațională. Oferta de burse, modalitatea de transmitere a aplicațiilor precum și calendarul selecției sunt prezentate pe site-ul Ministerului Educației, pe pagina special creată

3. Inițiativa acordării burselor vine în contextul promovării principiului libertății academice la nivelul Spațiului European al Învățământului Superior. Prin această inițiativă se oferă tinerilor din Belarus, inclusiv celor care au fost exmatriculați din instituțiile de învățământ superior belaruse din motive politice sau care se consideră amenințați de deciziile autorităților politice de la Minsk, posibilitatea de a-și continua studiile în universități românești de prestigiu.

► Elemente suplimentare

În luna noiembrie 2020, miniștrii educației din cadrul Spațiului European al Învățământului Superior din care face parte și România au adoptat Comunicatul de la Roma, un document de viziune pentru următorii 10 ani, care accentuează importanța valorilor fundamentale ale învățământului superior. În cadrul acestui document, libertatea academică este definite drept „libertatea personalului academic și a studenților de a desfășura activități în cadrul și în parteneriat cu societatea în absența interferențelor și a temerilor de represiune”.

Cu aceeași ocazie a fosta adoptată o Declarație a miniștrilor educației prin care se face apel la protejarea drepturilor democratice ale studenților și personalului academic din Belarus.

În acest context și în continuarea politicii naționale și europene față de Belarus, la propunerea Ministerului Educației și Cercetării în consultare cu Ministerul Afacerilor Externe, Guvernul României a aprobat, la 17 decembrie Memorandumul privind acordarea de burse de studii pentru tinerii din Belarus, care susțin libertatea academică.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Ministerul Educației nu a transmis și nu va transmite către unitățile și instituțiile de învățământ nicio interdicție expresă cu privire la oferirea de flori și mărțișoare

4 zile 7 ore ago
24 Feb 2021

În ordinul comun nr. 3.235/2021 al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății se prevede interzicerea schimbului de obiecte personale (Anexă: Măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar/unităţile conexe în perioada pandemiei de COVID-19 - II. Măsuri de organizare a spaţiilor, a accesului în unităţile de învăţământ preuniversitar/unităţile conexe şi a programului şcolar, în contextul epidemiologic al infecţiei cu SARS-CoV-2, b) organizarea sălilor de clasă).

Mărţişorul, element de patrimoniu cultural imaterial, a fost înscris de UNESCO, în anul 2017, în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității.

În acest context, Ministerul Educației nici nu poate schimba și nici nu dorește să se implice în schimbarea/includerea unor valori de simbol precum „flori și mărțișoare” în categoria „obiecte personale”.

Ministerul Educației nu a transmis și nu va transmite către unitățile și instituțiile de învățământ nicio interdicție în acest sens, dar îndeamnă la prudență din perspectiva oricărui tip de interacțiuni care pot facilita transmiterea virusului SarsCOV 2.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Bugetul Ministerului Educației înregistrează o creștere de finanțare a domeniului învățământ de 241,8 milioane lei - în valoare absolută

1 săptămână 2 zile ago
19 Feb 2021

În ședința de Guvern de astăzi, 19 februarie 2021, a fost adoptat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021.

Bugetul Ministerului Educației înregistrează o creștere de finanțare a domeniului învățământ, în valoare absolută, de 241,8 milioane lei. Precizăm ca această creștere este înregistrată în condițiile în care bugetul anului 2021 nu mai cuprinde o serie de cheltuieli, precum voucherele de vacanță, plata diferențelor salariale conform Legii 85/2016 sau alocări din fondul de rezervă.

Acțiunea învățământ (total finanțare educație) înregistrează, conform proiectului de buget pentru anul 2021, o valoare de 39,65 miliarde lei, în creștere cu 6% față de 2020 (creștere cu 2,24 miliarde lei). Cele mai relevante creșteri constau în asigurarea, în premieră de la bugetul de stat, prin bugetele locale, a finanțării pentru bursele elevilor (535,7 milioane lei). De asemenea, o creștere substanțială înregistrează finanțarea de bază a unităților de învătământ preuniversitar de stat, componenta destinată cheltuielilor materiale și pregătirii profesionale (creștere de 26%, de la 1,259 miliarde lei la 1,585 miliarde lei). Deși subdimensionat în raport cu necesarul de resurse în educație, se constată totuși că anii 2020 și 2021 au beneficiat de un maximum de finanțare a învățământului românesc din ultimii 10 ani, atât în valoare absolută, cât și procentual, raportat la PIB.

Precizăm faptul că acestui buget alocat învățământului (cel mai mare, în valoare absolută, în ultimii 30 de ani), urmează să i se adauge finanțarea obținută prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru reforma educației.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Situație epidemiologică școli // Numărul total de cazuri la nivel național, înregistrate în unități de învățământ, în perioada 8 - 19 februarie 2021 (ora 18:00)

1 săptămână 2 zile ago
19 Feb 2021
 • Numărul total de cazuri la nivel național, înregistrate în unități de învățământ, în perioada 8 - 19 februarie 2021 (ora 18:00):

1. Clase cu activitate suspendată (8 - 19 februarie 2021): 730

2. Elevi confirmați (8 - 19 februarie 2021): 809

3. Angajați confirmați (8 - 19 februarie 2021): 638.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Participarea ministrului Sorin Mihai Cîmpeanu la reuniunea informală a miniștrilor educației din Uniunea Europeană

1 săptămână 2 zile ago
19 Feb 2021

Astăzi, 19 februarie 2021, ministrul educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, a participat la reuniunea informală a miniștrilor educației din Uniunea Europeană, desfășurată în format videoconferință.

În cadrul reuniunii, organizată sub egida Președinției Portugheze a Consiliului Uniunii Europene, miniștrii educației din statele membre au participat la dezbaterea publică pe tema „Echitate și incluziune în educație și formare în vederea promovării succesului educațional pentru toți”.

În intervenția sa, ministrul educației a subliniat necesitatea unor măsuri urgente în vederea limitării și recuperării pierderilor cauzate de învățarea online, beneficiile oferite de un start solid în viață prin generalizarea educației timpurii și încurajarea competențelor socio-emoţionale încă de la cele mai fragede vârste, precum și importanța incluziunii prin asigurarea de șanse egale elevilor cu nevoi speciale.

În acest context, ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu a declarat că România are o experiență relevantă în selectarea proiectelor Erasmus+ care au avut ca tematică incluziunea sau care au vizat participarea persoanelor cu oportunități reduse și s-a referit, de asemenea, la Cadrul de cooperare strategică în educație și formare profesională, recent adoptat, prin care va fi sprijinit schimbul de bune practici între statele membre.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Ministerul Educației a intervenit în vederea soluționării problemei create la nivelul Inspectoratului Școlar al Municipiului București: astăzi, 18 februarie 2021, au fost efectuate plățile pentru salariile aferente

1 săptămână 3 zile ago
18 Feb 2021

Ministerul Educației a intervenit în vederea soluționării problemei create de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB). Disfuncționalitatea a fost cauzată de necorelarea evidențelor ISMB cu numărul maxim de posturi existent în unitățile de învățământ. Acțiunea Ministerului Educației a condus la deblocarea plății salariilor pentru angajații celor 30 de unități de învățământ special și de masă din Municipiul București.

Astăzi, 18 februarie 2021, au fost efectuate plățile pentru salariile aferente. Precizăm că Ministerul Educației a asigurat constant și în timp util fondurile necesare plăților salariale ale tuturor angajaților din învățământ, corespunzător numărului de posturi alocat fiecărui județ, respectiv Municipiului București.

În urma solicitării ministrului Educației, Corpul de Control verifică respectarea procedurilor de angajare la nivelul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, raportat la legislaţia şi reglementările în vigoare. Rezultatele vor fi comunicate de îndată ce acțiunea Corpului de Control va fi finalizată.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu a participat la întâlnirea organizată de premierul Florin Cîțu cu reprezentanții federațiilor reprezentative din învățământ și ai asociațiilor studenților și elevilor

1 săptămână 3 zile ago
17 Feb 2021

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, a participat la întâlnirea organizată la sediul Guvernului de Prim-ministrul României, Florin Cîțu, cu reprezentanții federațiilor reprezentative din învățământ și ai asociațiilor studenților și elevilor (Federatia Sindicatelor Libere din Invățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Federația Națională Sindicală „Alma Mater”, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, Uniunea Studenților din România, Uniunea Națională a Studenților din România, Liga Studenților Români din Străinatate, Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România și Consiliul Național al Elevilor).

A. Reprezentanții sindicatelor din educație au avansat în discuție solicitări privind salarizarea personalului din învățământ, inclusiv clarificarea modului de calcul al salariilor din perspectiva deciziilor instanțelor judecătorești, necesitatea urgentării vaccinării personalului din învățământ și susținerea unor măsuri de reforma a sistemului prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Reprezentanții Guvernului au subliniat faptul că finanțarea și reforma sistemului de educație reprezintă o prioritate si toate masurile ce urmeaza sa fie luate sunt in concordanta cu interesul comun pentru rezolvarea problemelor cronice de la nivelul sistemului de educație. S-a remarcat disponibilitatea Premierului României pentru un dialog constructiv în vederea identificării celor mai bune soluții adaptate la realitățile existente, ca răspuns la multiplele probleme existente în sistemul de educație.

Din discuții au rezultat următoarele:

1. Înțelegerea importanței unei salarizări motivante în sistemul de educație, inclusiv prin diferențiere pe baza unor criterii de performanță, precum și prin alte drepturi de natură salarială (sporuri sau vouchere);

2. Necesitatea urgentării procesului de vaccinare a personalului din învățământ. În acest sens, Ministerul Educației a transmis deja în cursul acestei seri către CNCAV elementele necesare organizării procesului de vaccinare prioritară a personalului din învățământ;

3. Procentul din Planul Național de Redresare și Reziliența alocat educaței va fi cu siguranță mai mare de 3%, raportat corespunzător la nevoile și importanța reformei în educație (școli reziliente, sustenabile și sigure, creșterea accesului la educație, dezvoltarea rutelor flexibile de educație profesională și digitalizare educație);

4. O nouă întâlnire de lucru cu Premierul României va avea loc în data de 10 martie 2021, dată la care se va constitui un grup de lucru format din reprezentanți ai guvernului și ai federațiilor sindicale reprezentative, urmând a se stabili și calendarul de soluționare a principalelor probleme din sistemul de educație.

B. Reprezentanții elevilor au avansat aspecte care privesc cadrul legal privind decontarea transportului, accesul egal la educație, implicarea elevilor în evaluarea cadrelor didactice, nevoia de investiții în infrastructura școlara, costul standard per elev, bursele elevilor și susținerea educației prin PNRR.

Din discuții au rezultat următoarele:

1. Sumele necesare decontării navetei elevilor care nu sunt scolarizați în localitatea de domiciliu se regasesc în bugetul Ministerului Educației;

2. Sumele necesare asigurării facilităților pentru transportul feroviar și cu metroul se regăsesc în bugetul Ministerului Transporturilor;

3. Transportul local al elevilor va fi asigurat, conform legii, din bugetele autorităților admnistrației publice locale;

4. Pentru prima oară s-a asigurat plata burselor elevilor de la bugetul de stat prin bugetele autorităților administrației publice locale, în suma de 536 milioane lei, cu stabilirea cuantumului minim obligatoriu de 100 de lei/luna. Suma alocată din bugetul de stat pentru bursele elevilor constituie o dublare a sumei acordate cu această destinație de către autoritățile locale în anul precedent;

5. Creșterea cu 26 % a bugetului destinat costului standard/elev - componenta de cheltuieli materiale; acest buget va asigura o creștere a acestei componente cuprinsă între 15% - 35 % pentru mediul urban, respectiv mediul rural, contribuind substanțial la asigurarea echității în educație;

6. Susținerea metodologiei de acordare a feed back- ului din partea elevilor pentru activități didactice;

C. Reprezentanții studenților au propus teme care privesc transportul studenților, internaționalizarea învățământului superior, aspecte care privesc finanțarea și susținerea activităților de interes pentru studenți, precum aspecte referitoare la implicarea studenților în adoptarea deciziilor la nivelul universităților.

Din discuții au rezultat următoarele:

1. Cu privire la decontarea transportului studenților, reprezentanții guvernului au propus sprijin pentru decontarea a 50% din transportul feroviar, cu titlu de propunere obiectivă corect raportată atât la realitățile bugetare curente, cât și la practicile europene în domeniu. Nu a fost exclusă însă ipoteza promovării unor amendamente în cadrul procesului de adoptare a Legii bugetului în Parlament, amendamente care să vizeze suplimentarea drepturilor studenților prin asigurarea gratuității pentru un număr de 12 călătorii dus-întors între localitatea de domiciliu și universitate, pe durata anului universitar.

2. Reprezentanții guvernului au susținut deblocarea unei sume de 250 milioane lei din soldul universităților, cu destinație cheltuieli de capital și susținere burse studenți, alături de suma deja bugetată fără nicio diminuare a componentei de finanțare a burselor studenților, în raport cu anul precedent;

3. Reprezentanții guvernului au susținut promovarea unei inițiative legislative care să permită utilizarea unui cuantum de maximum 10% din finanțarea de bază pentru cheltuieli de investiții în beneficiul comunităților academice;

4. S-a stabilit de comun acord importanța finanțării obiectivelor aferente reformei în învățământul superior în cadrul PNRR, inclusiv finanțarea bibliotecilor și Centrelor de Consiliere și Orientare în Carieră;

5. S-a agreat importanța susținerii internaționalizării învățământului superior românesc, precum și promovarea unor măsuri integrate care să genereze alternative viabile pentru revenirea în România a tinerilor români care au absolvit în afara țării;

6. S-a agreat continuarea discuțiilor între asociațiile studențești și Ministerul Educației cu privire la solicitările de consolidare a reprezentativității studenților în procesul de luare a deciziilor, inclusiv în alegerea rectorilor universităților românești;

7. S-a agreat nevoia de identificare și de susținere a unor măsuri în vederea generalizării unor programe de internship pentru creșterea șanselor de angajare a absolvenților de învățământ superior.

8. S-a agreat importanța susținerii accesului la rezidențiat pentru absolvenții de învățământ superior medical.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Ministerul Educației a transmis Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea Împotriva SARS-CoV-2 datele necesare demarării activității de vaccinare prioritară a personalului din învățământ în centre dedicate

1 săptămână 4 zile ago
17 Feb 2021

Ministerul Educației a transmis astăzi, 17.02.2021, Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea Împotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), datele necesare demarării activității de vaccinare prioritară a personalului din învățământ în centre dedicate (prin organizarea de echipe mobile).

Au fost comunicate către CNCAV:

1. Necesarul de doze de vaccin, defalcat pe categorii de vârstă și județe;

2. Lista celor 42 de locații destinate procesului de vaccinare a personalului din învățământul preuniversitar (personal din creșe și grădinițe, personalul didactic din învățământul primar, gimnazial, liceal), precum și lista persoanelor de contact responsabile (inspectori școlari generali);

3. Lista celor 20 de locații, pe fiecare centru universitar, destinate procesului de vaccinare a personalului didactic din învățământul universitar și persoanele de contact responsabile.

Numărul total de doze necesar pentru vaccinarea persoanelor cu vârsta sub 55 de ani este de 44.324, iar numărul total de doze necesar pentru vaccinarea persoanelor cu vârsta peste 55 de ani este de 15.622.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Situație epidemiologică școli // Numărul total de cazuri la nivel național, înregistrate în unități de învățământ, în perioada 8 - 17 februarie 2021 (ora 16:00)

1 săptămână 4 zile ago
17 Feb 2021
 • Numărul total de cazuri la nivel național, înregistrate în unități de învățământ, în perioada 8 - 17 februarie 2021 (ora 16:00):

1. Clase cu activitate suspendată (8 - 17 februarie 2021): 542

2. Elevi confirmați (8 - 17 februarie 2021): 600

3. Angajați confirmați (8 - 17 februarie 2021): 472.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Structura anului școlar 2021 - 2022, organizarea testelor de antrenament și a simulărilor examenelor naționale

1 săptămână 5 zile ago
16 Feb 2021

I. Structura anului școlar 2021 - 2022

Cursurile anului şcolar 2021 - 2022 vor începe luni, 13 septembrie 2021. Decizia este prevăzută în ordinul ministrului Educației nr. 3.243/5 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial de astăzi, 16 februarie 2021.

Potrivit acestui document, anul școlar 2021 - 2022 începe la data de 1 septembrie 2021 și se structurează pe două semestre (34 de săptămâni), după cum urmează:

Semestrul I: 14 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 13 septembrie 2021 - 22 decembrie 2021.

Semestrul al II-lea: 20 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 10 ianuarie 2022 - 10 iunie 2022, cu includerea programului ,,Școala Altfel’’, în perioada 8 - 14 aprilie, interval în care se pot organiza fazele naționale ale olimpiadelor școlare.

Vacanțele elevilor sunt programate astfel:

 • 25 - 31 octombrie 2021: vacanță pentru învățământ preșcolar și primar;
 • 23 decembrie 2021 - 9 ianuarie 2022: vacanța de iarnă;
 • 15 aprilie 2022 - 1 mai 2022: vacanța de primăvară;
 • 11 iunie 2022 - până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022 – 2023, vacanța de vară.

Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

În situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al școlii nu se dispun pe durata vacanțelor școlare.

Calendarele examenelor naționale, inclusiv calendarul admiterii în învățământul liceal (clasa a IX-a), se aprobă prin ordine de ministru distincte.

În stabilirea structurii anului școlar s-a ținut cont de propunerile Consiliului Național al Elevilor.

II. Pentru pregătirea examenelor naționale (Evaluare Naţională 2021 și Bacalaureat 2021) vor fi publicate pe site-ul CNPEE, începând cu data de 22 februarie 2021, teste de antrenament.

III. Simulările examenelor naționale se vor organiza, după cum urmează:

A. Simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a

 • 29 martie 2021: Limba şi literatura română
 • 30 martie 2021: Matematică
 • 31 martie 2021: Limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă)

B. Simularea examenului național de Bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a

 • 22 martie 2021: Limba şi literatura română - proba E.a)
 • 23 martie 2021: proba obligatorie a profilului - proba E.c)
 • 24 martie 2021: proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d)
 • 25 martie 2021: Limba şi literatura maternă - proba E.b).
Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Acord semnat în prezența Ministrului Educației, între Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Primăria Sectorului 4 al Municipiului București, în interesul unui reper al școlii românești - Colegiul Național „Gheorghe Șincai”

1 săptămână 5 zile ago
16 Feb 2021

Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Primăria Sectorului 4 al Municipiului București au semnat astăzi, 16 februarie, la sediul Ministerului Educației, un protocol prin care își asumă în mod explicit obligația de a nu perturba în niciun fel procesul didactic aferent semestrului al II-lea în Colegiul Național „Gheorghe Șincai”.

Potrivit acestui document, până la data de 1 august 2021, Primăria Sectorului 4 al Municipiului București va prezenta mai multe variante conforme intereselor educației pentru relocarea activităților didactice desfășurate în Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, pe perioada execuției lucrărilor, prevăzute cu o durată de 22 de luni. Varianta optimă va fi adoptată prin consens, numai cu acordul tuturor părților semnatare, inclusiv prin consultarea elevilor și părinților.

De asemenea, în organizarea procesului de predare, Primăria Sectorului 4 al Municipiului București va sprijini Colegiul Național „Gheorghe Șincai” în vederea garantarii conservării în cele mai bune condiții a arhivei și a elementelor de patrimoniu.

În același context organizatoric, în urma primirii de către Colegiul Național „Gheorghe Șincai” a clădirii identificate, Primăria Sectorului 4 al Municipiului București va iniția toate procedurile necesare demarării lucrărilor de construcții necesare și dotării clădirii cu mobilier specific. După finalizarea si recepționarea lucrărilor de construcții, Primăria Sectorului 4 își asumă obligația de a preda clădirea identificată către Colegiul Național „Gheorghe Șincai”.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  Acord ISM Bucuresti si Primaria Sectorului 4 Bucuresti.pdf
daniel.tomoni

Situație epidemiologică școli [11 februarie, ora 18:00]

2 săptămâni 3 zile ago
11 Feb 2021

Incidența cumulată în rândul elevilor pe cele 4 zile de la debutul semestrului al II-lea (1 caz de elev confirmat/10.000 elevi) este mult mai mică decât în rândul populației generale. În 8 județe nu s-a înregistrat niciun caz de infectare în rândul elevilor (Argeș, Brăila, Giurgiu, Neamț, Sibiu, Satu Mare, Tulcea și Vâlcea).

Luând în considerare perioada de incubație, primele cazuri de SARS - CoV - 2 identificate în școlile din România au la bază infectarea în săptămâna premergătoare începerii școlii.

Număr total de cazuri la nivel național:

1. Elevi confirmați în perioada 8 - 11 februarie: 244

2. Clase cu activitate suspendată la data de 11 februarie: 171

3. Angajați confirmați în perioada 8 - 11 februarie: 329.

Subliniem încă o dată că, în sprijinul măsurilor de prevenire a răspândirii virusului  SARS - CoV - 2, sunt de o importanță majoră triajul epidemiologic, menținerea copiilor simptomatici la domiciliu și anunțarea medicului de familie.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Clarificări privind aplicarea ordinului comun Ministerul Educației - Ministerul Sănătății nr. 3.235/93/04.02.2021

3 săptămâni 1 zi ago
06 Feb 2021

Ministerul Educației sprijină, conform atribuțiilor ce-i revin, aplicarea măsurilor de prevenție privind prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în scopul asigurării dreptului la învăţătură şi a dreptului la sănătate, cu respectarea strictă a cadrului legal în vigoare.

Ordinul comun M.E.C/M.S. nr. 3.235/93/04.02.2021 specifică în mod expres la Punctul VII, lit.b) și c) din Anexa, faptul că:

„b) În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau alta simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. În cazul în care există un consimțământ informat și semnat al părintelui/tutorele legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării elevilor simptomatici, aceștia vor putea fi testați, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consimțământul personal. Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical școlar de la nivelul unității de învățământ vor fi raportate către DSP/DSPMB în maxim 24 ore. Dacă părintele/tutorele legal nu își exprimă acordul pentru testare, în cazul existenței unor simptome specifice, ca și în cazul în care nu există cabinet medical în unitatea școlară, acesta va lua legatura cu medicul de familie în vederea stabilirii pașilor următori.

c) Testarea cu teste antigen rapide se recomandă și:

1) cadrelor didactice și altor angajați ai unității școlare, simptomatici, a căror simptomatologie de boală debutează în timpul orelor de curs;

2) colegilor cazurilor confirmate atât elevi (colegi de clasă) cât și cadre didactice/personal auxiliar din unitatea de învățământ (inclusiv celor asimptomatici), imediat după confirmarea primului caz."

Dispozițiile ordinului comun sunt în concordanță cu prevederile art. 660 din Legea nr. 95/ 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind reforma în domeniul sănătății care prevede:

,,Art. 660 (1) Pentru a fi supus la metode de prevenție, diagnostic și tratament, cu potențial de risc pentru pacient, după explicarea lor de către medic, medic stomatolog, asistent medical/moașă, conform prevederilor alin. (2) și (3), pacientului i se solicită acordul scris.

(2) În obținerea acordului scris al pacientului, medicul, medicul stomatolog, asistentul medical/moașa sunt datori să prezinte pacientului informații la un nivel științific rezonabil pentru puterea de înțelegere a acestuia.

(3) Informațiile trebuie să conțină: diagnosticul, natura și scopul tratamentului, riscurile și consecințele tratamentului propus, alternativele viabile de tratament, riscurile și consecințele lor, prognosticul bolii fără aplicarea tratamentului.”

Deși în ordinul comun nu este reglementat conținutul formularului privind consimțământul informat sau obligația transmiterii consimțământului informat începând cu revenirea la cursuri/ transmiterea consimțământului informat anterior intervenirii unor situații speciale, precizăm că toți acei părinți care doresc completarea formularelor de consimțământ anticipat pentru testare în cazul apariției unor situații speciale, o pot face din proprie inițiativă.

În interesul bunei organizări și al siguranței sanitare în școli, Ministerul Educației va sprijini Ministerul Sănătății pentru transmiterea recomandării de a colecta (benevol/non-obligatoriu) formularele de consimțământ informat pentru testare în cazul apariției unor situații speciale.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

193.573 de angajați din sistemul național de învățământ își declară disponibilitatea de vaccinare // 117.245 de angajați sunt programați (sau reprogramați), din care 27.033 sunt deja vaccinați cel puțin cu prima doză până la data 1 februarie 2021

3 săptămâni 6 zile ago
01 Feb 2021

Ministerul Educației face publice rezultatele cu privire la disponibilitatea de vaccinare a personalului din învăţământ. Până în momentul de față, la nivelul învățământului preuniversitar, 50,3% dintre angajați au declarat disponibilitatea de vaccinare raportat la totalul de 292.872 de angajați în sistemul de învățământ preuniversitar. În sistemul de învățământ universitar, procentul disponibilității de vaccinare este de cca. 77% (raportat la totalul de 60.389 de angajați în sistemul de învățământ superior, personal titular și asociat).

Numărul angajaților din sistemul de învățământ care și-au declarat disponibilitatea de vaccinare (inclusiv cei deja vaccinați până la data de 1 februarie 2020) este de 193.573 de persoane (147.314 persoane din sistemul de învățământ preuniversitar și 46.259 - personal din sistemul de învățământ universitar).

Numărul angajaților din sistemul de educație deja vaccinați cel puțin cu prima doză este de 27.033, reprezentând 14% din angajații cu disponibilitate de vaccinare (17.357 din sistemul de învățământ preuniversitar și 9.676 din sistemul de învățământ universitar, inclusiv cadrele didactice din învățământul superior medical). 

Sorin Mihai Cîmpeanu,

Ministrul Educației 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Ziua Internațională pentru Comemorarea Holocaustului

1 lună ago
27 Ian 2021

Ministerul Educației comemorează astăzi victimele Holocaustului.

Prin Rezoluția Adunării Generale a Națiunilor Unite, începând cu anul 2005, ziua de 27 Ianuarie a devenit Ziua Internațională de comemorare a victimelor Holocaustului, marcând eliberarea lagărelor de concentrare naziste şi sfârşitul Holocaustului, în care au fost ucişi 6 milioane de evrei de către regimul nazist în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Combaterea antisemitismului este datoria noastră comună. Pentru ca tragedii precum Holocaustul să nu se mai repete, avem datoria să nu uităm. Avem datoria față de poporul evreu de a clădi un viitor mai bun, conservând memoria fiecărei victime.

Ministerul Educației își reafirmă hotărârea de a continua promovarea disciplinei opționale de studiu „Istoria evreilor. Holocaustul” și formarea profesorilor în parteneriat cu Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România - „Elie Wiesel", Institutul Yad Vashem din Ierusalim, Institutul «Le Memorial de la Shoah» din Paris și cu United States Holocaust Memorial Museum din Washington, DC.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Se micșorează numărul elevilor în clasă!

1 lună 1 săptămână ago
21 Ian 2021

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, a decis că numărul de elevi în clasele de început de ciclu, în învăţământul liceal cu frecvență - zi, se va reduce:

- de la 28 la 24 de elevi în clasă pentru filiera tehnologică și învățământul profesional, inclusiv dual, precum şi pentru filiera vocațională - profil sportiv, teologic, pedagogic şi învățământul liceal de artă;

- de la 28 la 26 de elevi în clasă pentru filiera teoretică.

Joi, 21 ianuarie 2021, a fost transmis la Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022. Astfel, decizia de astăzi modifică ordinul de ministru nr. 5.599/2020.

Având în vedere modificările promovate, activitățile specifice mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar (privind constituirea, încadrarea şi vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar) au fost decalate corespunzător.

Astfel, inspectoratele şcolare vor transmite până la data de 1 februarie 2021, la Ministerul Educaţiei, proiectele planurilor de școlarizare revizuite conform noilor reglementări, în vederea fundamentării cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat.

Această măsură se constituie într-un pas concret în direcția României Educate.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Culturii și Asociația OvidiuRo derulează „Citește-mi 100 de povești!”, program național pentru încurajarea lecturii în familie și în grădiniță

1 lună 1 săptămână ago
19 Ian 2021

Astăzi, 19 ianuarie 2021, ora 12:00, a fost semnat protocolul de colaborare între Ministerul Educației și Cercetării, Asociația OvidiuRo și Ministerul Culturii pentru implementarea Programului  „Citește-mi 100 de povești!”, menit să încurajeze lectura în familie și în grădiniță. Programul este înscris sub egida Proiectului „România Educată”, derulat de Administrația Prezidențială.

În urma semnării, la ora 14:00 a avut loc lansarea online a programului național „Citește-mi 100 de povești!”. Programul își propune să stimuleze lectura în rândul copiilor, atât în grădinițe, cât și în familie. Copiii vor avea oportunitatea de a participa la ateliere de lectură și de a-și dezvolta atenția, vocabularul, imaginația și mai ales motivația pentru învățare. Programul contribuie așadar, în mod direct, la dezvoltarea literației și a unor obiceiuri de lectură care favorizează procesul de învățare și de alfabetizare funcțională, în special pentru copiii din familiile defavorizate și izolate cultural.

Obiectivul nostru este ca, în următorii cinci ani, toate grădinițele publice din România să devină Grădinițe Bibliotecă, adevărate insule de lectură și cultură pentru copii. Pentru ca o grădiniță să primească acest statut, directorul acesteia va dezvolta și va implementa, alături de echipa sa de profesori de învățământ preșcolar, un plan anual de lectură dedicat copiilor, cu sesiuni săptămânale de lectură, cu invitați care să le citească celor mici. OvidiuRo va oferi cadrelor didactice sesiuni de formare centrate pe literație, punând accent pe modalitatea de a le citi copiilor, de a le capta atenția și de a le stimula curiozitatea. Grădinițele vor fi dotate cu un important fond de carte tipărită și în format digital, iar copiii vor primi cărți pentru acasă, pentru a încuraja lectura în familie.

Parteneriatele în contextul „Citește-mi 100 de povești!” vin ca o continuare firească a proiectelor comune anterioare, dedicate facilitării accesului la educație timpurie de calitate al copiilor din medii defavorizate. Propunerea noastră este corelată cu viziunea dezvoltată în cadrul Proiectului „România Educată”, cu măsurile și acțiunile de reducere a părăsirii timpurii a școlii și a analfabetismului funcțional prevăzute în documentele strategice elaborate pentru domeniul educației, precum și cu Reperele Fundamentale în Învățarea și Dezvoltarea Timpurie a copilului. Astfel, programul OvidiuRo constituie o soluție concretă pentru dezvoltarea limbajului, comunicării și pasiunii pentru scriere și citire.

„Reducerea inechității este una dintre cele mai importante provocări ale educației. Cele mai eficiente măsuri sunt cele care se iau încă din primii ani de viață ai copilului. De aceea, este esențială asigurarea unei educații de calitate în creșe și grădinițe, sprijinind inclusiv familia pentru a putea oferi copiilor sprijinul necesar.

În Proiectul „România Educată”, atât echitatea, cât și educația timpurie sunt domenii cheie, cu obiective și soluții specifice. Proiectul OvidiuRo transformă aceste deziderate în practică, insuflând copiilor dragostea pentru lectură. Îi felicit pe organizatori pentru această idee minunată!”, a declarat Ligia Deca, Consilier Prezidențial - Departamentul Educație și Cercetare.

„Înlăturăm barierele din calea educației, ajutând preșcolarii să acceseze modalități moderne de educație, indiferent de mediul din care provin. Mulți copii nu învață din cauza sărăciei, discriminării, sau accesului redus la mijloace de învățare. Acești copii părăsesc școala înainte de a dobândi abilitățile și cunoștințele de bază necesare pentru a prospera în societate. Astfel de proiecte îi vor apropia de școală și vor da startul esențial în viață”, a declarat Sorin Mihai Cîmpeanu, Ministru - Ministerul Educației și Cercetării

„Suntem încântați că facem parte din astfel de proiecte care se adresează viitorului României. Educația timpurie este cheia unei societăți educate, care își valorifică în mod corespunzător resursele. Fără cultură ne pierdem identitatea, valorile și nu evoluăm cu adevărat vreodată. Viitorul se construiește astăzi, plecând de la cea mai importantă resursă: copiii. Mulțumim OvidiuRo că valorifică potențialul preșcolarilor și că rămâne pe acest drum al implicării” , a declarat Bogdan Gheorghiu, Ministru - Ministerul Culturii

„Experiența îndelungată la firul ierbii, unde am implementat programe integrate pentru familiile vulnerabile și o gamă variată de ateliere pentru copii, ne-a demonstrat în mod constant puterea educației de a transforma vieți și comunități. Imaginați-vă grădinița, din orice loc din România, ca un portal spre universul cunoașterii umane, cu insule de lectură și cultură, cu spații luminoase și confortabile, cu cele mai bune cărți pentru copii, cu adulți și copii care descifrează împreună tainele cărților și înțeleg lumea din jurul lor, de la teiul din curte până la cerul înstelat. Vrem să ne asigurăm că fiecare copil, în prima zi de școală, va cunoaște cel puțin 100 de povești, având astfel premisele necesare învățării citit-scrisului și o fundație solidă pentru succesul în viață. Suntem recunoscători partenerilor din mediul privat, care aleg să susțină educația timpurie și să contribuie astfel la dezvoltarea viitoarelor generații de cititori și îi invităm cu drag să ni se alăture pe toți cei care cred în puterea educației” , a declarat Maria Gheorghiu, Președinte - Asociația OvidiuRo

Parteneri: Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Culturii, Asociația Cu Alte Cuvinte, Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România, Fundația Noi Orizonturi. 

Detalii suplimentare despre proiect ► https://www.ovid.ro/citeste-mi-100-de-povesti/

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

167.977 de angajați din sistemul național de învățământ își declară, în prima etapă de consultare, disponibilitatea de vaccinare. Ministerul Educației decide inițierea celei de-a doua etape de declarare a disponibilității de vaccinare (16.01. - 1.02.2021)

1 lună 1 săptămână ago
15 Ian 2021

Ministerul Educației face publice rezultatele primei etape de consultare la nivelul zilei de astăzi, 15 ianuarie, cu privire la disponibilitatea de vaccinare a personalului din învăţământ, cu precizarea că raportarea din care au rezultat procentele de disponibilitate s-a făcut incluzând și persoanele care nu s-au pronunțat în niciun fel asupra disponibilității de vaccinare (răspunsuri asimilate neconcludent răspunsurilor negative).

Având în vedere suprapunerea între perioada de vacanță și perioada de interogare, suprapunere care a generat un numar important de persoane care nu s-au exprimat nici afirmativ, nici negativ cu privire la disponibilitatea de vaccinare, Ministerul Educației decide inițierea celei de-a doua etape de declarare a disponibilității de vaccinare, în perioada 16 ianuarie - 1 februarie 2021.

Până în momentul de față, la nivelul învățământului preuniversitar, 45,06% dintre angajați au declarat disponibilitatea de vaccinare raportat la totalul de 292.872 de angajați din sistemul de învățământ preuniversitar (inclusiv persoanele care nu au răspuns). În sistemul de învățământ universitar, procentul privind disponibilitatea de vaccinare este de 59,64% (raportat la totalul de 51.094 de titulari angajați în sistemul de învățământ universitar + 9.295 de cadre didactice asociate - inclusiv persoanele care nu au răspuns).

Numărul angajaților din sistemul de învățământ care și-au declarat disponibilitatea de vaccinare până la data de 15 ianuarie este de 167.977 de persoane (131.962 - personal din sistemul de învățământ preuniversitar si 36.015 - personal din sistemul de învățământ universitar).

Ne exprimăm speranța că în cea de-a doua etapă vor răspunde și angajații care nu s-au pronunțat până acum asupra disponibilității la vaccinare.

Detalii suplimentare sunt disponibile în documentele de mai jos:

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  Centralizator raportări inspectorate școlare județene (dată de referință: 15 ianuarie 2021) Centralizator raportări universități (dată de referință: 15 ianuarie 2021)
daniel.tomoni

Ziua Culturii Naționale: Sărbătoare a tuturor românilor!

1 lună 1 săptămână ago
15 Ian 2021

«La început și la final de an celebrăm două repere fundamentale pentru România: 15 ianuarie și 1 decembrie. Întotdeauna vom avea ceva de propus și de sperat de Ziua Culturii Naționale, zi intrată deja în patrimoniul marilor sărbători ale românilor!

Prin limbă avem acces la cultură, adică la tezaurul de cunoaștere al celor care au trăit înaintea noastră, precum și al celor care ne sunt contemporani. Patrimoniul material și spiritual, cultura reflectată în umanioare și în științe deopotrivă, ne face să fim ceea ce suntem ca indivizi, dar și ca națiune. Schimbările pe care le-a adus progresul tehnologic, delocalizarea și interconectarea fără precedent au generat riscul de diluare accentuată a identității naționale, în favoarea identității individuale, a altor niveluri de identificare, mai aplecate spre materialism, consumerism și satisfacție imediată, fără atenție acordată consecințelor mai ample și bunei întocmiri a scării de valori.

Educația este procesul prin care ne construim propriul univers simbolic, propria definiție despre sine și despre lume. Prin educație înțelegem cine suntem noi, cum să ne raportăm la anumite valori, de ce să adoptăm anumite atitudini și comportamente. Fiecare copil își dobândește identitatea prin raportarea în cercuri din ce în ce mai ample - la familie mai întâi, la grupul de prieteni, apoi la școală, oraș, zonă, grup etnic, religie, națiune, continent, rasă, umanitate. Aceasta se întâmplă prin comunicare, prin limbaj, iar limba maternă este prima noastră referire la ce ne înconjoară. Limba este casa ființei, spunea Heidegger, deoarece în aceasta gândim și prin utilizarea ei devenim oameni.

Ziua Culturii Naționale ne reamintește cine suntem. Prin opera sa, Eminescu ne susține titanic și fără rest, ca un reper absolut în marele vacarm inerent al prezentului. De aceea, în vremuri de restriște mondială, națională, familială și personală, avem nevoie mai mult ca oricând să ne sprijinim pe noi înșine și pe cei din jur, solidar, indiferent de vârstă, venit sau statut social.

Diluarea identității naționale aduce dezbinare, iar istoria a demonstrat că întotdeauna când am fost solidari, am reușit sa depășim cele mai grele încercări. De aproape un an, traversăm cea mai gravă criză de sănătate fizică a generației noastre. Unde să regăsim resurse pentru a rămâne sănătoși la minte și la suflet, fără să ne lăsăm copleșiți de frică și de disperare – unde dacă nu în universul valoric al națiunii noastre, univers construit prin educație și cultură, cu aportul mai multor etnii și religii, care au îmbogățit lumina României cu reflexe și semnificații unice și surprinzătoare?

Spațiul sau teritoriul își schimbă semnificația datorită accelerării dramatice a activității umane. Identificarea nu poate avea loc exclusiv pe coordonatele circumstanțelor și bunurilor materiale. Ea este, în esenţă, una ce ţine de bunurile simbolice. Așadar, prin celebrarea Zilei Culturii Naționale ne reamintim toți, în țară dar și în diaspora, ce înseamnă să fim români și ce ne dorim noi pentru ”dulcea Românie”.

O Românie Educată este o Românie care știe cine este, care-și respectă valorile și le promovează eficient, credibil și fără echivoc. Avem încredere că vom reuși să o construim împreună.»

Sorin Mihai Cîmpeanu,

Ministru

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni
Checked
2 ore 38 de minute ago
Abonează-te la Feed-ul Ministerul Educatiei Nationale