Ministerul Educatiei Nationale

Campanie de sensibilizare în cadrul proiectului Learning by Doing, derulată de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic împreună cu Camera de Comerț și Industrie Hunedoara

4 zile 5 ore ago
18 Iun 2018

Opt seminarii regionale au fost organizate în perioada 8 -18 iunie 2018 în București, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Craiova, Piatra Neamț, Brăila, Reșița și Târgoviște de către Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) și Camera de Comerț și Industrie Hunedoara, în cadrul unei campanii derulate sub egida Proiectului Learning by Doing, proiect cofinanțat din INTERREG prin Programul Transnațional Dunărea.

Obiectivul principal al acestei campanii de sensibilizare a fost diseminarea la nivel național a rezultatelor obținute prin aplicarea Planului de Acțiuni (creat și implementat de grupul de actori locali din județul Hunedoara) și a exercițiului Titlul de excelență 2018, acordat pentru recunoașterea calității învățământului profesional și tehnic. Un alt obiectiv l-a reprezentat inventarierea experiențelor locale de învățare la locul de muncă (WBL - Work Based Learning).

Cele 8 seminarii au reunit peste 260 de participanți, reprezentanți ai autorităților locale și ai operatorilor economici parteneri, al căror rol s-a conturat ca fiind esențial în formarea profesională de calitate, adecvată cerințelor de dezvoltare ale pieței muncii în 2018. Rezultatele înregistrate în urma acestor activități vor fundamenta recomandările de politici la nivel național și vor fi integrate în acțiunile Observatorului WBL din Regiunea Dunării, rezultat al cooperării celor 24 parteneri din proiectul Learning by Doing din 14 state membre - Regiunea Dunării.

România este reprezentată în acest proiect prin parteneriatul dintre Camera de Comerț și Industrie Hunedoara și Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, punând în practică principiul cooperării și necesitatea parteneriatelor locale/regionale funcționale și eficiente, pentru a asigura adecvarea formării profesionale la cerințele de dezvoltare ale mediului de afaceri pe termen mediu și lung.

Alte detalii despre proiect și activitățile curente pot fi obținute consultând următoarele resurse:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing/

https://www.facebook.com/LearningbyDoingProject/

http://www.fii-meserias.ro

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Noi măsuri pentru reducerea birocrației

1 săptămână ago
15 Iun 2018

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a aprobat o nouă instrucțiune, ce are ca scop reducerea birocrației. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial.

Astfel, MEN a stabilit un număr minim de proceduri, respectiv formulare, utilizate în implementarea Sistemelor de Control Intern Managerial (SCIM), la nivelul unităților de învățământ preuniversitar, astfel încât acestea să devină accesibile tuturor unităților școlare, indiferent de dimensiunea lor. Prin noua instrucțiune, numărul minim de proceduri a scăzut cu 65%, iar numărul de formulare s-a redus cu peste 70%.

Simplificarea administrativă privind organizarea și desfășurarea activităților unităților de învățământ preuniversitar are ca obiectiv creșterea calității actului educațional. Procedurile rămase sunt aplicabile tuturor entităților din învățământul preuniversitar, implementarea acestora reduce semnificativ volumul de lucru al angajaților și, totodată, crește eficiența managerială.

Ținând cont de specificul local, unitățile școlare pot elabora și utiliza și alte proceduri decât cele menționate în Instrucțiunea 1/2018.

De asemenea, instrucțiunea menționată este actualizată în raport cu prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului (OSGG) nr. 600/2018, care a înlocuit OSGG nr. 400/2015.

Precizăm că Standardul 9 - Proceduri, prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015, reglementează proceduri operaționale privind Comisia de control intern/managerial; Serviciul Secretariat, Serviciul Contabilitate, Serviciul Administrativ, Biblioteca, Consiliul profesoral, precum și Consiliul de administrație.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

15 iunie: start în prima etapă de înscriere în învățământul profesional de stat, anul școlar 2018-2019

1 săptămână 1 zi ago
14 Iun 2018

Prima etapă dedicată înscrierii absolvenților claselor a VIII-a în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, în anul școlar 2018-2019, se va desfășura în zilele de 15, 18 și 19 iunie 2018.

Unitățile de învățământ gimnazial din care provin elevii și unitățile de învățământ cu ofertă educaţională pentru învățământul profesional/dual vor furniza toate informațiile de care absolvenții de gimnaziu vor avea nevoie în vederea înscrierii pe cele 38.345 de locuri la învățământ profesional existente la nivelul întregii țări, din care 5.542 de locuri sunt alocate învățământului dual.

În data de 19 iunie, cele peste 700 de unități de învățământ cu ofertă educaţională pentru învățământul profesional și dual vor afișa lista candidaților înscriși. În situația în care diverse unități de învățământ profesional organizează preselecție la unele calificări, acestea vor afișa atât lista candidaților înscriși la respectivele calificări, cât și procedura de preselecție. Unităţile care organizează probe eliminatorii pentru admiterea în învăţământul dual vor afişa şi graficul derulării acestora, pentru fiecare calificare profesională.

Proba de preselecție sau proba eliminatorie, după caz, se desfășoară în zilele de 20 și 21 iunie, rezultatele fiind afișate în 21 iunie. În cazul în care numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor existente va fi organizată o probă suplimentară de admitere în perioada 25-29 iunie. Modul de organizare și desfășurare a probei suplimentare de admitere, modelele de subiecte și baremele de evaluare și notare, durata probei suplimentare de admitere, respectiv modul de organizare și desfășurare a contestațiilor sunt stabilite de unitatea de învățământ profesional.

Candidații respinși în faza de preselecție vor putea opta în zilele de 21 și 22 iunie pentru alte unități de învățământ cu ofertă disponibilă. Validarea, la nivelul comisiei județene de admitere/a municipiului Bucureşti a tuturor candidaților admiși în învățământul profesional și dual, are loc în data de 3 iulie. În aceeași zi, unitățile de învățământ vor comunica și lista candidaților respinși. Locurile rămase libere pentru a doua etapă vor fi anunțate în data de 6 iulie.

Reamintim că formarea elevilor pe această rută este susţinută financiar prinbursa profesională care se acordă în cuantum de:

 • 200 lei lunar (de la bugetul de stat) - dacă elevul este înscris la învăţământul profesional
 • minimum 400 lei lunar (200 lei de la bugetul de stat și minimum 200 de lei de la operatorul economic cu care elevul încheie un contract individual de practică) - dacă elevul este înscris la învăţământul dual.

Admiterea în învățământul profesional se realizează, în fiecare etapă, astfel:

a) în cazul în care numărul de candidați înscriși nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educațional al elevului (în portofoliul educațional al elevului se are în vedere, pentru admiterea în învățământul profesional, media de admitere, calculată ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20%);

b) în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, admiterea se face luând în calcul în proporție de 70% media de admitere și în proporție de 30% nota obținută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învățământ.

Conform metodologiei, candidații care nu au susținut Evaluarea Națională sau, după caz, examenul de capacitate/testele naționale/tezele cu subiect unic, sunt admiși în învățământul profesional/dual, considerându-se că media generală obținută la aceste examene este 1.

Detalii suplimentare sunt incluse în ordinul de ministru nr. 4795/2017, care aprobă organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019.

Oferta educaţională pentru învăţământul profesional și pentru învăţământul dual, detaliată pe regiuni de dezvoltare și județe, în care sunt menţionaţi şi operatorii economici care vor derula stagiile de pregătire practică, este disponibilă aici.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Participarea ministrului Educației Naționale la evenimentul de lansare a Raportului de Dezvoltare Globală 2018

1 săptămână 1 zi ago
14 Iun 2018

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a participat miercuri, 13 iunie, la evenimentul de lansare a documentului „World Development Report: Learning to Realize Education’s Promise”, acțiune organizată la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”.

Evenimentul a fost destinat unui număr de aproximativ 150 de decidenți și experți în educație, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ și ai societății civile din România, care au dezbătut cu experți internaționali și specialiști ai Băncii Mondiale principalele problemele cu care se confruntă educația, atât la nivel global, cât și în România, precum și posibile soluții pentru a asigura învățarea și dobândirea de competențe.

Ministrul educației naționale și-a manifestat convingerea că alegerea educației ca temă a Raportului Dezvoltării Globale 2018 nu este o întâmplare, la nivel mondial fiind recunoscut rolul cheie al educației în impulsionarea dezvoltării și coeziunii economico-sociale a țărilor și în asigurarea bunăstării tuturor cetățenilor.

În accepțiunea ministrului, raportul propune căi și demersuri concrete, verificate deja în practica mai multor țări, pentru a atinge această viziune privind educația, putând deveni astfel un reper pentru fundamentarea deciziilor viitoare privind politicile educaționale din România.

Totodată, ministrul a accentuat ideea că dimensiunile cheie subliniate în cadrul Raportului Dezvoltării Globalereprezintă, în majoritatea cazurilor, și preocupări importante pe agenda Ministerului Educației Naționale.

În intervenția sa, domnul Valentin Popa a amintit pregătirea unui amplu proiect în valoare de aproximativ 400 de milioane de euro, destinat acordării unor burse în mediul rural pentru prezență și promovabilitate, dar și pentru susținerea financiară a profesorilor de excelență din mediul urban pentru a contracta ore în regim de plată cu ora, din norme vacante, la clase din mediul rural, având în vedere că în anul 2017, 18.1% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani se aflau în situația de a fi părăsit prematur sistemul de educaţie, finalizând cel mult învăţământul gimnazial. Fenomenul, însă, nu este unul generalizat: la nivelul municipiilor, rata părăsirii timpurii a școlii este de numai 6.2%, problema apărând în orașele mai mici (unde rata părăsirii timpurii a școlii este de 17.4%) și se acutizează în mediul rural (26.6%).

În contextul evenimentului mai sus-menționat, ministrul educației naționale s-a întâlnit la sediul MEN cu delegația Băncii Mondiale, formată din:

-          Cristian Aedo, Education Practice Manager, Banca Mondială

-          Mariana Moarcăș, Coordonator al Proiectului privind Învățământul Secundar - ROSE și al domeniului Educație în cadrul Biroului Băncii Mondiale din România

-          Christian Bodewig, Program Leader, Banca Mondială

În cadrul discuțiilor, părțile și-au manifestat deschiderea pentru colaborare și disponibilitatea pentru susținerea implementării cu succes a proiectului ROSE și au reiterat importanța intervențiilor propuse în cadrul acestuia în reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și în creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat, obiectiv fundamental pentru România.

În acest sens, ministrul educației naționale a menționat că la nivelul Guvernului se lucrează la un proiect de Hotărâre de Guvern privind creșterea considerabilă a creditelor de angajament acordate programului ROSE.

Cu o finanțare totală de 200 milioane euro, proiectul îmbină intervenții la nivelul școlilor și al facultăților/universităților, finanțate prin granturi, cu intervenții sistemice în învățământul preuniversitar, în domenii cum ar fi curriculum, evaluare, formarea profesorilor și a directorilor.

Cele două părți au apreciat colaborarea strategică pe care au avut-o în domeniul educației, în ultimii 25 de ani, precum și buna cooperare în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, cum ar fi proiectul “Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate – QAFIN”, la dezvoltarea căruia experții Băncii Mondiale și-au adus contribuția și prin asigurarea serviciilor de consultanță.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Întâlnirea de lucru a reprezentanților Ministerului Educației Naționale cu delegația Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar

1 săptămână 3 zile ago
12 Iun 2018

Astăzi, 12 iunie, a avut loc o întâlnire de lucru a conducerii Ministerului Educației Naționale (MEN) cu membrii Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar (FNAP-IP), în vederea abordării și soluționării unor subiecte de interes pentru beneficiarii sistemului educațional preuniversitar.

În cadrul întrevederii, la care a participat Secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar, Ionel-Florian Lixandru, au fost dezbătute următoarele măsuri având drept scop creșterea calității educației din România: modalitatea de organizare a claselor, necesitatea adoptării unui Cod de etică pentru învățământul preuniversitar, admiterea absolvenților ciclului gimnazial în învățământul liceal, integrarea reală a copiilor cu CES, susținerea profesorilor de sprijin și a consilierilor școlari, precum și alte modalități de creare a unui mediu propice creșterii performanței elevilor din unitățile de învățământ de stat.

Participanții la dialog au convenit ca această colaborare să fie consolidată, prin constituirea unor grupuri de lucru pe tematici restrânse, precum și prin analiza și monitorizarea activităților ce se impun a fi îmbunătățite în corelare cu calendarul specific.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Precizări privind funcționarea site-ului www.edu.ro

1 săptămână 4 zile ago
11 Iun 2018

Din motive tehnice, site-ul www.edu.ro nu poate fi accesat în permanență.

Organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii claselor a VIII-a (EN VIII) NU sunt afectate de această problemă tehnică.

Menționăm că, după finalizarea probei de Limba și literatura română de astăzi, 11 iunie, subiectele și baremele vor fi afișate, la fel ca în anii precedenți, pe site-ul www.subiecte.edu.ro, după ora 15:00.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Peste 150.000 de absolvenţi de clasa a VIII-a sunt aşteptaţi să participe la Evaluarea Naţională, sesiunea 2018

1 săptămână 5 zile ago
09 Iun 2018

Conform datelor centralizate de Ministerul Educaţiei Naţionale (99,69%), până sâmbătă, 9 iunie, ora 12:00, în aplicația informatică figurau 150.310 candidați înscriși la Evaluarea Națională pentru elevii claselor a VIII-a (EN VIII).

Examenul începe luni, 11 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Miercuri, 13 iunie, este organizată proba la Matematică, iar joi, 14 iunie, proba la Limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 19 iunie, până la ora 12:00, iar în aceeași zi se pot depune contestații în intervalul orar 14:00 - 19:00. Rezultatele finale vor fi afișate pe 23 iunie.

Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 120 de minute, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc., candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învăţământ/centrul de examen în acest scop. Candidaţii care refuză să depoziteze obiectele respective în sala desemnată de comisie în acest scop nu sunt primiţi în examen.

De asemenea, elevii sunt informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor), precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare: stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.

Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor și schemelor și instrumente de desen la Matematică.

Potrivit metodologiei de organizare și desfășurare a EN VIII, cazurile de fraudă și tentativă de fraudă sunt sancționate cu excluderea din examen și acordarea notei 1.

Ministerul Educației Naționale pune la dispoziție și o linie TELVERDE pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluării Naționale. Astfel, numărul TELVERDE 0800801100 va fi disponibil în perioada 11-14 iunie, între orele 8:00 - 16:00, iar vineri, 15 iunie, între orele 8:00 -14:00.

Evaluarea Naţională se desfăşoară, anual, într-o singură sesiune. Media generală obținută în cadrul EN VIII are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Ministrul Valentin Popa s-a întâlnit cu o delegație guvernamentală finlandeză

1 săptămână 6 zile ago
09 Iun 2018

 

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a avut o întâlnire cu o delegație din Finlanda compusă din:

 • Markku Keinänen, Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Externe, Finlanda
 • Päivi Pohjanheimo, Ambasadorul Finlandei la București
 • Jouni Kangasniemi, Șef Departament Dezvoltare la Ministerul Educației și Culturii, Finlanda
 • Ilkka - Pekka Similä, Director general, Ministerul Afacerilor Externe, Finlanda

De asemenea, au participat la întâlnire:

 • Elena Lotrean, Directorul Executiv al Școlii Finlandeze Sibiu
 • Irina Kovacs, Secretar de Stat, Ministerul Educației Naționale, România
 • Liliana Preoteasa, Consilier Ministru, Ministerul Educației Naționale, România

În acest context, a fost subliniat interesul pentru colaborare în toate domeniile și în particular în cel al educației, inclusiv pentru cooperarea în calitate de țări care asigură succesiv Președinția Consiliului Uniunii Europene în 2019.

Temele de interes identificate fac referire la:

 • formarea și dezvoltarea profesională a profesorilor,
 • dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, inclusiv prin parteneriat public - privat
 • revizuirea curriculumului național, folosind o abordare incluzivă și pragmatică, și strategii de implementare a reformelor, prin recunoașterea problemelor, acceptarea punctelor de vedere diverse și construirea consensului
 • participarea experților finlandezi în proiecte implementate de MEN, precum și dezvoltarea de proiecte comune
 • ofertă de formare prin învățământul superior și perfecționarea specialiștilor din universitățile românești în domeniul cyber security

La finalul întâlnirii, părțile au agreat să elaboreze o foaie de parcurs cuprinzând temele de interes din procesul de cooperare româno-finlandeză în domeniul educației.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Întâlnire de lucru a ministrului Valentin Popa cu o echipă a Băncii Mondiale

2 săptămâni ago
08 Iun 2018

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a avut o întâlnire de lucru cu echipa Băncii Mondiale (BM), condusă de Mariana Moarcăș, coordonator al Proiectului privind Învățământul Secundar/ROSE și al domeniului Educație în cadrul Biroului BM din România.

Cu acest prilej, au fost discutate principalele concluzii ale misiunii și au fost stabilite direcțiile de acțiune pentru perioada următoare. Întâlnirea face parte din agenda misiunii periodice (4-8 iunie 2018) de evaluare a stadiului implementării Proiectului privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project - ROSE). Astfel, părțile au apreciat colaborarea fructuoasă între cele două instituții în domeniul reformelor din educație din ultimii 25 de ani și, în particular, în implementarea proiectului ROSE, componentă importantă în sprijinul eforturilor MEN pentru a asigura o educație de calitate pentru toți copiii. De asemenea, s-a convenit asupra necesității intensificării eforturilor în ceea ce privește asigurarea resurselor necesare de către Ministerul Finanțelor Publice pentru implementarea în bune condiții a granturilor în desfășurare, precum și în vederea demarării celor aferente rundei a II-a.

În prezent, se află în implementare 263 de granturi pentru licee și 93 de proiecte în cadrul schemei de granturi pentru universități. De asemenea, dintre activitățile importante, aflate în desfășurare, menționăm pre-testarea care pregătește evaluarea internațională TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), la care participă elevii din clasa a VIII-a.

ROSE își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Acesta este structurat în trei componente. Primele două sunt concepute pentru a aborda aspecte de natură academică şi socială care conduc la performanţa scăzută a elevilor în învăţământul secundar superior (licee), precum şi în primul an din învăţământul terţiar (universități). A treia componentă include atât managementul de proiect, monitorizarea şi evaluarea impactului acestuia, cât și activitatea de evaluare a intervenţiilor existente, care abordează constrângerile financiare ale elevilor din învăţământul secundar superior provenind din grupuri dezavantajate. 

În valoare totală de 200 de milioane de euro, proiectul ROSE este finanțat integral de BIRD, în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 757/12.10.2015), și se derulează pe o perioadă de 7 ani (2015 - 2022). Proiectul este implementat de Ministerul Educației Naționale (MEN), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Numeroase unități de învățământ din întreaga țară au sărbătorit Ziua Mondială a Mediului

2 săptămâni 2 zile ago
06 Iun 2018

În data de 5 iunie, întreaga lume a sărbătorit Ziua Mondială a Mediului*.

Anul acesta, Ziua Mondială a Mediului a fost găzduită de către India, iar tema stabilită a fost combaterea poluării cu plastic.

Pentru a marca această zi, numeroase unități de învățământ din toate județele României și din municipiul București - de la nivel preșcolar până la nivel secundar superior și de la nivel local, județean, interjudețean până la național - au organizat mese rotunde, prezentări, dezbateri, expoziții de desene și alte creații pe tema protecției mediului înconjurător, concursuri, vizionări de documentare, drumeții în natură, acțiuni de ecologizare, de plantare de copaci etc.

Spre exemplu, în cadrul proiectului Patrula de Reciclare organizat de RoRec România, Școala Gimnazială Sântana din județul Arad a colectat 158,59 kg de deșeuri electrice și electronice și 17,25 kg de baterii. În cadrul Școlii Gimnaziale „Ion Breazu” Mihalț din județul Alba, s-a desfășurat proiectul „Detectivii Curățeniei”, prin care s-au amenajat spații verzi în fiecare clasă și s-au instalat coşuri de gunoi desenate şi inscripționate cu mesaje ecologice. Școala Gimnazială „Benkő József" Brăduț din județul Covasna a organizat colectarea de deşeuri selective - sticle și curățirea malurilor pârâului Kormos.

În același timp, și Palatele Copiilor și inspectoratele școlare județene au demarat activități pentru marcarea Zilei Mondiale a Mediului, notabilă fiind desfășurarea etapelor județene ale concursului de proiecte de mediu.

La nivel bilateral, s-a desfășurat proiectul România-Ungaria Interreg „Coridor verde fară frontiere”, la care au participat 5 unități de nivel gimnazial și 2 școli din localitatea Csenger (Ungaria), în parteneriat cu ONG-uri, fiind colectate flacoane de 2l pentru realizarea unui pod simbolic peste Someș. În perioada 1 aprilie 2018 - 1 iulie 2018, la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației din județul Maramureș, se desfășoară proiectul „Lumea Vie - Planeta Albastră”, prin care se urmărește formarea de cunoștințe și aptitudini atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice, prin activități de ecologizare în spaţiul din preajma şcolii şi în oraș, activităţi de informare şi dezbateri în şcoală și activități de creație și reciclare.

Ministerul Educației Naționale este un susținător al tematicii ecologiei și protecției mediului înconjurător, inițiind de-a lungul timpului numeroase parteneriate și protocoale de colaborare atât cu instituții din țară și străinătate cu atribuții în domeniul mediului, precum și cu organizații neguvernamentale.

* Ziua Mondială a Mediului a fost instituită, în 1972, de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, în cadrul Conferinței de la Stockholm, în vederea conștientizării nevoii de a lua măsuri pentru protejarea mediului înconjurător.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Mesajul transmis de ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, cu prilejul Zilei Învățătorului (5 iunie)

2 săptămâni 3 zile ago
05 Iun 2018

Stimați profesori,

În apropierea sfârșitului de an școlar, fiecare dascăl din România se bucură de o sărbătoare dedicată profesiei pe care și-a ales-o și care consfințește blazonul unei categorii sociale extrem de importante pentru progresul întregii țări. Cu educația începe destinul fiecărui om și roadele sale se văd ca efect al pregătirii profesionale a celor care o aplică instituțional și al inserției sociale de succes a celor care, un timp din existența lor biologică s-au aflat în școală, pentru a învăța.

În anul Centenarului, trebuie să punem în relație data nașterii întemeietorului învățământului în limba română, pedagogul Gheorghe Lazăr (5 iunie 1779), cu ziua declarată oficial drept sărbătoare a dascălilor din țara noastră (5 iunie), deoarece cu 100 de ani înainte de Marea Unire, în anul 1818, spiritul național a fost sădit în zona educației, locul unde a rodit cu fiecare generație care a trecut timp de două secole prin școala românească. Iată, așadar, că în anul Centenarului Marii Uniri, Ziua Învățătorului capătă simbolul României Mari, fiind o aspirație și o împlinire deopotrivă, alăturând tradiția autohtonă în educație influențelor moderne, europene și configurând un spațiu educațional deschis, de factură europeană.

Dragi colegi profesori,

În acest context de sărbătoare a școlii românești, vă rog să primiți aprecierile mele pentru toate eforturile pe care le faceți pentru a pune în operă politicile educaționale pe care le susține Ministerul Educației Naționale, determinând motivația elevilor pentru cunoaștere și pentru integrarea lor eficientă pe piața muncii.

Vă doresc putere de muncă, pentru ca aspirațiile profesionale care vă definesc să vă particularizeze destinul de dascăli, astfel încât conștiința că sunteți creatorii României de mâine să vă susțină demersurile personale de înnoire permanentă, în zona inovației didactice.

De asemenea, vă urez sănătate, împliniri și o stare de satisfacție profesională care să vă motiveze toate demersurile pedagogice, spre atingerea standardelor înalte în profesia pe care o practicați.

La mulți ani!

 

Valentin POPA,

Ministrul Educației Naționale

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Prezența Ministrului Educației Naționale la Reuniunea Consiliului Național al Rectorilor din Oradea

2 săptămâni 6 zile ago
01 Iun 2018

În perioada 31 mai – 3 iunie 2018 se desfășoară Reuniunea Consiliului Național al Rectorilor (CNR), găzduită de Universitatea din Oradea.

Dată fiind importanța subiectelor incluse pe agenda reuniunii CNR pentru sistemul național de învățământ superior, ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, va fi prezent la lucrările CNR din zilele de 1 și 2 iunie.

Totodată, având în vedere că 2018 este un an aniversar pentru Universitatea din Oradea, care sărbătorește 55 de ani de existenţă în spaţiul academic românesc, ministrul Educației Naționale va participa și la festivitățile prilejuite de această ocazie.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Mesajul ministrului Educației Naționale, Valentin Popa, cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului

3 săptămâni ago
01 Iun 2018

Dragi copii,

Peste 7 ani, vom aniversa un secol de când în toată lumea se sărbătorește Ziua Internațională a Copilului, ca urmare a Declarației pentru Protecția Copilului, adoptată de cele 54 de țări participante la Conferința Mondială pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor, care s-a desfășurat la Geneva, în luna august 1925. Sub semnul acestei declarații oficiale, din anul 1950, România a decis ca Ziua Copilului să fie sărbătorită în fiecare an, la data de 1 Iunie, dedicând, indiferent de timpul istoric, toată atenția vârstei omului, când inocența reprezintă măsura însăși a existenței, iar  visul are nemărginiri în care se pot construi destine exemplare, inițial la nivel de aspirații, apoi ca realizări individuale, în spațiul comunității.

Ministerul Educației Naționale are nobila misiune de a vă ocroti visele și inocența și de a sprijini proiectarea voastră în destine de succes, cu o pronunțată componentă integratoare în plan social. Politicile educaționale pe care le construim derivă din nevoia fiecăruia dintre voi de a se defini, prin educație, ca o personalitate în formare, autonomă, menită să ducă mai departe ștafeta generațiilor anterioare și să dovedească flexibilitate, astfel încât adaptarea la situații nou create de evoluția istorică a mentalităților să devină măsura calității școlii pe care a absolvit-o în copilărie și în adolescență.

Având aceste idealuri educaționale, școalasocietatea și familia au creat un cadru de cooperare al cărui țel este să asigure educația corectă și deschisă a tinerei generații, prin raportarea la standardele impuse de evoluția omenirii, măsurabile în timp, prin gradul de inserție socială a fiecărui copil devenit adult.

Atenția noastră se îndreaptă cu precădere către copiii care studiază la școlile din mediul rural, din medii defavorizate, precum și către elevii din comunitățile de minorități, prin programe dedicate acestora, astfel încât egalitatea de șanse să fie principiul care să guverneze traseul lor școlar.

Cu ocazia sărbătorii zilei voastre, vă urez, în numele Ministerului Educației Naționale și al meu personal, să vă atingeți visul, să dovediți inspirație în alegerea viitoarei profesii și să gândiți pozitiv la viitorul care vă așteaptă.

La mulți ani de vise împlinite!

Valentin POPA,

Ministrul Educației Naționale

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Noi unități de învățământ recepționate în luna mai prin proiectele cu finanțare externă derulate de Ministerul Educației Naționale

3 săptămâni 1 zi ago
31 Mai 2018

În cadrul Proiectului Reforma Educației Timpurii în România (P.R.E.T.) și a Proiectului Reabilitarea Infrastructurii Școlare (P.R.I.S), derulate de Ministerul Educației Naționale prin Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare (UMPMRSU), au fost recepționate în luna mai cinci noi unități de învățământ.

Dintre acestea, trei grădinițe sunt în județul Botoșani: Grădinița cu program normal cu trei săli de grupă din Draxini-Bălușeni, Grădinița cu program normal cu trei săli de grupă din Broscăuți și Grădinița cu program normal cu trei săli de grupă din Cristinești.

Celor trei grădinițe li se alătură o școală în județul Gorj, Școala cu clasele I-VIII nr. 1 Novaci, precum și un corp de clădire la Colegiul Național Ion Minulescu, Slatina, județul Olt. Precizăm că toate cele cinci unități de învățământ sunt dotate cu mobilier nou.

Reamintim că anul trecut, prin intermediul Proiectului Reforma Educației Timpurii în România (P.R.E.T.), a fost finalizată construcția a 40 de grădinițe. Acestea se adaugă celor 130 de grădinițe construite în perioada 2013 - 2016. Conform acordului de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), în valoare de 80,75 milioane Euro, finanțarea se acordă pentru construirea de grădinițe cu program normal cu două, trei și patru săli/grupă.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Întâlnirea reprezentanților Ministerului Educației Naționale cu reprezentantul Human Catalyst

3 săptămâni 1 zi ago
31 Mai 2018

Miercuri, 30 mai 2018, la sediul Ministerului Educației Naționale a avut loc întâlnirea reprezentanților ministerului cu doamna Laura Greta Marin din cadrul asociației Human Catalyst.

La întâlnire au participat: Ionel Florian Lixandru - secretar de stat pentru Învățământul Preuniversitar, reprezentanții direcțiilor de specialitate din cadrul ministerului Educatiei Naționale, Rozalia Dana Varga - consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului, Daniel Vasile - deputat din partea partidei Romilor Pro-Europa, Titi Rădulescu - președinte Agenția Națională pentru Romi.

În cadrul discuției, reprezentanții Ministerului Educației Naționale au subliniat faptul că toți elevii, inclusiv cei din mediile defavorizate trebuie să beneficieze de egalitate de șanse în sistemul educațional, motiv pentru care i-au adresat solicitarea reprezentantului Human Catalyst să pună la dispoziția ministerului Educației rezultatele studiului, dar și dovezile concrete care au dus la concluzia că există așa-zisul „Fenomen Brăila”.

În context, precizăm că ministerul Educației Naționale analizează întreaga situație, pentru a vedea dacă ne confruntăm cu acest fenomen, așa cum s-a vehiculat ca există în ultimele zile în spațiul public sau sunt doar cazuri punctuale și izolate în care elevilor li s-a interzis participarea la examenele naționale.

În acest sens, la ministerul Educației Naționale a fost transmisă o singură sesizare cu privire la o posibilă încălcare a dreptului de înscriere la un examen național, care a fost înregistrată la MEN și ISMB în data de 18.05.2018. Aceasta se află în prezent în lucru la Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Important de precizat este și faptul că reprezentanții Comisiei Europene nu desfășoară nicio investigație oficială referitoare la subiect și nu s-a transmis niciun document oficial în acest sens. Comisia Europeană monitorizează toate aspectele care vizează cazuri de excluziune educațională la nivelul tuturor statelor membre.

Și pentru că suntem în perioada premergătoare finalizării cursurilor pentru elevii clasei a VIII-a și a XII-a/a XIII-a, de desfășurare a examenului de Evaluare Națională și a examenului de Bacalaureatministerul Educației a solicitat inspectoratelor școlare, printr-o adresă, planificarea și monitorizarea măsurilor la nivelul unităților de învățământ care să conducă la creșterea participării elevilor și la îmbunătățirea rezultatelor obținute de aceștia în cadrul examenelor naționale.

Totodată, Ministerul Educației Naționale a subliniat importanța încheierii situației școlare în termen și informarea corectă a elevilor și părinților privind participarea la examenele naționale pentru anul 2018.

De altfel, în fiecare an școlar, conducerea ministerului a solicitat ca toți factorii implicați în organizarea și desfășurarea examenelor naționale să se asigure că acestea se vor desfășura la standarde înalte de corectitudine și exigență și ca elevii să beneficieze de un mediu propice și corect care să le permită să își pună în valoare cunoștințele.

Ministerul Educației urmărește măsurile întreprinse la nivelul unităților de învățământ pentru organizarea  examenelor naționale 2018, respectiv:

 • afișarea, la sediul instituției și/sau pe site, a ordinelor ministrului educației naționale cu privire la organizarea și desfășurarea examenelor naționale 2018 și a calendarelor aferente;
 • OMEN nr. 4792/31.08.2017 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național 2018;
 • OMEN  nr. 4793/31.08.2017 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2017-2018;
 • OMEN nr. 4796/31.08.2017 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2017-2018;
 • informarea, de către directorul/responsabilul comisiei metodice, a profesorilor încadrați pe disciplinele de examen, cu privire la prevederile legislative specifice (Metodologii, Programe, Calendar).

Ministerul Educației monitorizează în același timp și măsurile întreprinse de cadrele didactice în vederea îmbunătățirii rezultatelor elevilor la evaluarea națională, examenul de bacalaureat național și a examenelor de certificare a calificării profesionale 2018, după caz, respectiv:

 • Informarea elevilor cu privire la programele pentru examenele naționale (de către profesorul clasei);
 • Informarea elevilor cu privire la Calendarul desfășurării  examenelor naționale (de către profesorul clasei/diriginte);
 • Planificarea activității de pregătire suplimentară pentru examenele naționale (conform nevoilor identificate la nivelul școlii/clasei);

Este important să precizăm faptul că rapoartele finale realizate la nivelul inspectoratelor școlare județene cuprind în fiecare an atât pentru examenul de Evaluare Națională, cât și pentru examenul de Bacalaureat, criterii de analiză dintre care amintim:  numărul elevilor absolvenți din seria curentă;numărul elevilor înscriși la examen (distinct pentru absolvenți din seria curentă și seriile anterioare); numărul elevilor promovați.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Rezultatele echipei României la Olimpiada Internaţională de Filosofie (ediția 2018)

3 săptămâni 3 zile ago
29 Mai 2018

Lotul olimpic de filosofie a obținut două mențiuni la a XXVI-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Filosofie (IPO), desfăşurată în perioada 23-27 mai în localitatea muntenegreană Bar.

Performanța a fost realizată de elevii Iulia Natalia Mitrache (Colegiul Național „Gheorghe Țițeica” din Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinți) și Ștefan Capmare (Colegiul Naţional „Grigore Moisil” din Onești, jud. Bacău). Cei doi liceeni au fost selectați în urma rezultatelor înregistrate la Olimpiada Naţională de Filosofie (premiul I și premiul al II-lea) şi la testul de limbă străină.

Tema generală a competiţiei din acest an a fost Environment (Mediu înconjurător) şi a prilejuit prezentări şi dezbateri academice, atât pentru elevi, cât şi pentru profesorii prezenţi. La evaluarea lucrărilor au participat prof. Elena Florina Oțet (Colegiul Naţional „Sfântul Sava" din București), membru fondator al competiției și membru al juriului internațional și prof. Eugen Stoica, membru al juriului și comitetului internațional.

Anul acesta au participat peste 100 de concurenți din 50 de ţări (Europa, Asia, America de Nord şi America de Sud).

Olimpiada Internaţională de Filosofie a fost înfiinţată în 1993 la iniţiativa unui grup de profesori din Bulgaria, Germania, Polonia, România, Turcia şi Ungaria şi este oficial recunoscută de UNESCO. România a participat la toate ediţiile organizate până în acest moment şi a găzduit de două ori această olimpiadă: în 1998, Braşov, şi în 2008, la Iaşi. Ediția următoare a IPO se va desfășura în Italia.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Prezența ministrului Educației Naționale la Conferința miniștrilor educației din țările participante la Spațiul european al învățământului superior (EHEA) și la Forumul politic Bologna de la Paris

3 săptămâni 6 zile ago
25 Mai 2018

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a luat parte la Conferința miniștrilor educației din țările participante la Spațiul european al învățământului superior (EHEA)/ Procesul Bologna și la Forumul politic Bologna, care au avut loc în perioada 23 - 25 mai 2018 la Paris.

În cadrul conferinței au fost evaluate progresele realizate de la Conferința organizată în anul 2015 și au fost definite obiectivele comune ale Spațiului european al învățământului superior pentru perioada următoare.

Forumul politic Bologna a fost deschis participării statelor din afara spațiului EHEA și a favorizat consolidarea dialogului politic și a cooperării dintre EHEA și celelalte regiuni. Cu titlul - Rolul învățământului superior într-o societate în schimbare , Forumul s-a concentrat pe incluziunea socială, creșterea accesului și contribuția universităților la dezvoltarea economică globală, națională și regională.

În intervenția sa, ministrul Educației Naționale s-a referit la rolul digitalizării în societatea contemporană, la asigurarea accesului echitabil la educație de calitate pentru toți tinerii, precum și la importanța mobilității academice.

Totodată, ministrul Educației Naționale a adus în atenție inițiativa europeană privind constituirea rețelelor de universități europene,  accentuând necesitatea existenței unor instituții de învățământ superior competitive la nivel mondial, care să contribuie la creșterea economică, la inovare și coeziune socială, în sprijinul unei economii bazate pe cunoaștere.

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

75,59% dintre candidaţi au promovat sesiunea specială a Bacalaureatului 2018

4 săptămâni ago
25 Mai 2018

Vineri, 25 mai 2018, au fost afișate rezultatele obținute de candidații înscriși la sesiunea specială de bacalaureat pentru absolvenții de liceu aflați în pregătire sau în etapele de selecție pentru alcătuirea echipelor care vor reprezenta România atât la olimpiadele internaționale pe discipline, cât și la diverse competiții sportive europene sau mondiale.

De asemenea, au susținut examenul și trei absolvenți ai unităților de învățământ militar, nominalizați de Ministerul Apărării Naționale pentru concursul de admitere în instituții de învățământ de profil din SUA.

Din totalul celor 127 candidați prezenți, 96 au promovat, reprezentând 75,59%.

Cele mai multe medii obținute, respectiv 33, au fost între 9 și 9.99, iar alte 24 de medii au fost între 8 și 8.99. Medii între 7 și 7.99 au luat 22 de candidați, iar între 6 și 6.99, 16 dintre absolvenții de liceu prezenți.

La această sesiune, un singur candidat a promovat cu media 10.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Participarea ministrului Educației Naționale la reuniunea Consiliului Educație

4 săptămâni ago
24 Mai 2018

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a participat la reuniunea Consiliului Educație, care a avut loc în data de 22 mai, la Bruxelles, Belgia, fiind organizată sub egida Președinției bulgare a Consiliului Uniunii Europene. În cadrul reuniunii au fost adoptate următoarele documente:

 • Revizuirea Recomandării Consiliului privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții;
 • Revizuirea Recomandării Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării;
 • Concluziile Consiliului privind punerea în aplicare o viziunii privind Spațiul european al educației.

Totodată, a fost organizată o dezbatere pe tema Potențialul universităților pentru creșterea regională și promovarea aptitudinilor antreprenoriale și inovatoare.

În cadrul intervenției sale, ministrul Educației Naționale a adus în atenție câteva dintre măsurile și inițiativele naționale menite să consolideze rolul instituțiilor de învățământ superior, parteneriatele acestora cu mediul privat, precum și pregătirea forței de muncă pentru generarea creșterii economice la nivel național și regional:

 • Alocarea a 5.000 de locuri bugetate la programele de licență, a 4.600 de locuri la programele de masterat și a 300 de locuri la programele de doctorat pentru susținerea domeniilor care pot stimula creșterea economică a României;
 • Alocarea de stimulente financiare instituțiilor de învățământ superior și programelor care promovează legătura cu angajatorii și asociațiile patronale prin Fondul de Dezvoltare Instituțională;
 • Înființarea, în colaborare cu  Ministerul Economiei, a unui Registru al Antreprenorilor;
 • Participarea la exercițiul Higher Education Innovate (HEInnovate), prin care universități de stat și particulare din România își pot autoevalua potențialul inovativ și antreprenorial.

De asemenea, ministrul Educației Naționale a subliniat că subiectele dezbătute reprezintă priorități pentru România și a reiterat convingerea că, prin inițiativele promovate atât la nivel european, cât și la nivel regional sau național, precum și prin schimbul de bune practici, cooperarea europeană în domeniul educației va fi intensificată, în vederea consolidării socio-economice și a bunăstării cetățenilor europeni.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Festivitatea de decernare a titlului „Şcoala Europeană”, ediția 2018

4 săptămâni 2 zile ago
23 Mai 2018

Ministerul Educaţiei Naționale va premia joi, 24 mai 2018, unitățile de învățământ preuniversitar câştigătoare ale celei de-a XV-a ediţii a Competiției Naționale „Şcoală Europeană". Festivitatea de decernare a titlului „Şcoala Europeană” celor 61 de „Școli Europene” se va desfăşura în Sala „Nicolae Iorga” a Palatului Parlamentului din București, cu începere de la ora 13:00.

Fiecare unitate de învăţământ va primi certificatul „Şcoală Europeană - 2018" şi un premiu în valoare de 5.000 lei care va fi utilizat pentru dotări. Decizia privind bunurile care vor fi achiziţionate aparţine conducerii fiecărei unităţi de învățământ. MEN va repartiza sumele către inspectoratele școlare judeţene/Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucureşti, acestea urmând să le transfere unităţilor de învăţământ.

La ediţia din acest an s-au înscris 112 unităţi de învăţământ preuniversitar din 29 de județe și din Capitală. Pe primele 5 locuri s-au clasat Şcoala Gimnazială „Vasile Pârvan” din Bârlad/județul Vaslui (192 puncte), Colegiul „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului/județul Suceava (191 puncte), Şcoala Gimnazială „M. C. Epureanu” din Bârlad/jud Vaslui (189 puncte), Școala Gimnazială „Elena Donici Cantacuzino” din Pucioasa/județul Dâmbovița (182 puncte) și Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iași (179 puncte).

Evaluarea candidaturilor s-a realizat după următoarele criterii:

1. coerenţa activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor europene cu politica generală a instituţiei şcolare

2. integrarea activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor europene în programul curent al şcolii

3. performanțele școlare reflectate în rezultatele elevilor la examenele naționale, olimpiade și concursuri școlare

4. asigurarea egalităţii de şanse și facilitarea accesului la educație

5. continuitate şi constanţă în derularea de activităţi/proiecte/programe europene

6. strategie şi modalităţi de implementare și evaluare

7. strategie şi modalităţi de valorizare (diseminare şi exploatare a rezultatelor/produselor)

8. dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei prin activităţile de cooperare europeană

9. calitatea și coerența documentelor de candidatură (documentele manageriale pentru perioada 2015-2018, formularul de candidatură și portofoliul ilustrativ).

Reamintim că această competiție se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale și constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-a avut asupra culturii organizaționale și a ethosului școlii.

Certificarea școlilor cu titlul „Școală Europeană” le conferă recunoaștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale, iar eforturile pe care le fac pentru menținerea titlului obținut determină un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi și noi proiecte, ceea ce conduce la o îmbunătățire a managementului școlar și la dezvoltarea unei culturi organizaționale solide.

Activităţile/proiectele/programele luate în considerare pentru această competiție sunt:

a) derulate de şcoli prin programele Comisiei Europene, ale Parlamentului European și alte instituții europene: Erasmus+ (2014-2020), eTwinning, Europa-casa noastră (Lider European și EuroQuiz), Școli-ambasador ale Parlamentului European, Euroscola etc;

b) derulate de şcoli în parteneriat cu ambasade, universităţi şi şcoli din Uniunea Europeană, companii europene, asociaţii profesionale europene, ONG–uri cu scop educaţional/de formare profesională care activează la nivel european etc.;

c) finanțate din fonduri structurale, în care școala este aplicant sau partener.

Certificatul obținut are o valabilitate de trei ani, după care şcoala trebuie să reintre în concurs pentru reconfirmarea titlului. În acest sens, trebuie să dezvolte noi proiecte de parteneriat cu alte şcoli din UE, iar managementul şcolii trebuie să fie unul coerent şi performant, centrat pe dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei.

Din cele 2.023 de unități de învățământ preuniversitar participante la edițiile anterioare (2004 -2017), 775 au primit titlul de „Școală Europeană”.

Competiţia pentru obţinerea certificatului „Şcoală Europeană” este recunoscută de instituțiile europene ca un exemplu de bună practică la nivel european, prin care autoritatea națională în domeniu susține unitățile de învățământ și valorizează experiențele acestora acumulate în cadrul proiectelor europene de parteneriat între școli.

Rezultatele complete sunt disponibile pe site-ul MEN în secțiunea dedicată.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni
Bifat
2 ore 56 de minute ago
Abonează-te la Feed-ul Ministerul Educatiei Nationale