Ministerul Educatiei Nationale

Informare privind înscrierea în școlile din România a elevilor și preșcolarilor refugiați din Ucraina (20.05.2022)

1 zi 5 ore ago
20 Mai 2022

Conform datelor centralizate și comunicate de inspectoratele școlare județene, situația privind înscrierea în unități de învățământ din țara noastră a elevilor și preșcolarilor refugiați din Ucraina este următoarea (data de referință: 20.05.2022):

2.577 de cereri depuse pentru înscrierea ca audienți (dintre care 969 de preșcolari și 1.608 elevi);

2.379 de copii repartizați/înscriși deja ca audienți în școli și grădinițe (dintre care 938 de preșcolari și 1.441 de elevi).

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Ministerul Educației susține accesul studenților la credite acordate de BEI (garanții acordate de Banca Europeană de Investiții cu sprijinul Comisiei Europene, fără taxe și comisioane) pentru a facilita studiul în universitățile românești

4 zile 8 ore ago
17 Mai 2022

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu și vicepreședintele Băncii Europene de Investiții (BEI), Christian Kettel Thomsen, însoțit de o echipă a BEI, s-au întâlnit astăzi, 17 mai, cu reprezentanți ai universităților din România.

Reuniunea a fost un follow up al dialogului pe care Ministerul Educației și Banca Europeană de Investiții l-au inițiat în luna aprilie, în Luxemburg, în contextul participării ministrului Educației la reuniunea miniștrilor din statele membre ale Uniunii Europene.

La întâlnirea de astăzi, organizată în format hibrid (la sediul Ministerului Educației și online), au fost prezenți rectori și membri ai echipelor de conducere a 30 de universități din România, dar și reprezentanți ai Uniunii Studenților din România.

Temele de discuție au vizat programele de investiții ale BEI: schema de împrumuturi pentru studenți și programul de investiții pentru universitățile din România (o prezentare a acestor programe ale BEI a avut loc la întâlnirea Consiliului Național al Rectorilor, Iași, 9 aprilie 2022).

Programul de garantare a schemei de împrumuturi pentru studenți, prezentat de echipa Fondului European de Investiții (FEI), divizie a BEI, vizează îmbunătățirea accesului la educație și beneficiază de fonduri europene prin programul Invest EU. Programul se aplică prin parteneriate încheiate exclusiv de universități sau grupuri de universități cu FEI și vizează sprijinirea studenților pentru a studia în universități din țara noastră. De acest program pot beneficia atât tineri din România, cât și din alte state UE sau non–UE. Prin grupul-țintă vizat, programul propus poate constitui un factor relevant pentru dinamizarea procesului de internaționalizare a universităților din România.

Programul de investiții al BEI pentru universități, aflat în implementare, are un buget de 100 milioane euro. Se derulează pe baza acordurilor de împrumuturi încheiate de BEI cu Universitatea Politehnica din București (2019), Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (2020), Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” (2020) și Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (2022). În prezent, se află în evaluare aplicația depusă de Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie din Târgu Mureș.

În a doua jumătate a anului 2022 va fi lansat un nou program de investiții adresat universităților, cu un buget de până la 150 milioane euro. Proiectele ce urmează să fie finanțate în cadrul acestui program vizează construcția, extinderea, renovarea și reabilitarea infrastructurii universitare.

Dialogul va continua la nivel tehnic, iar Ministerul Educatiei susține toate inițiativele care contribuie la dezvoltarea învățământului superior și asigură sprijin studenților.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Echipa României, 6 medalii și locul I pe echipe la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru seniori 2022

1 săptămână 5 zile ago
09 Mai 2022

Lotul olimpic de matematică al României a obținut 6 medalii (două medalii de aur, trei medalii de argint și o medalie de bronz) și locul I pe echipe la a XXXIX-a ediţie a Olimpiadei Balcanice de Matematică (BMO) pentru seniori (4 - 9 mai, Agros, Cipru).

Medaliații cu aur sunt Andrei Moldovan (clasa a XI-a) și David-Andrei Anghel (clasa a X-a), elevi la Liceul Internațional de Informatică din București.

Medaliile de argint au fost adjudecate de Diana Țolu (clasa a XII-a) și Robert Dragomirescu (clasa a XI-a), elevi la Liceul Internațional de Informatică din București, respectiv Andrei-Giovani Chiriță (clasa a X-a/Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București).

Radu-Andrei Lecoiu, elev în clasa a XI-a la Liceul Internațional de Informatică din București, a obținut medalia de bronz.

În clasamentul țărilor participante, performanțele individuale cumulate au plasat România pe locul I (cu un total de 168 de puncte din 240 posibile).

Echipa României a fost coordonată de conf. univ. dr. Cătălin-Liviu Gherghe de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București (lider de echipă) și lect. dr. Mihai Chiş de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității de Vest din Timișoara (lider adjunct).

La ediţia din acest an a Olimpiadei Balcanice pentru seniori (competiţie de nivel regional), prima în format fizic după anul 2019, au participat echipe din 15 state: Albania, Bosnia şi Herțegovina, Bulgaria, Cipru, Grecia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Republica Moldova, România şi Serbia (state membre cu statut permanent) şi Arabia Saudită, Azerbaidjan, Italia, Kazahstan şi Marea Britanie (invitate).

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, va fi prezent în această seară la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” pentru a întâmpina lotul olimpic (ora de aterizare a cursei din Cipru: 20:10).

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Informare privind înscrierea în școlile din România a elevilor și preșcolarilor refugiați din Ucraina (06.05.2022)

2 săptămâni ago
07 Mai 2022

Conform datelor centralizate și comunicate de inspectoratele școlare județene, situația privind înscrierea în unități de învățământ din țara noastră a elevilor și preșcolarilor refugiați din Ucraina arată astfel (data de referință: 06.05.2022):

 • 2.068 de cereri depuse pentru înscrierea ca audienți (dintre care 710 preșcolari și 1.358 de elevi);

 • 1.791 de copii repartizați/înscriși deja ca audienți în școli și grădinițe (dintre care 651 de preșcolari și 1.140 de elevi). 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Creșele și alte unități de educație timpurie antepreșcolară se vor organiza și vor funcționa în baza unei metodologii specifice adoptate de Guvernul României

3 săptămâni 2 zile ago
28 Apr 2022

Executivul a adoptat în ședința de astăzi, 28 aprilie, prin hotărâre, Metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, inițiată de Ministerul Educației. Hotărârea de Guvern a fost emisă în baza Legii nr. 17/2022 de aprobare a Ordonanței de urgență nr. 100/2021, potrivit căreia, începând cu anul școlar 2021 - 2022, creșele devin parte a sistemului de educație.

Documentul stabilește principiile de organizare și funcționare a unităților de educație timpurie antepreșcolară, structura anului școlar pentru aceste unități, tipurile de servicii oferite, modalitatea de înscriere, transfer, scoatere din evidență a copiilor în/din unitățile de educație timpurie antepreșcolară, precum și conținutul educativ al activității de educație timpurie antepreșcolară. De asemenea,reglementează modalitațile de asigurare a resursei umane, relația unităților de educație timpurie antepreșcolară cu părinții și comunitatea, monitorizarea activității și finanțarea acestor unități.

În demersul său de a construi treptat un sistem unitar, integrat, incluziv și de calitate, potrivit principiilor enunțate în Programul România Educată, Ministerul Educației a avut în vedere toate condițiile privind educația timpurie antepreșcolară incluse în Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, aprobarea acestei metodologiei asigură organizarea și funcţionarea sistemului naţional de educaţie antepreșcolară pe baze eficiente şi predictibile, fiind eliminate inclusiv efectele perturbatoare produse de absenţa unui cadru legislativ unitar și adecvat pentru educația timpurie.

Potrivit metodologiei, serviciile de educație timpurie antepreșcolară desemnează servicii integrate de educație, îngrijire și supraveghere oferite copiilor antepreșcolari, pe timpul zilei, în 4 tipuri de unități/instituții de educație timpurie antepreșcolară:

a) creșe arondate unei unități de învățământ preșcolar cu personalitate juridică, cu program prelungit (creșa este un serviciu public sau privat cu misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de educație, îngrijire și supraveghere copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani).

b) creșe arondate unei unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică care are în componență nivel preșcolar, inclusiv creșele confesionale care solicită arondarea prin decizie a inspectoratelor școlare județene/al municipiului București;

c) creșe nearondate unei unități de învățământ pentru care autoritățile administrației publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare și care devin unități de învățământ cu personalitate juridică și sunt coordonate metodologic de inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București;

d) centre de zi cu grupe de antepreșcolari (centrele de zi nu au statut de unități de învățământ, ci fac parte din categoria serviciilor sociale fără cazare oferite de furnizorii de servicii sociale acreditați, publici și privați, cu misiunea de a asigura menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților copilului și ale părinților săi).

Unitățile de educație antepreșcolară pot fi înființate și organizate în sistem public și privat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Unitățile de educație timpurie antepreșcolară private se organizează cu respectarea legislației în vigoare și a acelorași criterii, standarde și indicatori de performanță ce se aplică și unităților de învățământ publice. Acestea dispun de autonomie organizatorică și economico-financiară, în conformitate cu reglementările legale referitoare la organizarea și funcționarea sistemului de învățământ particular și confesional.

Activitatea de educație antepreșcolară se organizează pe grupe de vârstă și tipuri de program, în conformitate cu prevederile legale generale referitoare la organizarea sistemului de învățământ preuniversitar.

Programul de funcționare urmărește acoperirea nevoilor copiilor și a părinților acestora și poate fi flexibil.

Tipurile de program ce pot fi practicate sunt program normal (5 ore pe zi) și program prelungit (10 ore pe zi). La nivelul aceleiași unități pot funcționa și grupe cu program normal și grupe cu program prelungit.

În unitățile de educație timpurie antepreșcolară se recomandă următoarea modalitate de organizare a efectivelor de copii:

a) grupa mică (copii de la 0 la 12 luni);

b) grupa mijlocie (copii de la 13 la 24 luni);

c) grupa mare (copii de la 25 la 36 luni).

Tipurile de servicii oferite de unitățile de educație timpurie antepreșcolară sunt:

a) servicii de educație timpurie, realizate în baza unui curriculum național, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoțională și socială a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a unor dificultăți de adaptabilitate la mediul educațional, de învăţare sau pe remedierea eventualelor deficiențe în dezvoltare.

b) servicii de îngrijire, protecție și nutriție a copiilor;

c) servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului;

d) servicii complementare pentru copil și familie, respectiv servicii de informare și consiliere, de educație parentală, servicii de terapie logopedică, servicii de asistenţă psihopedagogică oferite de centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse sau servicii tip: centru de joacă, ludotecă etc.

Finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat care oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară, mai puțin centrele de zi, se realizează din următoarele surse: bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, pentru cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale, venituri proprii ale bugetelor locale, donații și sponsorizări, alte surse legal constituite, inclusiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

Finanțarea centrelor de zi se face din următoarele surse: venituri proprii ale bugetelor locale, donații și sponsorizări, respectiv alte surse legal constituite, inclusiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

Valorile și misiunea unității de educație timpurie anteprescolară, programul de funcționare, informațiile cu privire la categoriile de personal și atribuțiile acestora, drepturile și obligațiile părinților/reprezentanților legali vor fi aduse la cunoștința acestora de către conducerea unității, în momentul depunerii dosarului de înscriere, precum și la încheierea contractului educațional.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Informare privind înscrierea în școlile din România a elevilor și preșcolarilor refugiați din Ucraina (21.04.2022)

1 lună ago
21 Apr 2022

Conform datelor centralizate și comunicate de inspectoratele școlare județene, situația privind înscrierea în unități de învățământ din țara noastră a elevilor și preșcolarilor refugiați din Ucraina arată astfel (data de referință: 21.04.2022):

- 2.008 cereri depuse pentru înscrierea ca audienți (dintre care 667 de preșcolari și 1.341 de elevi);

- 1.746 de copii repartizați/înscriși deja ca audienți în școli și grădinițe (dintre care 620 de prescolari și 1.126 de elevi).

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Ministerul Educației lansează în consultare publică Strategia Națională de Educație Parentală „Părinți educați, copii fericiți”

1 lună ago
20 Apr 2022

Ministerul Educației lansează în consultare publică Strategia Națională „Părinți educați, copii fericiți”

Rolul fundamental în educarea copiilor îl are familia în sens larg, ca microunivers al societății. Sistemul de învățământ este dator să sprijine și, la nevoie, să orienteze familia în acest rol, într-un mod profesionist și în spiritul cooperării și al încrederii, astfel încât obiectivele parcursului școlar obligatoriu să fie atinse în interesul superior al copilului și în contextul nevoilor speciale ale acestuia. Unul din rolurile importante ale școlii, în acest context, este să organizeze activități pentru întreaga familie, atât în scopul dezvoltării competențelor părinților în domeniul organizării vieții de familie, cât și în scopul încurajării părinților de a reveni, unde este cazul, la învățarea pe tot parcursul vieții. 

Slaba informare a părinților din mediile dezavantajate privind creșterea și îngrijirea copiilor are drept consecință neglijarea copilului în toate formele ei de manifestare (fizică, educațională, emoțională și de sănătate mintală, precum și lipsa de supraveghere adecvată), factori care, alături de mortalitatea infantilă, sărăcie si malnutriție, afectează un număr semnificativ de copii și familiile acestora.

Fenomenul părinților plecați la muncă în străinătate, numărul crescut al sarcinilor în rândul adolescentelor, căsătoriile timpurii în comunitățile sărace, marginalizate, numărul crescut al copiilor abuzați, neglijați sau exploatați reprezintă probleme grave care afectează mulți copii și tineri. Succesul școlar și în viață al copiilor și tinerilor se construiește nu doar pe activitatea de predare-învățare-evaluare de la clasă, ci are ca fundament stimularea stării de bine de acasă și de la școală, atitudinea familiei și comunității față de învățare, precum și importanța pe care familia o acordă educației. Ciclurile multigeneraționale de eșec educațional, atât de frecvente în unele medii dezavantajate din România, sporesc inechitatea și reduc șansele de succes ale copiilor. Aceste cicluri de eșec pot fi întrerupte doar prin implicarea părinților, a familiilor în actul educațional, în crearea unei atitudini pozitive față de învățare și față de valoarea adăugată pe care educația o poate avea în viața tuturor.

Astfel, în vederea asigurării egalității de șanse a tuturor copiilor, indiferent de statutul socio-economic sau educațional al familiei, mediu de rezidență, etnie, sex, Ministerul Educației este dator să creeze un cadru de pregătire, consiliere și educare a părinților și a viitorilor părinți, astfel încât persoanele vulnerabile, copii, tineri și părinți, să fie protejate, consiliate și ajutate.

Strategia Națională „Părinți educați, copii fericiți” vine să creeze acest cadru pentru dezvoltarea competențelor parentale, cu scopul de a îmbunătăți cunoștințele, abilitățile, practicile de îngrijire și educare a copilului în conformitate cu recomandările psihopedagogiei moderne. Prin dobândirea acestor competențe, părinții vor fi mai informați și mai siguri în rolul lor, mai capabili să le ofere copiilor sprijinul și îndrumarea de care au nevoie pentru succes în școală și în viață.

Strategia Națională „Părinți educați, copii fericiți” va rămâne în consultare publică până în data de 2 mai 2022, ora 20:00. Invităm toți doritorii să contribuie la îmbunătățirea acestui document cu propuneri trimise pe adresa de e-mail consultare@edu.gov.ro.

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Informare privind înscrierea în școlile din România a elevilor și preșcolarilor refugiați din Ucraina (15.04.2022)

1 lună ago
15 Apr 2022

Potrivit informațiilor centralizate și comunicate de inspectoratele școlare județene, se înregistrează următoarea situație privind înscrierea în unități de învățământ din țara noastră a elevilor și preșcolarilor refugiați din Ucraina (data de referință: 15.04.2022):

 •  1.900 de cereri depuse pentru înscrierea ca audienți (dintre care 622 de preșcolari și 1.278 de elevi);

 • 1.588 de copii repartizați/înscriși deja ca audienți în școli și grădinițe (dintre care 566 de preșcolari și 1.022 de elevi).

Următoarea informare pe acest subiect: joi, 21 aprilie. 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Întâlnire între ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu și președintele Băncii Mondiale, David Malpass, aflat în vizită în România

1 lună 1 săptămână ago
14 Apr 2022

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu și președintele Băncii Mondiale, David Malpass, s-au întâlnit astăzi, 14 aprilie, la Școala nr. 168 din zona Giulești-Sîrbi a Capitalei. La întâlnire au fost prezenți, de asemenea, primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu și directorul Roma Education Fund, Ciprian Necula. Președintele Băncii Mondiale, David Malpass, se află în vizită în România, în cursul acestei dimineți având o întrevedere la Palatul Victoria cu prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă.

Obiectivul întâlnirii a fost analiza provocărilor și oportunităților din sistemul de învățământ din România și măsurile imediate ce pot fi luate într-un cadru autentic, real. În prezent, comunitatea se confruntă cu abandon școlar și infrastructură deficitară, ceea ce impune ca ambele instituții să-și dea mâna cu autoritățile locale și societatea civilă pentru a elimina inechitățile structurale, astfel încât efectele măsurilor de acum pentru reducerea abandonului școlar să fie vizibile încă din 2024.

Ministrul Educației a mulțumit președintelui Băncii Mondiale pentru sprijinul acordat în elaborarea și pilotarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE), prin care cele trei școli cu cel mai mare risc de abandon școlar din zona Giulești-Sîrbi vor primi granturi cu o valoare totală de aproximativ 500.000 euro în cadrul Programului Național de Reducere a Abandonului Școlar. Acest mecanism și activitățile finanțate garantează readucerea la școală a copiilor expuși riscului de abandon și derularea unor planuri de intervenție individualizată care pot schimba radical fața comunității școlare în următorii 3-4 ani.

Cei doi oficiali au discutat și noul proiect finanțat de Banca Mondială, „Școli mai sigure, incluzive și sustenabile", proiect de infrastructură complementar măsurilor sistemice derulate de Ministerul Educației, care va aduce beneficii și acces la educație de calitate elevilor aflați în situații vulnerabile.  În acest proiect este vizată construcția unor școli noi, sigure, cu spații de învățare ce le vor permite copiilor din zone marginalizate un acces la o educație modernă. Proiectul dedicat unor școli mai sigure pune accent pe nevoia urgentă de a proiecta școala viitorului și de a consolida capacitatea autorităților locale de a iniția și gestiona proiecte de infrastructură școlară, în special în comunitățile sărace, unde constrângerile de capacitate sunt cele mai mari.

În acest context, celor doi oficiali le-au fost prezentate motivele pentru care Școala Nr. 168 a fost selectată și prioritizată pentru finanțare în cadrul proiectului: clădirea datează din anul 1898 și nu are facilități favorabile învățării, prezintă risc seismic ridicat, este situată în zonă cu o rată ridicată de sărăcie și indice de dezvoltare umană scăzut, tendință demografică pozitivă, rezultate scăzute ale învățării și imposibilitatea de a respecta standardele minime de siguranță. De asemenea, subsolul școlii se inundă frecvent, rezultând mucegai, care, combinat cu o ventilație inadecvată, implică pericole pentru sănătate. În acest moment, se derulează procesul de achiziție a serviciilor de proiectare, construcția propriu-zisă urmând să înceapă cel târziu în primăvara anului 2023.

Înțelegem pe deplin cât de mari sunt provocările din școlile care deservesc zonele marginalizate și ne confruntăm cu aceste probleme nu numai în zone marginalizate din orașele mari. Din păcate, aceste situații se întâlnesc predominant în zonele rurale și în orașele mici. Trebuie să profităm de finanțare și să o utilizăm pentru inițiative care au dat deja rezultate, proiecte mature precum MATE, intervenții finanțate de Banca Mondială sau Uniunea Europeană, astfel încât să promovăm inițiative transsectoriale care abordează educația, sănătatea și ocuparea forței de muncă, într-un mod mai bine integrat. Din punct de vedere al alocării resurselor, investiția în creșterea accesului la educație de calitate este extrem de profitabilă pentru societate în ansamblu și pentru dezvoltarea capitalului uman. Școlile finanțate vor fi un model replicat prin fonduri europene de investiție în educație, integrat și holistic, potrivit dezvoltării de competențe pentru secolul 21 și îmbunătățirii substanțiale a rezultatelor școlare”, a declarat ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu. 

Cei doi oficiali și ceilalți participanți la întâlnire au abordat și prioritățile ce trebuie susținute astfel încât sistemul de învățământ să fie rezistent la crize viitoare, precum și modalități concrete de intervenție pentru incluziunea elevilor romi. Președintele Băncii Mondiale a subliniat importanța valorificării acestor abordări investiționale integrate la o scară mai largă, a acordării sprijinului pe termen lung în domeniul educației și al construirii capitalului uman, în strânsă cooperare cu autorităţile române centrale, locale și societatea civilă, dar și a măsurării și monitorizării progresului educațional al elevilor cât și a practicilor de predare-învățare ale profesorilor.

Lumea din jurul nostru se schimbă rapid. Tehnologia oferă oportunități mai bune de învățare peste tot, astfel încât tranziția digitală în educație este esențială, iar România are acces la fondurile UE pentru a o aborda. Cu toate acestea, profesorii și elevii își doresc interacțiune și socializare, astfel încât există o nouă călătorie în care pornesc profesorii, aceea de a dezvolta abilități cognitive, socio-emoționale și digitale într-un ritm accelerat. Pandemia, criza refugiaților și recesiunea economică prognozată schimbă regulile jocului, afectând familiile mai sărace, inclusiv romii, și amplificând probleme din educație”, a mai spus ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Întâlnire bilaterală între ministrul Educației și ministrul Învățământului Superior, al Cercetării Științifice și Inovării din Regatul Maroc, cu accent pe deschiderea universităților românești de a primi studenți de origine marocană refugiați din Ucraina

1 lună 1 săptămână ago
14 Apr 2022

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, s-a întâlnit astăzi, 14 aprilie 2022, cu omologul său marocan, Abdellatif Miraoui, ministrul Învățământului Superior, Cercetării Științifice și Inovării în Guvernul Regatului Maroc.

Cu acest prilej, a fost semnat și Memorandumul de cooperare între Ministerul Educației și Ministerul Învățământului Superior, al Cercetării Științifice și Inovării din Regatul Maroc. Obiectivele stabilite de cele două ministere vizează promovarea cooperării interuniversitare, mobilitatea studenților, a profesorilor și a cercetătorilor din universități, sprijinirea predării limbii și culturii celor două țări și organizarea de întâlniri, activități și conferințe comune.

În marja acestei întrevederi, a fost organizată o reuniune, în format hibrid, cu rectori și reprezentanți ai universităților care au în structura lor facultăți din domeniul medical-farmaceutic. În acest context a fost evidențiat numărul mare de cetățeni marocani care au optat să se formeze în instituțiile de învățământ superior din România.

Totodată, a fost exprimată dorința de colaborare între universitățile din cele două state și o mai bună utilizare a oportunităților oferite de programul Erasmus+, dar au fost discutate și opțiunile de continuare a studiilor în universitățile din România de către cei aproape 5.000 de cetățeni marocani care provin din instituțiile de învățământ superior din Ucraina. În acest sens, având în vedere cadrul legislativ promovat de Ministerul Educației în sprijinul persoanelor refugiate din Ucraina, universitățile românești prezente și-au exprimat deschiderea pentru a primi la studii cetățeni marocani înmatriculați în universități din Ucraina care îndeplinesc criteriile și procedurile decise la nivelul fiecărei instituții de învățământ superior din România.

Pentru a facilita acest proces, s-a subliniat necesitatea unei campanii de informare în rândul studenților marocani refugiați din Ucraina pe tema locurilor disponibile pe ani de studii și specializări, criteriilor aplicabile mobilității academice, procedurilor pentru depunerea dosarelor, precum și a calendarului stabilit pentru acest proces.

Din delegația marocană au mai făcut parte Mohamed  Tahiri, director pentru învățământ superior și dezvoltare pedagogică, Nawal Bouyahyaoui, decanul Facultății de Medicină Dentară a Universității Mohammed V din Rabat și Mustapha Abumaarouf, decanul Facultății de Medicină și Farmacie a Universității Hassan II din Casablanca.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Sinteza rezultatelor înregistrate la simularea examenelor naționale - sesiunea 2022

1 lună 1 săptămână ago
14 Apr 2022

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, astăzi, 14 aprilie, a avut loc în unitățile de învățământ comunicarea rezultatelor obținute de candidații care au participat la simularea probelor scrise - la nivel național - din cadrul examenelor de finalizare a ciclurilor gimnazial și liceal (an școlar 2021 – 2022): Evaluare Națională (4 - 6 aprilie) și Bacalureat (28 - 31 martie).

Datele centralizate de Ministerul Educației pe baza rapoartelor furnizate de inspectoratele școlare județene relevă următoarea situație preliminară:

Bacalaureat

 • Proba E.a) - Limba și literatura română - procent de promovare probă (note mai mari sau egale cu 5): 68,31% (70,20% în 2021)

  • 234 de elevi au obținut nota 10

  • Pe segmentul de notare 5 - 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 5 - 5.99: 29.094

  • Rată de prezență: 79,03% (118.599 de elevi)

 • Proba E.b) - Limba și literatura maternă - procent de promovare probă (note mai mari sau egale cu 5): 84,16% (81,90% în 2021)

  • 30 de elevi au obținut nota 10

  • Pe segmentul de notare 5 - 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 8 - 8.99: 1.185

  • Rată de prezență: 90,79% (6009 elevi)

 • Proba E.c) - Proba obligatorie a profilului - procent de promovare probă (note mai mari sau egale cu 5): 59,73% (51,40% în 2021)

  • 818 elevi au obținut nota 10

  • Pe segmentul de notare 5 - 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 5 - 5.99: 20.668

  • Rată de prezență: 77,35% (116.067 de elevi)

 • Proba E.d) - Proba la alegere a profilului - procent de promovare probă (note mai mari sau egale cu 5): 70,92% (68,10% în 2021)

  • 1.341 de elevi au obținut nota 10

  • Pe segmentul de notare 5 - 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 8 – 8.99: 18.319

  • Rată de prezență: 75,60% (113.460 de elevi)

Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a VIII-a (EN VIII)

 • Limba și literatura română - note mai mari sau egale cu 5: 70,53% (71,17% în 2021)

  • 10 elevi au obținut nota 10

  • Pe segmentul de notare 5 - 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 7 – 7.99: 26.172

  • Rată de prezență: 92,07% (159.117 elevi)

 • Limba și literatura maternă - note mai mari sau egale cu 5: 82,45% (79,49% în 2021)

  • 23 de elevi au obținut nota 10

  • Pe segmentul de notare 5 - 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 8 – 8.99: 2.153

  • Rată de prezență: 99,96% (9.903 elevi).

 • Matematică: note mai mari sau egale cu 5: 60,58% (59,77% în 2021)

  • 244 de elevi au obținut nota 10

  • Pe segmentul de notare 5 - 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 5 – 5.99: 25.154

  • Rată de prezență: 91,69% (158.496 de elevi).

Rezultatele trebuie analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele pot fi trecute în catalog.

Reamintim că obiectivele simulării sunt familiarizarea elevilor cu exigențele pe care le implică acest examen, respectiv stabilirea și conştientizarea nivelului real de pregătire în vederea optimizării rezultatelor.

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Vizita ministrului Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu și a comisarului european pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București

1 lună 1 săptămână ago
12 Apr 2022

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu și comisarul european pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, au vizitat luni, 11.04.2022, Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Capitală. Este a doua vizită pe care un comisar european o întreprinde la această unitate de învățământ, după vizita efectuată la începutul luni aprilie de Nicolas Schmit (titularul portofoliului pentru muncă și drepturi sociale), lucru care demonstrează atât recunoașterea pe care Comisia Europeană o arată față de răspunsul solidar dat de Guvernul României crizei generate de conflictul din Ucraina, cât și susținerea pentru eforturile depuse.

Vizita a început cu o întâlnire bilaterală în cadrul căreia cei doi oficiali au abordat situația generată de conflictul din Ucraina și sprijinul pe care România îl acordă persoanelor refugiate, comisarul european apreciind angajamentul și demersurile Ministerului Educației de a identifica cele mai bune soluții în beneficiul elevilor și tinerilor ucraineni. Comisarul Virginijus Sinkevičius a apreciat măsurile legislative și administrative adoptate de Guvern pentru a asigura copiilor refugiați pe teritoriul României accesul în grădinițe și școli, în aceleași condiții aplicabile și copiilor români.

Totodată, acesta a apreciat soluțiile flexibile, alternative, găsite de Ministerul Educației pentru integrarea copiilor și tinerilor ucraineni în sistemul național de învățământ cu profesori din Ucraina, potrivit curriculumului ucrainean, așa cum se întâmplă și la Colegiul Național „Mihai Viteazul”, unde numărul elevilor din cele opt clase speciale crește constant, ajungând acum la 264 de elevi (de la 227 în urmă cu două săptămâni).

Ministrul Educației a dat asigurări că acest model va avea continuitate, urmând a fi identificate și alte spații de învățământ în care elevii ucraineni de vârste diferite să își poată desfășura studiile, să beneficieze de un sentiment de stabilitate și normalitate și de o perspectivă. De asemenea, ministrul a reiterat intenția de a organiza, cu fonduri dedicate din programele operaționale ale Comisiei Europene, programe speciale de învățare a limbii române și de pregătire a integrării în învățământul de masă pentru copiii și tinerii ucraineni ale căror familii decid sa rămână în România pe termen mediu sau lung.

Ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu a prezentat și inițiativele ministerului în domeniul educației pentru mediu, programul „Săptămâna verde” din cadrul proiectului România Educată fiind apreciat în mod deosebit de comisarul european ca măsură de promovare a unei dezvoltări sustenabile și de implicare a tinerilor în protejarea mediului înconjurător.

Ulterior, cei doi oficiali au participat la o dezbatere organizată de Clubul de Debate al colegiului bucureștean pe tema energiei nucleare și a surselor regenerabile de energie, comisarul implicându-se în discuțiile privind riscurile pe termen lung ale energiei nucleare și apreciind nivelul ridicat al dezbaterii. În continuarea vizitei, cei doi demnitari au interacționat cu profesorii și elevii ucraineni, evaluând împreună cu cadrele didactice din Ucraina posibilități de sprijin pe termen mediu și lung. Vizita a inclus și o întâlnire cu elevii din cadrul atelierelor de ecologie și de robotică ale colegiului, în cadrul cărora copiii ucraineni și români sunt implicați în activități comune, barierele de limbă fiind depășite extrem de ușor.  

În încheiere, ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu a mulțumit comisarului european pentru angajamentul Comisiei Europene de a găsi soluții eficiente de sprijin pentru comunitățile de refugiați ucraineni, La rândul său, comisarul Virginijus Sinkevičius a dat asigurări privind flexibilitatea și angajamentul Comisiei Europene de a veni în sprijinul statelor membre care primesc fluxuri crescute de refugiați din Ucraina, mulțumind Guvernului României și, în special, întregului personal din sistemul de învățământ pentru solidaritatea demonstrată în această situație de criză.

Context

 • În data de 8 aprilie, 1.497 de elevi din Ucraina erau înscriși în calitate de audienți în unități școlare din România.

 • Elevii ucraineni sunt înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar în calitate de audienți și studiază după curriculumul românesc. Ei beneficiază de cursuri de inițiere în limba română, participă la activități educative în unitățile de învățământ, precum și în cadrul cercurilor constituite la nivelul palatelor și cluburilor copiilor.

 • Colegiul National „Mihai Viteazul” găzduiește 264 de elevi ucraineni, care studiază cu profesori din Ucraina, dar beneficiază și de ore de limba engleză și de limba română. Inițiativa aparține unor învățătoare din Ucraina, care au solicitat spațiu pentru desfășurarea activităților. Elevii sunt în clasele primare (grupa de vârsta 7 -11 ani). S-au constituit 8 clase de copii, cu 8 învățătoare.

 • Raportul România Educată a identificat necesitatea de a crește ponderea educației pentru mediu și pentru dezvoltare sustenabilă în cadrul sistemului de învățământ. În acest sens a fost instituită, începând din anul școlar 2022-2023, „Săptămâna Verde”, un program ce stimulează implicarea copiilor și tinerilor în acțiuni de protejare a mediului. Unele unități de învățământ, printre care și Colegiul National „Mihai Viteazul”, au implementat deja activități specifice încă din acest an școlar, dezbaterea la care au participat cei doi oficiali fiind parte a acestei inițiative.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Informare privind înscrierea în școlile din România a elevilor și preșcolarilor refugiați din Ucraina (08.04.2022)

1 lună 1 săptămână ago
08 Apr 2022

Informare privind înscrierea în unități de învățământ din țara noastră a elevilor și preșcolarilor refugiați din Ucraina (data de referință: 08.04.2022)

- 1.769 de cereri depuse pentru înscrierea ca audienți (dintre care 570 de preșcolari și 1.199 de elevi);

- 1.497 de copii repartizați/înscriși deja ca audienți în școli și grădinițe (dintre care 527 de preșcolari și 970 de elevi).

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Reuniunea miniștrilor Educației din statele membre ale Uniunii Europene (Luxembourg, 5 aprilie 2022)

1 lună 2 săptămâni ago
05 Apr 2022

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, a participat marți, 5 aprilie, la reuniunea Consiliului Educație, organizată la Luxembourg. Pe agenda evenimentului au figurat teme precum investiții eficiente, eficace și echitabile în educație, gestionarea crizelor în Spațiul european al educației și finanțarea universităților europene.

În cadrul dezbaterii publice pe tema gestionării crizelor în Spațiul european al educației, ministrul Educației a subliniat că „România a avut o reacție rapidă de adaptare a cadrului legal și a reglementarilor specifice pentru a putea permite un sprijin eficient acordat copiilor și tinerilor ucraineni care au nevoie nu numai de susținere din perspectiva educației, dar și de suport pentru a genera un sentiment de echilibru și normalitate, atât cât este posibil”.

Ministrul român al Educației a mai precizat că „în perioada următoare este nevoie de un efort susținut pentru trecerea de la un răspuns umanitar de urgență, în care am asigurat accesul la educație, la dezvoltarea unor servicii de calitate pentru protecția efectivă a refugiaților, beneficiari de protecție temporară. În acest sens, Guvernul României a creat un Task Force cu 6 grupuri de lucru, dintre care unul pentru educație, ce reunește toți actorii cu activitate relevantă în domeniu, inclusiv reprezentanți ai societății civile și ai organismelor internaționale. La nivel județean sunt operaționale comisiile care se ocupă de gestionarea problemelor refugiaților ce doresc să continue educația pe curriculum românesc, dar și a celor care doresc să rămână pe curriculumul ucrainean. În această din urmă situație, sprijinul logistic pe care-l oferă școlile românești este esențial pentru asigurarea sălilor de clasă, a infrastructurii și echipamentelor IT, a materialelor didactice. Am avut șansa să constat cu satisfacție acest sprijin, chiar în urmă cu 3-4 zile, cu ocazia întâlnirii cu peste 200 de copii ucraineni care învață în școlile românești, întâlnire la care a participat și Comisarul Nicolas Schmit”.

În cuvântul său, ministrul român a pledat pentru necesitatea unei cooperări consolidate la nivel european și a apreciat promptitudinea sistemului de guvernanță european de a asigura un răspuns coordonat și solidar al statelor membre în fața crizei din Ucraina.

Miniștrii Educației au adoptat următoarele documente:

• Concluziile Consiliului privind îmbunătățirea mobilității europene a profesorilor și formatorilor în timpul formării lor inițiale și continue. Documentul subliniază rolul mobilității cadrelor didactice în crearea unui Spațiu european al educației ambițios, bazat pe profesori și formatori competenți și motivați și propune creșterea ratei de participare a profesorilor la mobilitățile europene, văzută ca element-cheie în construirea încrederii între statele membre cu privire la propriile sisteme de educație și formare.

• Concluziile Consiliului referitoare la strategia europeană privind consolidarea poziției instituțiilor de învățământ superior pentru viitorul Europei. Noile provocări demografice și climatice, precum și globalizarea au readus în discuție rolul instituțiilor de învățământ superior în construirea viitorului Europei. În acest context, statele membre au agreat o abordare strategică europeană în vederea consolidării rețelelor de universități europene existente și promovarea etapizată a unor noi rețele. Astfel, va fi urmărită îndeplinirea a patru obiective-cheie:

- consolidarea dimensiunii europene și a sinergiei între învățământul superior și cercetare;

- promovarea rolului global al Europei;

- consolidarea redresării Europei și a răspunsului la tranzițiile digitală și ecologică;

- aprofundarea sentimentului de apartenență europeană și a valorilor comune.

Recomandarea Consiliului privind construirea de punți pentru o cooperare europeană eficientă în învățământul superior.

Prin această inițiativă se va consolida cooperarea transnațională a instituțiilor de învățământ superior la un nivel mai profund, durabil și eficient. Comisia Europeană și statele membre, printr-un proces de co-creare, vor dezvolta condiții favorabile și noi instrumente care să stimuleze sectorul învățământului superior în toată Europa și să faciliteze cooperarea.

De asemenea, la propunerea Președinției Franceze a Consiliului Uniunii Europene, a fost adoptată Declarația pentru o viziune comună asupra investițiilor eficiente, eficace și echitabile în educație, prilej cu care ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu a reiterat angajamentul României de a realiza - prin Programul Național de Redresare și Reziliență - investiții în valoare de 3,6 miliarde de euro pentru sistemul de educație și formare.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu s-a întâlnit cu vicepreședintele Băncii Europene de Investiții, Christian Kettel Thomsen

1 lună 2 săptămâni ago
04 Apr 2022

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, s-a întâlnit astăzi, 4 aprilie 2022, în Luxemburg, cu vicepreședintele Băncii Europene de Investiții (BEI), Christian Kettel Thomsen.

La această întrevedere a participat și E.S. Alexandrina - Livia Rusu, ambasadorul României în Marele Ducat al Luxemburgului, context în care a fost apreciată buna cooperare, la nivel înalt, între BEI, Ministerul Educației și instituțiile de învățământ superior din România.

Un subiect important pe agenda discuțiilor a fost sprijinul pe care BEI îl poate acorda procesului de dezvoltare a învățământului superior în România. De asemenea, a fost analizată și oferta de suport din partea BEI pentru integrarea refugiaților ucraineni, cu accent pe sprijinul oferit elevilor și studenților. Alte teme atinse au vizat oportunitățile de cooperare în cadrul PNRR și în contextul cadrului financiar multianual (2021 - 2027), precum și posibilitățile accesării de către studenți de împrumuturi prin Fondul European de Investiții (FEI).

La propunerea ministrului Sorin Mihai Cîmpeanu, în cadrul reuniunii Consiliului Național al Rectorilor din data de 8 aprilie a.c., BEI va avea prilejul sa prezinte modalitățile generale de sprijin pentru dezvoltarea universităților românești, dar și modalitățile în care instituțiile de învățământ superior din România ar putea participa la gestionarea schemelor de împrumut pentru studenți.

Etichete: comunicat de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Întâlnirea ministrului Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, cu Nicolas Schmit, comisar european pentru locuri de muncă și drepturi sociale (Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București)

1 lună 2 săptămâni ago
01 Apr 2022

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, a participat astăzi, 1 aprilie 2022, la întâlnirea cu Nicolas Schmit, comisarul european pentru locuri de muncă și drepturi sociale, desfăşurată la Colegiul Național „Mihai Viteazul”. Institituţia de învăţământ găzduiește 227 de elevi ucraineni de ciclu primar care studiază cu profesori din Ucraina, fiind organizați în 8 clase.

Întâlnirea bilaterală între ministrul român și comisarul european a fost urmată de o întâlnire cu elevii colegiului și de vizitarea unor săli de clasă pentru discuții cu profesorii și elevii ucraineni. Ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu a reiterat aprecierea Guvernului pentru flexibilitatea și angajamentul Comisiei Europene, care a venit imediat în sprijinul statelor membre cu fluxuri crescute de refugiați din Ucraina, România fiind al doilea stat european din perspectiva aceasta. În acelaşi timp, ministrul Educaţiei l-a informat pe comisarul european despre oportunităţile oferite de Proiectul România Educatăîndeosebi din perspectiva corelării educaţiei cu piaţa muncii şi cu privire la importantele măsuri ce vizează incluziunea.

Ministrul român a prezentat comisarului Nicolas Schmit măsurile legislative și administrative adoptate cu maximă celeritate de către autorităţile române, măsuri prin care se asigură copiilor refugiați pe teritoriul României accesul la grădinițe și școli în aceleași condiții aplicabile copiilor români.

Potrivit datelor ínregistrate, aproape jumătate dintre refugiații din Ucraina aflați în România sunt minori (43-44%). Ministrul și comisarul european și-au exprimat convingerea că înscrierea copiilor la școală contribuie la atenuarea stresului psihologic la care aceștia au fost supuși în retragerea din calea războiului. 1.236 de elevi ucraineni sunt înscriși deja în unitățile de învățământ preuniversitar în calitate de audienți și studiază după curriculumul românesc, participând la toate activitățile educative în unitățile de învățământ, precum și în cadrul cercurilor constituite la nivelul palatelor și cluburilor copiilor.

Cei mai mulți copii ucraineni au solicitat să continue procesul educaţional în şcoli româneşti după curriculum ucrainean, caz în care este extrem de important sprijinul logistic (săli de clasă, materiale didactice, acces la internet şi echipamente IT). Este şi cazul Colegiului Național „Mihai Viteazul”, unde cei 227 de elevi ucraineni sunt grupați în 8 clase cu predare în limba ucraineană și studiază după curriculumul național din Ucraina, cu profesori ucraineni.

Un numitor comun al celor două grupuri care şi-au manifestat dorinţa de a studia după curriculumul românesc, respectiv ucrainean, este organizarea de cursuri de limba română. Ministerul Educaţiei acordă o atenţie deosebită acestui subiect. O importanţă deosebită din acest punct de vedere o are şi implicarea celor 214 profesori din învăţământul preuniversitar românesc, capabili sa predea limba ucraineană şi/sau în limba ucraineană, precum şi a cadrelor didactice din învăţământul superior.

Dincolo de discuţiile tehnice şi oficiale, întâlnirea cu copiii ucraineni a avut şi o accentuată dimensiune emoţională. Comisarul european a transmis în mod repetat recunoștința și mulțumirile Comisiei și ale Uniunii Europene pentru eforturile României și ale Ministerului Educației de a sprijini copiii și tinerii ucraineni aflați în situație de criză, de a le oferi un sentiment de stabilitate și normalitate, dar și o perspectivă.

Comisarul Nicolas Schmit a ținut să mulțumească și conducerii Colegiului Național „Mihai Viteazul" pentru eforturile şi deschiderea cu care au fost primiţi copiii şi profesorii ucraineni și s-a adresat direct și elevilor români cărora le-a mulțumit pentru modul în care contribuie la integrarea colegilor ucraineni în activitățile lor curente. De altfel, comisarul european și ministrul Educației au asistat pentru scurt timp și la dezbaterile între elevi în cadrul programului „Model United Nations", precum şi la activităţile elevilor implicaţi în proiectul Qube Robotics, elevii ucraineni invitaţi să ia parte la acest proiect fiind extrem de încântaţi.

Ministrul Sorin Mihai Cimpeanu a amintit şi măsurile extrem de angajante din partea statului şi universităţilor româneşti pentru integrarea cât mai rapidă şi mai completă a tinerilor refugiaţi proveniţi din universităţile ucrainene, subliniind importanța alocării cât mai rapide a sprijinului financiar prin fondurile UE, respectiv fondurile de coeziune și fondurile destinate programelor Erasmus+ și Corpul european de solidaritate pentru refugiații din Ucraina.

Pe parcursul vizitei, în discuțiile cu profesorii ucraineni, comisarul european a reiterat angajamentul comun al statelor membre și al Comisiei Europene de a găsi cele mai bune soluții în beneficiul elevilor și tinerilor ucraineni, apreciindu-se, totodată, la nivel maxim, efortul şi rezultate autorităţilor din România.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicat de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Videoconferință interinstituțională cu inspectoratele școlare județene, organizată de Ministerul Educației pentru prezentarea unor elemente de modernizare și reformă a învățământului

1 lună 2 săptămâni ago
01 Apr 2022

Ministerul Educației a organizat astăzi, 1 aprilie 2022, o videoconferință cu inspectorii școlari generali privind deschiderea școlii românesti către societate, respectiv modernizarea/reforma învățământului românesc. Au participat ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tánczos și chestorul Camerei Depuțatilor, George Tuță, în calitate de inițiator al legii de promovare a Educației financiare.

În cadrul acestui eveniment, cei doi miniștri au prezentat Campania Națională „Curățăm România!”, care se va derula sub sloganul „Vrem o țară fără deșeuri abandonate!” în cursul lunii aprilie 2022. Campania își propune responsabilizarea și implicarea activă a tuturor elevilor cu obiectivul comun de a păstra o țară curată, prin participarea specialiștilor în probleme de mediu la orele de dirigenție cu tematici specifice, precum și prin încurajarea implicării elevilor în activități de voluntariat în domeniul protecției mediului.

Formarea de atitudini și percepții privind protecția mediului reprezintă pentru cele două ministere un obiectiv la fel de important ca implicarea în acțiuni concrete de ecologizare pe bază de voluntariat. La nivelul fiecărui județ, acțiunile educative vor fi coordonate de echipe mixte formate din reprezentanti ai inspectoratelor școlare și ai instituțiilor de nivel județean din subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.  

În acest context, ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu a subliniat importanța introducerii „Săptămânii verzi” în structura anului școlar 2022 - 2023 ca perioadă dedicată acțiunilor de protecție a mediului. Această inițiativă este în acord cu prioritățile la nivel european și mondial, precum și cu obiectivele Proiectului România Educată. Conform declarației asumate de către miniștrii Sorin Mihai Cîmpeanu și Barna Tánczos, regulamentul de organizare a „Săptămânii verzi” va fi elaborat în parteneriat de către cele două instituții guvernamentale.

În urma inițiativei legislative lansate de deputatul și chestorul Camerei Deputaților, George Tuță, data de 11 aprilie a fost instituită „Ziua educației financiare”, legea fiind deja adoptată de către Parlamentul României. Potrivit acestui demers, Parlamentul României, Ministerul Finanţelor, Ministerul Educaţiei, Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Institutul de Studii Financiare, precum şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale sunt încurajate să organizeze manifestări publice, simpozioane, seminarii, mese rotunde sau alte tipuri de evenimente publice, în domeniul educaţiei financiare.

În acest sens, ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu a solicitat inspectorilor școlari generali ca încă din acest an, în intervalul 11-15 aprilie 2022, să fie organizate întâlniri între elevi și reprezentanți ai instituțiilor financiar-bancare, subliniind importanța abordării în școli a temelor de educație financiară în concordanță cu vârstele elevilor. Astfel, ministrul Educației încurajează acest tip de activități și recomandă cadrelor didactice implicarea în integrarea acestor teme în cât mai multe componente ale actului didactic.

Nu în ultimul rând, a fost abordată implementarea componentei de educație a Planului Național de Redresare și Reziliență, atât la nivelul inspectoratelor școlare, cât și la nivelul unităților de învățământ. Având în vedere că, la momentul întâlnirii, sunt cunoscute deja cele 1.391 de școli selectate după primul apel de finanțare din cadrul Proiectului Național de Reducere a Abandonului Școlar (PNRAS), a fost reliefată importanța implicării inspectoratelor școlare județene în activitatea de coordonare și monitorizare a implementării proiectului.

Au fost prezentate, de asemenea, standardele de echipare cu mijloace informatice a sălilor de clasă, laboratoarelor de informatică și Smart Lab-urilor educaționale, conform ordinului de ministru semnat în data de 30 martie și transmis spre publicare în Monitorul Oficial. Un obiectiv ambițios al Ministerului Educației este ca, la sfârșitul perioadei de implementare a PNRR, fiecare sală de clasă din România să fie echipată cu tablă inteligentă cu ecran tactil, care să substituie creta și tablele clasice. Peste 360 milioane euro din PNRR sunt alocate de către Ministerul Educatiei pentru finanțarea acestei măsuri care se dorește a fi un pas esențial spre reforma educației propusă prin proiectul România Educată - componenta de digitalizare a educației. Acestei sume i se adaugă cele peste 95 milioane euro pentru dotarea laboratoarelor standard de informatică și aproape 120 milioane euro pentru înființarea a 1.100 Smart Lab-uri, finanțarea fiind asigurată tot de către Ministerul Educației, prin PNRR.

Conform anunțului făcut de ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu, inspectoratele școlare județene vor fi entitățile responsabile de centralizarea solicitărilor la nivelul fiecarui județ și de organizare a procedurilor de achiziție, standardele de echipare promovate de către Ministerul Educației (prin ordin de ministru) fiind deja transmise spre publicare în Monitorul Oficial. În acest context, s-a solicitat constituirea echipelor responsabile pentru implementarea acestui proiect la nivelul fiecărui inspectorat școlar.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicat de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

1.391 de unități de învățământ vor beneficia de finanțare în cadrul celui mai mare program de sprijinire a participării la educație din istoria recentă a României: Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar

1 lună 3 săptămâni ago
31 Mar 2022

Ministerul Educației a finalizat selecția proiectelor ce urmează a fi finanțate în prima etapă a Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS).

Au fost depuse 1.474 de cereri de finanțare, dintre care 1.431 au fost declarate eligibile. În urma evaluării de către experți externi a calității planurilor de acțiune propuse de unitățile de învățământ, 1.391 de proiecte au obținut cel puțin 6 puncte din 10, deci îndeplinesc condițiile pentru finanțare conform metodologiei.

Pentru a veni cât mai rapid și mai eficient în sprijinul solicitărilor comunității școlare, deși inițial era prevăzută finanțarea a 750 de unități de învățământ în această primă fază, Ministerul Educației a decis să selecteze și să finanțeze toate proiectele care îndeplinesc condițiile de finanțare conform metodologiei. Astfel, toate cele 1.391 de unități de învățământ (fișier pdf) care au obținut minimum 6/10 puncte vor fi invitate să încheie contracte de finanțare în perioada următoare și vor avea la dispoziție trei ani pentru a atinge obiectivele propuse.

Pentru o analiză mai detaliată, vă invităm să consultați informațiile de mai jos și din documentul atașat (fișier excel).

CONTEXT

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) este cuprins în cadrul Proiectului Național de Reformă „România Educată” și a fost aprobat de Comisia Europeană pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență  cu o valoare de 543 milioane euro. Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE), care stă la baza implementării programului, este un instrument dezvoltat și pilotat de Ministerul Educației cu sprijinul Băncii Mondiale și cu finanțare prin Instrumentul de asistență tehnică DG REFORM al Comisiei Europene.

În cadrul PNRAS sunt eligibile toate unitățile de învățământ cu risc ridicat și mediu de abandon școlar. Indicatorii surprind aspecte educaționale esențiale și valorifică o bază de date de 4.627 de școli din învățământul secundar inferior care au statutul de persoană juridică în rețeaua școlară actuală. În urma finalizării primei etape de selecție, situația arată astfel:

 • Cereri de finanțare depuse: 1.474
 • Cereri de finanțare eligibile: 1.431
 • Cereri aprobate spre finanțare: 1.391, dintre care care:
  • 1114 din mediul rural (80%) și 277 din mediul urban (20%).
  • 419 din zone cu marginalizare peste medie și severă și 260 din zone cu marginalizare medie și dezavantajate

Valoarea totală a granturilor finanțate este de peste 191 milioane euro + TVA; valoarea medie/grant este de 138.000 euro + TVA.

PNRAS reprezintă răspunsul Ministerului Educației la problematica părăsirii timpurii a școlii și a abandonului școlar, se adresează elevilor aflaţi în risc de abandon, în special elevi aparţinând grupurilor vulnerabile, elevi aparţinând minorităţii rome, elevi din mediul rural și urban mic, elevi cu dizabilităţi sau cerințe educaționale speciale (CES), elevi din comunităţi dezavantajate economic, copii în risc de excluziune socială pe fondul sărăciei, lipsa locuinței, familie monoparentală, familii dezorganizate, elevi expuși altor riscuri sociale. Programul este unul de susținere a reformei sistemului educațional, iar obiectivele sale sunt pliate pe realitatea și nevoile educaționale ale fiecărui elev în parte și ale tuturor elevilor dintr-o școală, iar în implementarea lui se vor regăsi și componente sociale.

Conform practicilor internaționale, PNRAS utilizează trei pârghii pentru a fi sustenabil:

- autonomia școlii în utilizarea resurselor - granturile vor fi implementate direct de către unitățile de învățământ, în colaborare cu comunitatea locală;

- răspundere pentru rezultate – sunt stabilite țintele ce trebuie atinse la nivel de școală: o rată mai mare de înscriere, o rată mai mică de absenteism, o rată mai mare de participare la examenele naționale, un procent mai mare de elevi care reușesc sa promoveze examenul de final de ciclu cu cel puțin nota 6;

- evaluare - monitorizarea elevilor detectați în risc de abandon pentru a fi sprijiniți prin planuri individuale de învățare.

Astfel, PNRAS este cel mai mare program de sprijinire a participării la educație din istoria recentă a României și primul program coerent la nivel național care urmărește scalarea unor măsuri dovedite eficiente la nivel local, individual, în scopul atingerii unui important obiectiv de țară: creșterea gradului de echitate a sistemului de învățământ.

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  PNRAS_runad1_date_finale_public.xlsx
daniel.tomoni

Ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu s-a întâlnit cu vice-ministrul afacerilor externe și al expatriaților din Palestina, Amal Jadou

1 lună 3 săptămâni ago
29 Mar 2022

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, s-a întâlnit marți, 29 martie 2022, cu vice-ministrul afacerilor externe și al expatriaților din Palestina, Amal Jadou, în contextul vizitei acesteia la Bucureşti.

Cei doi oficiali și-au exprimat interesul pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale în domeniul educației prin semnarea cât mai curând posibil a Programului de colaborare în domeniul învățământului superior și al învățământului profesional și tehnic între Ministerul Educației din România și Ministerul Învățământului Superior și Cercetării Științifice din Palestina.

Un alt pilon în dezvoltarea relațiilor bilaterale în domeniul educației îl reprezintă creșterea numărului de burse oferite tinerilor palestinieni și oferirea de burse tinerilor români pentru studiul limbii arabe, concomitent cu încurajarea parteneriatelor interuniversitare și utilizarea programului Erasmus+ pentru a sprijini mobilitatea academică.

Etichete: comunicat de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Informare privind prezența la simularea probei obligatorii a profilului (matematică/istorie) - examenul național de bacalaureat 2022

1 lună 3 săptămâni ago
29 Mar 2022

Sesiunea 2022 a simulării examenelor de la finalul învățământului gimnazial și liceal (anul școlar 2021 - 2022) a continuat astăzi, 29 martie, cu proba E)c) - proba obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat 2022Disciplinele la care se susține această probă, în funcție de filieră, profil și specializare sunt matematică și istorie.

Conform informațiilor transmise de inspectoratele școlare județene (ora de referință: 16:00), au fost prezenți 116.692 de elevi din cei peste 150.000 de elevi înscriși la începutul anului școlar curent în clasele a XII-a/zi și a XIII-a seral/frecvență redusă. Pentru tentativă de fraudă au fost eliminați 8 elevi.

Următoarele două probe sunt programate astfel:

 • 30 martie 2022: proba E)d) - proba la alegere a profilului şi specializării
 • 31 martie 2022: proba E) b) - Limba şi literatura maternă.

Comunicarea rezultatelor va avea loc în data de 14 aprilie 2022.

Rezultatele obținute vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.

Notele nu se trec automat în catalog. Prin excepție, în baza unei cereri scrise, depusă de elevi, se poate aproba consemnarea acestor note în cataloage.

Informații suplimentare despre simularea examenelor sunt publicate pe site-ul Ministerului Educației, în timp ce subiectele și baremele se publică zilnic, la ora 15:00, aici.

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

Etichete: comunicat de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni
Checked
4 minute 8 secunde ago
Abonează-te la Feed-ul Ministerul Educatiei Nationale