Ministerul Educatiei Nationale

Am lansat apelul competitiv de proiecte pentru „Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi” (PNRR)

3 săptămâni 4 zile ago
05 Mai 2023

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), a lansat apelul competitiv de proiecte pentru „Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi”, apel de proiecte care va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

Alocarea financiară destinată acestui apel de proiecte este de 225.000.960 de euro, fără TVA, obiectivul investiției fiind acela de a asigura sustenabilitatea unităților de învățământ preuniversitar prin tranziția la școli verzi.

Astfel, prin intermediul acestui apel, toate tipurile de unități administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, și județe), precum și subdivziunile administrativ-teritoriale ale Municipiului București (sectoare) pot obține granturi atât pentru reabilitarea unităților de învățământ existente, cât și pentru construirea unor noi unități de învățământ, în vederea dobândirii de către acestea din urmă a statutului de „școală verde”.

Sprijinul financiar acordat prin acest apel de proiecte este distribuit astfel:

Subcomponenta I: REABILITARE ENERGETICĂ

Prin această subcomponentă se urmărește reabilitarea de unități de învățământ care să intre în rețeaua școlilor verzi, investiția vizând o suprafață totală de 300.000 m2.

 • Valoarea totală a investiției: 150.000.000 de euro.

Subcomponenta II: CONSTRUCȚII NOI

Prin această subcomponentă, se urmărește construcția de unități de învățământ care să intre în rețeaua școlilor verzi, investiția vizând o suprafață totală de 46.400 m2.

 • Valoarea totală a investiției: 75.000.960 de euro.

Lansăm un nou apel esențial pentru infrastructura din sistemul educațional. Ne ținem de cuvânt și investim în spații educaționale prietenoase cu mediul. Vor fi reabilitate și construite unități de învățământ, iar prin această rețea-pilot de școli verzi, vom pune mai mult accent pe educația pentru mediu. Încurajez comunitățile să depună proiecte în cadrul acestui apel!”, a transmis ministrul educației, Ligia Deca.

În cadrul prezentului apel, proiectele se depun exclusiv online, prin platforma electronică disponibilă la adresa http://proiecte.pnrr.gov.ro, cu respectarea termenului-limită de 05.07.2023 (ora 17:00).

În această perioadă, potențialii beneficiari pot adresa întrebări legate de depunerea cererilor de finanțare la adresa de e-mail scoliverzi@edu.gov.ro și la numărul de telefon (help desk) 021/405.63.07 (pe durata programului de lucru).

De asemenea, Ministerul Educației va organiza, în această perioadă, cel puțin două sesiuni de instruire pentru solicitanți, în vederea creșterii capacității instituționale pentru redactarea cererii de finanțare.

Pagina dedicată acestui apel poate fi consultată AICI pentru follow-up. 

Etichete: comunicate de presăapel PNRRșcoli verziCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Noi măsuri pentru combaterea violenței și a consumului de droguri în unitățile de învățământ

1 lună ago
26 Apr 2023

Astăzi, 26 aprilie, Ministerul Educației a organizat o întâlnire de lucru la care au participat reprezentanții principalelor instituții implicate în combaterea violenței și consumului de droguri în unitățile de învățământ, de la nivel central și județean, reprezentanți ai elevilor și părinților.

Considerăm că doar printr-un dialog constant și o abordare integrată putem combate situațiile de violență și consum de droguri. Astfel, am stabilit faptul că prin toate Inspectoratele Școlare Județene, Direcțiile Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), Birourile de Siguranță Școlară și Centrele de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA):

 • au loc întâlniri interinstituționale de lucru pentru a analiza cauzele violenței respectiv ale consumului de droguri și vor propune măsuri concrete pe termen scurt (până la finalul acestui an școlar) și lung (pentru anul școlar 2023-2024);

 • reprezentanții poliției organizează sesiuni de informare a personalului școlii, elevilor și părinților, privind riscurile și consecințele faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase; 

 • reprezentanții CPECA  organizează sesiuni de informare pentru cadrele didactice privind semnele și simptomele consumului de droguri la copii și tineri; 

 • cadrele didactice vor fi susținute inclusiv prin integrarea activităților de prevenire a violenței și consumului de substanțe în mediul școlar, în cadrul orelor de consiliere și orientare școlară respectiv a programelor extracurriculare / extrașcolare și Școala Altfel.

Fac apel la inspectorii școlari generali și la reprezentanții Centrelor Județene de Resurse și de Asistență Educațională să susțină consilierii școlari, mediatorii și cadrele didactice în organizarea activităților de prevenție și management a situațiilor de violență, respectiv consum de substanțe interzise. Fenomenul violenței școlare poate fi limitat și combătut, dar numai cu o bună colaborare între instituții, familii, specialiști și elevii. Atât eu, cât și toți colegii din Ministerul Educației ne implicăm activ în identificarea și aplicarea celor mai eficiente măsuri. De asemenea, încurajez toți actorii implicați în acest proces să ne transmită orice feedback, pentru a adopta cele mai bune soluții, a transmis Ligia Deca, ministrul Educației. 

Totodată, ministrul Educației a prezentat și măsurile relevante pentru tema întâlnirii, regăsite în proiectele de legi ale educației, aflate în dezbatere parlamentară: camere-resursă pentru elevi și pentru cadre didactice, posibilitatea exmatriculării unui elev în anumite situații grave (cu posibilitatea reînscrierii), implementarea Planului Național de Combatere a Violenței Școlare,  instalarea sistemului de supraveghere audio-video (după consultarea cadrelor didactice, a părinților și elevilor).

Chestorul general de poliție Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a prezentat o propunere a MAI de organizare a unor sesiuni de informare pentru elevi, părinți și cadre didactice privind riscurile și consecințele faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase în incinta unităților de învățământ. Această inițiativă vine în completarea unor măsuri anterior agreate cu Agenția Națională Antidrog, menite să informeze cadrele didactice cu privire la semnele și simptomele consumului de droguri, în scopul prevenirii și combaterii acestuia.

Pentru Ministerul Afacerilor Interne, siguranța copiilor a fost și rămâne o prioritate majoră. Tocmai de aceea, vă asigur că alocăm toate resursele avute la dispoziție pentru o siguranță crescută în școli, astfel încât tinerii să se dezvolte într-un climat  sigur, a spus chestor general de poliție Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.

Elena Tudor, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului din cadrul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, a subliniat importanța unei  colaborări strânse și constante, la nivel local, între reprezentanții Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, profesori și directori de școală și reprezentanții MAI, atât în faza identificării acestor cazuri de violență în rândul elevilor și a intervenției rapide, cât și ulterior, când trebuie găsite soluțiile reabilitării acestor copii, fie victime ale actelor de violență, fie agresori.

Trebuie să fim conștienți de faptul că, după familie, școala are rolul esențial în educarea și formarea copiilor noștri. A venit momentul să se vadă efortul comun și acțiunea comună a școlii, al celor care lucrează în asistență socială și al celor din MAI, pentru a preveni acte de violență sau a interveni la timp pentru a evita situații critice sau chiar tragedii. Iar efortul nu trebuie să se oprească aici, pentru că, în cazul unor copii care se confruntă cu astfel de situații, fie în calitate de victime, fie ca autori, scopul final pentru care trebuie să lucrăm cu toții este reabilitarea lor”, a spus Elena Tudor.

Regăsiți, atașat, agenda întâlnirii de astăzi, 26 aprilie. 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  Agenda_intalnire_26_04_2023.pdf
daniel.tomoni

A fost organizată prima sesiune de informare pentru pilotarea metodologiei de monitorizare a segregării școlare

1 lună ago
25 Apr 2023

Reprezentanții celor 43 de unități de învățământ cu personalitate juridică, selectate pentru pilotarea metodologiei de monitorizare a segregării școlare, au participat, astăzi, 25 aprilie 2023, la o primă sesiune de informare cu echipele de proiect de la Ministerul Educației, DG REFORM și UNICEF. 

Cele 43 de unități de învățământ participă la pilotare ca parte a unui proiect ce are drept obiectiv principal implementarea unui cadru instituțional adecvat, pentru a fi monitorizată, prevenită și combătută segregarea în sistemul educațional din România pe criteriul etnic, al dizabilității sau al cerințelor educaționale speciale, pe criteriul statutului socio-economic al familiilor, al mediului de rezidență și al performanțelor școlare ale beneficiarilor primari ai educației. 

Este vorba despre proiectul Support for Enhancing the Equity of the Education System in Romania through Preventing and Combating School Segregation, derulat cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul Instrumentului de Asistență Tehnică al DG REFORM și cu asistența tehnică a UNICEF România. 

Întâlnirea de astăzi a avut loc în sistem online, iar demersul se înscrie în calendarul sesiunilor de informare și formare, organizate de Ministerul Educației, împreună cu UNICEF. În perioada aprilie - august 2023, cele 43 de unități de învățământ implicate în pilotare vor aplica normele metodologiei de monitorizare a segregării școlare.  

Segregarea este o formă gravă de discriminare și are drept consecință accesul inegal al copiilor la o educație de calitate, încălcarea exercitării în condiții de egalitate a dreptului la educație, precum și a demnității umane. 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Sinteza rezultatelor înregistrate la simularea probelor scrise din cadrul examenului național de bacalaureat (an școlar 2022 - 2023)

1 lună 3 săptămâni ago
06 Apr 2023

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, astăzi, 6 aprilie, au fost comunicate rezultatele obținute de elevii claselor terminale de liceu la simularea probelor scrise a examenului național de bcalaureat (27 - 30 martie 2023).

Datele centralizate pe baza rapoartelor furnizate de inspectoratele școlare județene indică următoarea situație (procent de introducere a notelor în aplicație - 99,9%), pe probe, tranșe de note și rate de promovare a probelor:

I. Proba E.a) - Limba și literatura română: rata de promovare a probei este în creștere cu 11% (note mai mari sau egale cu 5): 79,4% (68,31% în anul 2022)

 • 295 de elevi au obținut nota 10.

 • Pe segmentul de note 5 - 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 5 - 5.99: 26.104.

II. Proba E.b) - Limba și literatura maternă: procent de promovare probă (note mai mari sau egale cu 5): 83,4% (84,16% în anul 2022)

 • 33 de elevi au obținut nota 10.

 • Pe segmentul de note 5 - 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 7 - 7.99: 1.174.

III. Proba E.c) - Proba obligatorie a profilului: rata de promovare a probei este în creștere cu aproape 8%: 67,6% (59,7% în anul 2022)

 • 1.504 elevi au obținut nota 10.

 • Pe segmentul de note 5 - 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 5 - 5.99: 19.598.

IV. Proba E.d) - Proba la alegere a profilului: procent de promovare probă (note mai mari sau egale cu 5): 71,3% (70,92% în anul 2022)

 • 1.220 elevi au obținut nota 10.

 • Pe segmentul de note 5 - 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 8 - 8.99: 18.164.

Notele nu se trec în catalog, însă, prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, acestea pot fi consemnate în catalog.

Rezultatele vor fi analizate, obligatoriu, la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei și ședințe cu părinții, dar și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate fiecărei situații în parte, cu scopul de îmbunătăți performanțele școlare.

Reamintim că obiectivele urmărite prin organizarea simulărilor sunt familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real și optimizarea rezultatelor obţinute de către elevi la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Precizări cu privire la implementarea Componentei C 15: Educație din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

1 lună 4 săptămâni ago
31 Mar 2023

Având în vedere informațiile apărute în spațiul public conform cărora „au fost tăiate” fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) alocate mai multor reforme, inclusiv din domeniul educației și, totodată, dat fiind faptul că motivul invocat în publicațiile care au preluat informația a fost întârzierea îndeplinirii jaloanelor, facem următoarele precizări:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național, a demarat procesul de renegociere PNRR. În acest context, la solicitarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Educației a transmis propuneri de ajustare a componentelor de grant și loan, precum și propuneri de diminuare, în valoare totală de 38.5 de milioane de euro.

Menționăm că în spațiul public sunt în mod eronat menționate componentele I5 - Cursuri de formare a utilizatorilor Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) și ai instrumentului informatic al Mecanismului de Avertizare Timpurie (MATE) și intervenții sistemice pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii - 43 milioane de euro, respectiv I6 - Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate - 338 milioane de eurocomponente pentru care Ministerul Educației nu a propus nicio modificare de alocare financiară.

Totodată, în ceea ce priveste componenta I6 - Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate - 338 milioane de euro, trebuie menționat faptul că, în cadrul acestei investiții, Ministerul Educației a derulat, în perioada 17.11.2022 - 07.03.2023, un apel de proiecte pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual. Precizăm că au fost depuse 33 de proiecte, acestea fiind în perioada de evaluare a eligibilității, urmând ca, în limita bugetului, să fie finanțate cele mai bune aplicații.

Menționăm, de asemenea, că această investiție nu este afectată de nicio propunere de diminuare.

În același timp, pentru corecta informare, atât a aplicanților, cât și a opiniei publice, subliniem faptul că toate apelurile de proiecte din cadrul C 15: Educație se vor derula cu respectarea calendarului afișat și a bugetului alocat.

În ceea ce privește propunerile de diminuare transmise de Ministerul Educației la solicitarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, precizăm următoarele:

Suma reprezintă valoarea jaloanelor 501 pentru digitalizarea Consiliului Național al Rectorilor (CNR), cu o alocare de 10 milioane de euro, și a jalonului 499 - Dezvoltarea resurselor educaționale deschise, cu o alocare de 28.5 de milioane de euro.

Pentru jalonul 501, suma a fost propusă de Ministerul Educației în urma discuțiilor din Consiliul Național al Rectorilor. Pentru jalonul 499 există alocare suplimentară în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021 - 2027.

Etichete: comunicate de presăPNRRCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Sinteza rezultatelor obținute de elevii de clasa a VIII-a prezenți la simularea probelor din cadrul Evaluării Naționale (an școlar 2022 - 2023)

2 luni ago
29 Mar 2023

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, astăzi, 29 martie, a avut loc comunicarea rezultatelor obținute de elevii de clasa a VIII-a care au participat la simularea probelor scrise din cadrul Evaluării Naționale (an școlar 2022 - 2023).

Datele centralizate de Ministerul Educației pe baza rapoartelor furnizate de inspectoratele școlare județene relevă următoarea situație (procent de introducere a notelor în aplicație - 99,9%) pe probe și tranșe de note:

I. Limba și literatura română - note mai mari sau egale cu 5: 75,3% (70,53% în 2022)

 • Distribuția notelor pe tranșe (exprimată în procente) este următoarea:

  • 1 - 4,99: 24,7%

  • 5 - 5,99: 14%

  • 6 - 6,99: 15,2%

  • 7 - 7,99: 17,2%

  • 8 - 8,99: 17,3%

  • 9 - 9,99: 11,4%

  • 251 de elevi (0,2%) au obținut nota 10.

II. Matematică: note mai mari sau egale cu 5: 59,2% (60,58% în 2022)

 • Distribuția notelor pe tranșe (exprimată în procente) este următoarea:

  • 1 - 4,99: 40,8%

  • 5 - 5,99: 18,5%

  • 6 - 6,99: 13,8%

  • 7 - 7,99: 10,4%

  • 8 - 8,99: 9,2%

  • 9 - 9,99: 6,5%

  • 1.385 de elevi (0,8%) au obținut nota 10.

III. Limba și literatura maternă - note mai mari sau egale cu 5: 81,7% (82,45% în 2022)

 • Distribuția notelor pe tranșe (exprimată în procente) este următoarea:

  • 1 - 4.99: 18,3%

  • 5 - 5,99: 12,7%

  • 6 - 6,99: 18%

  • 7 - 7,99: 20,9%

  • 8 - 8,99: 20,6%

  • 9 - 9,99: 9,3%

  • 17 elevi (0,2%) au obținut nota 10.

Notele obținute nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, aceste note pot fi trecute în catalog.

De asemenea, în mod obligatoriu, aceste rezultate vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.

Reamintim că obiectivele urmărite prin organizarea simulărilor sunt familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real și optimizarea rezultatelor obţinute de către elevi la finalul studiilor gimaziale/liceale.

Etichete: comunicate de presăsimulare EN VIIIrezultate simulare 2023simulare evaluare naționalăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Simularea probelor din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a s-a încheiat astăzi. Urmează simularea probelor scrise din cadrul examenului național de bacalaureat (27 - 30 martie 2023)

2 luni 1 săptămână ago
22 Mar 2023

Ultima probă scrisă prevăzută în calendarul simulării Evaluării Naționale a absolvenților de clasa a VIII-a (EN VIII) - an școlar 2022 - 2023, organizată la nivel național de Ministerul Educaţiei, s-a desfășurat astăzi, 22 martie, la Limba şi literatura maternă.

Potrivit informațiilor furnizate de inspectoratele școlare județene (ora de referință: 13:00), au fost prezenți 10.056 de elevi din cei peste 10.900 de elevi (aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă), înscriși în clasa a VIII-a la începutul acestui an școlar. Nu s-au înregistrat situații care să ducă la eliminarea vreunui candidat de la această probă.

Rezultatele vor fi comunicate în data de 29 martie 2023 și vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.

Notele obținute nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, aceste note pot fi trecute în catalog.

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, în perioada 27 - 30 martie 2023 va avea loc simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat (detalii mai jos).

Simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2023 se organizează la următoarele disciplinele: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie.

Subiectele sunt elaborate pe baza conținuturilor şi a competențelor asociate acestora, conform programelor aprobate de Ministerul Educației. Subiectele și baremele se afișează în fiecare zi cu probă de examen, la ora 15:00, aici.

Obiectivele urmărite prin organizarea simulărilor sunt familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real și optimizarea rezultatelor obţinute de către elevi la finalul studiilor gimaziale/liceale.

Alte informații utile sunt publicate în ghidul disponibil aici.

Etichete: comunicate de presăsimulare examene naționalesimulare evaluare naționalăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Informare privind desfășurarea primelor probe din cadrul simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (an școlar 2022 - 2023)

2 luni 1 săptămână ago
20 Mar 2023

UPDATE / 21.03.2023: Informare privind desfășurarea probei de Matematică din cadrul simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a

La simularea probei scrise la Matematică, desfășurată marți, 21 martie, au participat, potrivit informațiilor furnizate de inspectoratele școlare județene (ora de referință: 13:00), 163.376 de elevi din totalul celor peste 177.000 de elevi înscriși în clasa a VIII-a la începutul anului școlar curent. Ca urmare a unor tentative de fraudă, au fost eliminați 4 candidați.

Simularea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a 2022-2023 se încheie miercuri, 22 martie, cu proba scrisă la Limba și literatura maternă.

***

Simularea evaluărilor programate la finalul ciclurilor gimnazial și liceal în anul școlar 2022 - 2023, organizată la nivel național de Ministerul Educaţiei, a început astăzi, 20 martie, cu proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naționale a absolvenților de clasa a VIII-a (EN VIII).

Potrivit informațiilor furnizate de inspectoratele școlare județene (ora de referință: 13:00), au fost prezenți 164.009 elevi din totalul celor peste 177.000 de elevi înscriși în clasa a VIII-a la începutul anului școlar curent. În urma unor tentative de fraudă au fost eliminați 4 elevi.

Simularea EN VIII continuă marți, 21 martie, cu proba scrisă la Matematică, și se încheie miercuri, 22 martie, cu proba scrisă la  Limba și literatura maternă.

Subiectele sunt elaborate pe baza conţinuturilor şi a competenţelor asociate acestora, conform programelor aprobate de Ministerul Educației.

Subiectele și baremele se publică în fiecare zi de examen, la ora 15:00, aici.

Rezultatele vor fi comunicate în data de 29 martie 2023 și vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.

Notele obținute nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, acestea pot fi trecute în catalog.

Obiectivele urmărite prin organizarea simulărilor sunt familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real și optimizarea rezultatelor obţinute de către elevi la finalul studiilor gimaziale/liceale.

Alte informații utile sunt publicate în ghidul disponibil aici.

Etichete: comunicate de presăsimulare EN VIIICategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

[Concurs] Burse în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, respectiv stagii postdoctorale și de cercetare

2 luni 1 săptămână ago
20 Mar 2023

Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, organizează concurs în vederea acordării burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare, oferite în baza Hotărârii Guvernului nr. 118/2023.

Se acordă burse cu următoarea durată:

 • 340 de luni pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat;

 • 200 de luni pentru stagii postdoctorale și de cercetare.

Concursul național pentru acordarea acestor burse se desfășoară conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului național de acordare a burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare, aprobat prin ordinul nr. 3.790/2023.

Condițiil de înscriere și de participare la concurs

La concursul național participă cetățenii români, cu domiciliul stabil în România, din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat și particular acreditate, din Academia Română și din institutele de cercetare din subordinea sau din structura acestora, care se încadrează în una din următoarele categorii:

- studenți în ultimul an la studii universitare de licență;

- studenți la studii universitare de masterat;

- studenți - doctoranzi;

- cadre didactice titulare din instituțiile de învățământ superior de stat și particular acreditate;

- cercetători.

Înscrierea la concursul național se face prin depunerea unui dosar de candidatură la Registratura Agenției de Credite și Burse de Studii/prin transmiterea acestuia prin poștă/prin curier/online la adresa dosare.candidatura@roburse.ro, până la termenul-limită anunțat: 2 mai 2023.

Informații despre calendarul de desfășurare a concursului, precum și despre dosarul de înscriere sunt disponibile ► aici

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Reuniunea Biroului Conferinței miniștrilor educației din statele care au în comun folosirea limbii franceze (CONFEMEN)

2 luni 2 săptămâni ago
16 Mar 2023

Ministerul Educației, în colaborare cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, organizează la București, în perioada 15-17 martie 2023, reuniunea Biroului Conferinței miniștrilor educației din statele care au în comun folosirea limbii franceze (CONFEMEN).

Reuniunea Biroului CONFEMEN din acest an are ca tematică Rolul profesorilor în educația pentru dezvoltare durabilă: provocări în spațiul francofon, politici și strategii propuse, proiecte dezvoltate. Tema aleasă reliefează preocupările tot mai profunde cu privire la importanța realizării unei dezvoltări sustenabile, concomitent cu evidențierea rolului central pe care educația îl are în îndeplinirea acestui deziderat.

Evenimentul reunește miniștri ai educației și experți din ministerele de resort din 12 țări, inclusiv România, guverne membre ale CONFEMEN, reprezentanți ai Secretariatului Tehnic Permanent al CONFEMEN conduși de secretarul general al organizației, precum și reprezentanți ai unor organizații internaționale cu rol important în domeniul educației, între care UNESCO, Organizația Internațională a Francofoniei (OIF) și Agenția Universitară a Francofoniei.

În acest context, Administrația Prezidențială a găzduit astăzi, 16 martie, conferința Francofonia viitorului: educația și dezvoltarea durabilă, dedicată celebrării a 30 de ani de la aderarea României la Organizația Internațională a Francofoniei.

Schimbul de informații și discuțiile desfășurate la Palatul Cotroceni au fost precedate, în prima parte a zilei, de prezentarea concluziilor reuniunii de ordin tehnic a Comisiei Administrative și Financiare a CONFEMEN (desfășurată în data de 15 martie 2023) și adoptarea, de către șefii de delegații, a unor linii directoare care să susțină dezvoltarea interconexiunilor și a sprijinului reciproc între țările membre ale CONFEMEN.

CONFEMEN este cea mai veche organizație francofonă, fiind înființată în anul 1960. În prezent, grupează 44 de țări membre și constituie cadrul de concertare și de cooperare strategică între miniștrii și experții din sectorul educației din statele și guvernele membre, în vederea asigurării unei educații incluzive și de calitate pentru toți, în cadrul Francofoniei. Prin activitatea sa, urmărește să asigure cooperarea între țările membre şi integrarea sistemelor educative în procesele de dezvoltare.

România a aderat la CONFEMEN în anul 1997 și fost aleasă membră în Biroul CONFEMEN în anul 2002, aflându-se, în prezent, la al 10-lea mandat consecutiv.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Comunicat de presă comun al miniștrilor Educației din România și Franța

2 luni 2 săptămâni ago
16 Mar 2023

Ministrul Educației al României, Ligia Deca și Ministrul Educației Naționale și Tineretului al Republicii Franceze, Pap Ndiaye, s-au întâlnit, astăzi, 16 martie, la București, cu ocazia ședinței Biroului intersesiunii CONFEMEN și a marcării a 30 de ani de la aderarea României la Organizația Internațională a Francofoniei.

Referindu-se la Parteneriatul Strategic semnat în 2008 între Franța și România și reînnoit în 2020, care constituie cadrul relațiilor dintre cele două țări, parteneri în cadrul Uniunii Europene, miniștrii și-au exprimat hotărârea de a încuraja dezvoltarea cooperării bilaterale în domeniul educației, axă prioritară care face obiectul unor schimburi reciproce bogate din punct de vedere istoric, susținute de un atașament comun față de Francofonie, adevărat catalizator al unei puternice legături culturale și al unei afinități lingvistice.

În continuarea forumului educațional franco-român desfășurat la București în mai 2022, miniștrii și-au exprimat dorința de a urmări, de a încuraja și de a dezvolta cooperarea la toate nivelurile și în toate sectoarele, în special în următoarele domenii: plurilingvism, mobilitate, educație și formare profesională, teme educaționale actuale de interes comun. În acest context, miniștrii și-au exprimat interesul și pentru consolidarea schimbului de bune practici în domeniul asigurării calității în educație, inclusiv în domeniul inspecției școlare. 

În perspectiva dezvoltării plurilingvismului ca abilitate fundamentală pentru elevii celor două țări, s-a agreat consolidarea cooperării în domeniul metodelor de predare și de evaluare a competențelor în limbi străine și promovarea certificărilor care se pot obține în concordanță cu standardele stabilite de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi.

Există o dorință comună de consolidare și de extindere a rețelei de unități cu secție bilingvă francofonă în România, inclusiv prin utilizarea programului de asistenți de limba franceză (ALF) ale căror obiective vor fi stabilite de comun acord de către părțile implicate. A fost manifestată, de asemenea, dorința de susținere a formării profesorilor de limbi străine și discipline non-lingvistice, pentru a încuraja parteneriatele între structurile de formare inițială și continuă, atât în Franța cât și în România.

Miniștrii și-au reafirmat angajamentul de a sprijini promovarea limbii și a culturii țării partenere, așa cum se prevede în Foaia de parcurs a Parteneriatului strategic reînnoit în 2020.

De asemenea, miniștrii și-au exprimat dorința de a încuraja mobilitatea elevilor, a profesorilor, a formatorilor, a formatorilor de formatori și, în general, a personalului implicat în actul educațional. În acest scop, se dorește o mai bună valorificare  a programului de mobilitate bilaterală Vacaresco și a programului european Erasmus+.

A fost subliniată, de asemenea, importanța promovării și a dezvoltării învățământului profesional de calitate, în ceea ce privește  ocuparea forței de muncă, în special prin promovarea cooperării dintre cele două țări pentru crearea de campusuri de meserii în parteneriat. Vor fi încurajate misiunile de expertiză și de mobilitate a grupurilor școlare în cauză. Expertul Tehnic Internațional (ETI), plasat în cadrul ministerului Educației din România, colaborează cu experții români pentru implementarea acțiunilor comune în acest domeniu.

Miniștrii au convenit asupra necesității de a promova schimbul reciproc de expertiză, de resurse educaționale și de bune practici, de a organiza la fața locului sau a distanță cursuri de formare, seminarii, conferințe și stagii, precum și de a dezvolta schimburi reciproce în jurul temelor de interes comun, în special în zona educației incluzive, a luptei împotriva abandonului școlar, a dezvoltării durabile, a egalității de gen, dar și în jurul unor teme precum: predarea istoriei Holocaustului, educația media, tehnologia digitală, bunăstarea la școală. Aceste teme pot evolua în funcție de prioritățile românești, franceze și europene actuale. 

În încheiere, în ceea ce privește Francofonia, cei doi miniștri, membri ai biroului CONFEMEN la momentul prezentului comunicat de presă, reafirmă/reiterează importanța acțiunii multilaterale și unite pentru o educație de calitate pentru toți în Francofonie, în special în contextul crizelor actuale și în slujba continuității educaționale.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Ghidul Solicitantului pentru apelul „Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi”, lansat în consultare publică

2 luni 2 săptămâni ago
13 Mar 2023

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), lansează în consultare publică Ghidul solicitantului aferent apelului „Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi”, apel de proiecte finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

„Facem încă un pas spre constituirea unei rețele de «școli verzi» în România!

Printr-o investiție în valoare de peste 225 milioane de euro, vom reabilita și construi școli, aliniate standardelor europene. Conceptul de «școală verde» nu este limitat doar la modernizarea infrastructurii educaționale. În aceste școli, vor fi promovate educația pentru sustenabilitate - cu un curriculum adaptat - și o paletă amplă de activități practice, realizate împreună cu toate comunitățile din care școlile fac parte.

Elevii și cadrele didactice vor fi, prin activitățile organizate, mult mai motivați și implicați în tot ceea ce presupune grija pentru mediu. Îndemn unitățile administrativ-teritoriale să depună proiecte pentru acest apel și să devină, în acest fel, repere de dezvoltare sustenabilă”, a spus Ligia Deca, ministrul Educației.

Informații suplimentare ► aici.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Informare de presă

3 luni ago
24 Feb 2023

Referitor la situația infrastructurii clădirilor aparținând instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar din România, vă informăm următoarele:

 • Începând de astăzi, 24 februarie, Ministerul Educației va face cunoscută, prin afișare pe site-ul instituției, situația clădirilor așa cum reiese din actualizările operate la nivelul unităților de învățământ în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR).

 • Lista cuprinzând încadrarea/neîncadrarea clădirilor într-o clasă de risc seismic va fi publicată în fiecare zi de vineri, cu datele actualizate în cursul săptămânii.

Referitor la informațiile cuprinse în centralizare, precizăm următoarele:

 • Lista cuprinde informațiile introduse la nivelul instituțiilor/unităților de învățământ preuniversitar privind starea tuturor clădirilor, fie că acestea sunt în conservare/în uz/cu activitate didactică relocată/în reabilitare/consolidare.

 • Lista cuprinde informații privind toate clădirile aparținând instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar, indiferent de destinație.

 • Precizăm că mențiunea Altă destinație face referire la clădiri care pot fi ateliere/magazii/anexe etc, neîncadrându-se în categoriile săli de clasă/laboratoare, cămin, cantină, grupuri sanitare, sală de sport.

Reamintim faptul că lista făcută publică de Ministerul Educației în data de 21 februarie 2023 s-a bazat pe informațiile introduse în SIIIR la acel moment și a inclus doar clădirile în uz încadrate în RS1 și care necesită intervenție rapidă. Eventualele diferențe se datorează actualizărilor ulterioare operate în SIIIR.

Facem, totodată, un apel la autoritățile publice locale, în calitate de administratori ai clădirilor, să pună la dispoziția unităților de învățământ, acolo unde există, actele oficiale care atestă o situație distinctă față de informațiile din SIIIR, pentru corecta informare atât a comunității educaționale, cât și a opiniei publice.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  24-02-2023_Cladiri-destinatie-risc.xlsx
daniel.tomoni

Lansare platformă educațională Saptamanaverde.edu.ro

3 luni ago
24 Feb 2023

Platforma Saptamanaverde.edu.ro a fost lansată astăzi, 24 februarie, de către Ministerul Educației și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. De acum, elevii și cadrele didactice au la dispoziție o platformă de resurse educaționale pentru a susține organizarea activităților din cadrul Programului „Săptămâna verde”!

În acest an școlar, fiecare unitate de învățământ are la dispoziție, la alegere, o săptămână din perioada 27 februarie - 16 iunie 2023, pentru a derula programul Săptămâna verde. Școlile vor realiza, timp de 5 zile consecutive, activităţi educaționale care contribuie la prevenirea schimbărilor climatice şi la protejarea mediului.

Platforma online vine în sprijinul acestora și conține o serie de materiale informative și idei /sugestii de activități ce pot fi organizate la nivelul unităților de învățământ. Cadrele didactice nu sunt obligate să se limiteze la resursele propuse, fiind încurajate să identifice, la nivel local, și alte tipuri de activități complementare.

În 2022, Raportul „Educația privind schimbările climatice și mediul în școli sustenabile”, realizat la inițiativa Președintelui României Klaus Iohannis, a propus programul Săptămâna verde și dezvoltarea de instrumente (inclusiv digitale) în vederea implementării. Departamentul Climă și Sustenabilitate din cadrul Administrației Prezidențiale s-a implicat în ultimele luni în a reuni și a mobiliza entitățile relevante în dezvoltarea și implementarea acestei platforme.

Implementarea platformei este realizată de Ministerul Educației, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Asociația Code for Romania, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Autoritatea pentru Digitalizarea României.  

„Având în vedere importanța educației privind schimbările climatice, platforma educațională lansată astăzi reprezintă un instrument util pentru cadrele didactice și elevii care participă la activitățile din Săptămâna verde. Cu astfel de inițiative, contribuim cu toții la formarea unui comportament responsabil faţă de mediul înconjurător și implicit a unei societăți care își protejează viitorul. Toate materialele și activitățile incluse în această platformă reprezintă un punct de pornire și ne dorim să le dezvoltăm în anii viitori alături de întreaga comunitate educațională. Mult succes elevilor, profesorilor și partenerilor în această primă ediție a programului Săptămâna verde!”, a declarat ministrul Educației, Ligia Deca.

„Educația ecologică este, foarte probabil, cel mai important instrument prin care creștem generații cu respect pentru mediu. Și pentru că respectul se câștigă, nu se impune, le-am pregătit elevilor și dascălilor noștri cele mai plăcute și interesante activități de învățare. Le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la realizarea acestei platforme. Prin intermediul acesteia, cadrele didactice au acum la dispoziție o resursă consistentă pentru a se asigura că prima ediție a Săptămânii verzi va fi un succes”, a declarat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tánczos.

În forma actuală, platforma educațională cuprinde resurse precum:

 • date despre proiect, repere legislative;

 • o bibliotecă digitală cu resurse educaționale (materiale, idei de activități) pe teme din următoarele domenii: schimbări climatice, managementul deșeurilor, consum și producție sustenabile, biodiversitate, păduri și viață terestră, apă și viață acvatică;

 • idei de trasee educative în natură;

 • o hartă a ariilor naturale protejate și informații despre acestea;

 • lista stațiilor meteorologice și informații despre acestea;

 • resurse privind modalitatea de răspuns la dezastrele naturale;

 • resurse și sugestii de activități propuse de ONG-uri;

 • exemple de bune practici educaționale cu privire la schimbări climatice și mediu.

Mai multe detalii sunt disponibile accesând platforma saptamanaverde.edu.ro

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Informare de presă: lista unităților de învățământ care au în uz câte o clădire încadrată în clasa I de risc seismic

3 luni 1 săptămână ago
21 Feb 2023

În luna septembrie 2022, în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), 118 clădiri cu destinația învățământ figurau ca fiind încadrate în clasa de risc seismic I. Precizăm că datele sunt introduse la nivelul fiecărei unități de învățământ și că în centralizarea din luna septembrie 2022 figurau clădiri care, în prezent, sunt fie în reabilitare, fie în conservare, nefiind folosite pentru activități didactice.

În urma reactualizării datelor din Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) de către conducerile unităților de învățământ, menționăm că 39 de clădiri sunt încadrate în clasa de risc seismic I, dintre care doar 21 sunt în uz. Dintre aceste 21 de clădiri, 15 clădiri au destinația săli de clasă/laboratoare, iar 6 clădiri au alte destinații.

Regăsiți, mai jos, lista unităților de învățământ care au în uz câte o clădire încadrată în clasa I de risc seismic:

I. Clădiri cu destinația săli de clasă/laboratoare:

 1. Școala Gimnazială Filipeni, județul Bacău

 2. Grădinița cu Program Normal Ferestrău (Oituz), județul Bacău

 3. Liceul de Arte „Hariclea Darclee”, județul Brăila

 4. Școala Gimnazială Nr. 1 Adunații Copăceni, județul Giurgiu

 5. Școala Gimnazială Nr. 3 Voluntari, județul Ilfov

 6. Colegiul Național Pedagogic Vasile Lupu, județul Iași

 7. Grădinița cu Program Normal „Al.I. Cuza”, județul Iași

 8. Grădinița cu Program Normal Nr. 20 Baia Mare, județul Maramureș

 9. Școala Gimnazială, comuna Dulcești, județul Neamț

 10. Liceul Teoretic „Ioniță Asan” Caracal, județul Olt

 11. Grădinița cu Program Normal Broșteni, județul Olt

 12. Școala Primară Dîmbu (Băicoi), județul Prahova

 13. Grădinița cu program normal Deleni, județul Suceava

 14. Școala Gimnazială Nr. 1 Timișoara

 15. Școala Gimnazială „Angela Gheorghiu” Adjud, județul Vrancea

II. Clădiri cu altă destinație

 1. Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” București - sală de sport

 2. Clubul Sportiv Școlar Ilfov - 2 clădiri (un spațiu profesori și un spațiu grădiniță)

 3. Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau” Brănești, județul Ilfov - cămin

 4. Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” Iași - anexă

 5. Casa Corpului Didactic județul Ilfov - cămin

Ministerul Educației a solicitat conducerilor inspectoratelor școlare ca, împreună cu autoritățile locale, să identifice soluții pentru relocarea preșcolarilor/elevilor care învață în clădiri clasificate ca având grad de risc seismic I și care sunt în uz.

Școlile și instituțiile de învățământ care prezintă risc crescut în caz de cutremur, potrivit expertizărilor realizate, vor intra cu prioritate într-un proces de consolidare și reabilitare printr-un program guvernamental ce va fi aprobat de Guvern. Premierul Nicolae-Ionel Ciucă a solicitat ca, pe lângă programele finanțate de la bugetul de stat, să fie avute în vedere proiectele susținute din fonduri europene.

Ministerul Educației, în parteneriat cu Banca Mondială, derulează deja un proiect în valoare de aproape 100 milioane euro, care are drept scop reabilitarea, consolidarea și/sau construirea unor școli din zonele cu cel mai mare risc seismic din România.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Programul național „Microbuze electrice pentru elevi”

3 luni 2 săptămâni ago
16 Feb 2023

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), lansează în cadrul Investiției 10 - Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi, Programul Național „Microbuze electrice pentru elevi”.

Astfel, lansăm în consultare publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului național „Microbuze electrice pentru elevi”.

Prin Investiția 10 - Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi, cu o alocare de 425 milioane Euro, România se angajează să investească pe două componente:

 • îmbunătățirea condițiilor de transport în zonele defavorizate, prin furnizarea de microbuze școlare verzi respectiv în construcția de școli verzi, sănătoase și performante

 • modernizarea unor unităţi de învăţământ pentru creşterea performanţei energetice.

Bugetul Țintei 486 - Achiziția de microbuze electrice, Componenta 15 - Educație din PNRR beneficiază de un buget de 200 milioane Euro.

Proiectul „România Educată" are în vedere respectul pentru mediu ca parte a valorilor promovate și dezvoltate prin educație. Unul dintre dezideratele asumate prin acest proiect este ca sistemul de educație să formeze cetățeni responsabili față de societate și față de mediul înconjurător. Din această perspectivă, educația pentru mediu și schimbări climatice trebuie să fie abordată integrat, în toți anii de studiu, în vreme ce infrastructura unităților de învățământ trebuie să fie adecvată standardelor europene și globale de dezvoltare sustenabilă.

Susținerea și dezvoltarea unei rețele a „Școlilor verzi” este un obiectiv strategic din domeniul prioritar „Infrastructura sistemului de educație”, iar elementele europene și globale privind dezvoltarea durabilă sunt prevăzute în mai multe domenii prioritare ale Proiectului „România Educată".

Măsurile propuse vor conduce la reducerea amprentei de carbon a clădirilor unităților de învățământ preuniversitar din România, prin creșterea eficienței energetice, generare de energie verde, regenerarea spațiului verde, colectare selectivă etc. Astfel, se vor crea premisele pentru beneficiul durabil și creșterea bunăstării.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Bilaterală Ministerul Educației și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse: prevenirea și intervenția interinstituțională în situații de violență asupra copiilor, inclusiv de violență școlară

3 luni 2 săptămâni ago
16 Feb 2023

Copiii, elevi sau nu, sunt în responsabilitatea noastră, a tuturor - părinți, cadre didactice, asistenți sociali, psihologi, consilieri școlari și nu numai. Indiferent unde se află, acasă, la școală, pe stradă, împreună îi putem proteja și le putem asigura educația de care au nevoie. Ministerul Educației și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse își unesc forțele pentru prevenirea și intervenția interinstituțională în situații de violență asupra copiilor, inclusiv de violență școlară. 

În data de 15 februarie, la Palatul Victoria, a avut loc o întâlnire de lucru între reprezentanții celor două ministere, doamnele ministru Ligia Deca și Gabriela Firea, secretarii de stat din Ministerul Educației, Antoaneta Bolchiș și Sorin Ion, președintele ANPDCA, Elena Tudor, secretarul de stat MFTES, Anca Hendea, secretarul de stat ANES, Luminița Popescu, subsecretarul de stat ANES, Simona Butacu, din partea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. 

În urma discuțiilor purtate, reprezentanții celor două ministere și-au propus:

 • Actualizarea protocoalelor interministeriale și crearea cadrului instituțional necesar încurajării colaborării la nivel județean/al municipiului București și local. 

 • Actualizarea prevederilor și o mai bună comunicare a mecanismului de intervenție interinstituțională în situații de violență școlară și nu numai.

 • Crearea cadrului necesar pentru derularea unor activități de informare, formare și schimb de experiență între specialiștii în educație și protecția copilului pe teme precum: recunoașterea semnelor și a simptomelor de abuz, riscurile de amplificare a abuzului emoțional, comunicarea cu părinții/tutorii legali în situații de criză, consilierea victimelor și a autorilor, strategiile adaptative necesare copiilor implicați în situații de violență. 

 • Continuarea eforturilor de informare a copiilor, a părinților și a publicului larg cu privire la drepturile și la responsabilitățile copiilor, respectiv cu privire la mecanismele de semnalare și de protecție la care pot apela în situații de risc. #NuSuntețiSinguri!

Prevenirea manifestărilor violente și intervenția în situații de agresiune asupra copiilor, inclusiv a violenței școlare,  necesită o abordare multidisciplinară și interinstituțională. Prin acest parteneriat și prin acțiunile propuse, facem pași siguri pentru a îmbunătăți accesul copiilor, al părinților, al specialiștilor din educație și al specialiștilor din domeniul protecției copiilor la informații corecte și complete. 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Informare de presă: măsuri imediate privind limitarea riscului seismic în unitățile de învățământ

3 luni 2 săptămâni ago
15 Feb 2023

La nivelul Ministerului Educației, au fost dispuse mai multe măsuri imediate privind limitarea riscului seismic în unitățile de învățământ.

Aceste măsuri vizează:

 • Transmiterea unei adrese către conducerea Ministerului Dezvoltării, prin care este solicitată o situație defalcată pe județe a clădirilor cu destinația unități de învățământ care sunt expuse riscului seismic și care urmează să fie consolidate sau care se află deja în curs de consolidare seismică. În acest context, a fost solicitată și o întrevedere pentru a discuta pașii concreți care trebuie parcurși în vederea consolidării unităților de învățământ.

 • Li s-a solicitat, tuturor inspectoratele județene/al municipiului București, evidența planificării activităților de simulare pentru situații de urgență existente la nivelul fiecărei unități de învățământ din subordine. Menționăm că, potrivit Protocolului privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a copiilor, elevilor și studenților din învățământul național preuniversitar și superior, încheiat între Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Interne, fiecare instituție de învățământ are obligația de a organiza, conform unei planificări realizate la începutul anului școlar, exerciții practice de simulare privind modul de comportare și de acțiune în cazul producerii unei situații de urgență.

 • Ministerul Educației a trimis, din nou, inspectoratelor județene Protocolul privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a copiilor, elevilor și studenților din învățământul național preuniversitar și superior. În baza acestui protocol, conducerea inspectoratelor școlare are obligația de a analiza modul de organizare a acestor activități de simulare pentru situații de urgență în unitățile de învățământ.

 • Inspectoratele școlare județene/al municipiului București au fost informate cu privire la faptul că trebuie să se asigure că toate unitățile din subordinea Ministerului Educației (CCD, Palatele Copiilor, Cluburile Elevilor, Cluburile Sportive Școlare) vor aplica prevederile Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor. Potrivit legii, conducătorii instituțiilor publice vor dispune, până la data de 1 ianuarie 2025, începerea expertizării tehnice a clădirilor cu destinația unități sau instituții de învățământ construite înainte de anul 1978, pentru încadrarea acestora într-o clasă de risc seismic și pentru fundamentarea măsurilor de intervenție. Expertizele tehnice pentru încadrarea clădirilor și pentru fundamentarea măsurilor de intervenție vor fi încheiate până la data de 1 iunie 2026.

Totodată, Ministerul Educației va dispune, în zilele următoare, următoarele măsuri:

 • Diseminare, către inspectoratele școlare județene, în vederea prelucrării și distribuirii în unitățile de învățământ, a surselor oficiale de informare (realizate de DSU, IGSU) cu privire la comportamentul în caz de cutremure și alte situații de urgență.

 • Crearea, pe site-ul Ministerului Educației, a unei secțiuni dedicate, care va cuprinde materialele informative diseminate prin inspectoratele școlare județene/al municipiului București cu privire la măsurile privind comportamentul și protecția în caz de cutremure. În aceeași secțiune, va fi introdusă și planificarea activităților de simulare pentru situații de urgență, transmisă de inspectoratele județene pentru unitățile de învățământ din subordine.

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

15 februarie: Ziua Națională a Lecturii

3 luni 2 săptămâni ago
10 Feb 2023

Cu prilejul Zilei Naționale a Lecturii, ministrul Educației, Ligia Deca, invită cadrele didactice să organizeze activități de promovare a lecturii în școlile în care își desfășoară activitatea. 

„Pentru marcarea zilei de 15 februarie, Ziua Națională a Lecturii, invităm cadrele didactice din toate unitățile de învățământ să organizeze activități de promovare a lecturii în rândul antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor. 

În timpul programului școlar, elevii vor fi încurajați să prezinte cartea preferată, să citească din ea și să discute pe marginea ei. Copiilor din ciclul antepreșcolar/preșcolar cadrele didactice le vor citi cărți potrivite vârstei. 

Vă încurajăm ca activitățile din data de 15 februarie să fie precedate sau urmate și de alte inițiative:

 • cluburi de lectură organizate pentru elevi și împreună cu aceștia; 

 • întâlniri cu scriitori, traducători și ilustratori; 

 • ateliere de scriere creativă și/sau ilustrare de carte;

 • vizite și/sau activități organizate la bibliotecă sau librărie, inclusiv prezentări ale serviciilor oferite de bibliotecile locale, județene și/sau metropolitane;

 • expoziții cu desene ale personajelor preferate; 

 • discuţii despre drepturile de autor;

 • expoziții de carte organizate cu sprijinul editurilor și librăriilor.

Ziua Națională a Lecturii ne oferă un prilej bun să reiterăm importanța cărților în viața noastră și să inițiem împreună obiceiuri de lectură, atât de necesare copiilor și tinerilor noștri. Să nu uităm că fiecare zi este potrivită pentru a descoperi o carte. Copiii, tinerii și adulții au nevoie de rutina lecturii pentru a se bucura de beneficiile ei. 

În spatele fiecărui cititor pasionat se află un părinte, un cadru didactic, un bibliotecar sau o altă persoană pricepută să călăuzească copiii și tinerii în lumea cărților. Fiți alături de noi, împreună putem crește viitoarele generații de cititori!

Vă invităm să promovați, în presa locală și pe rețele de socializare, activitățile organizate de dumneavoastră. Mottoul acestui an este: Citim zi de zi (#citimZideZi).”

Cu deosebită considerație,

Ligia DECA

MINISTRUL EDUCAȚIEI 

Etichete: comunicate de presă#citimZideZiZiua Națională a LecturiiCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni

Ministerul Educației anunță repartizarea celor 1.200 de posturi de consilieri școlari

3 luni 3 săptămâni ago
09 Feb 2023

Ministerul Educației anunță repartizarea la nivel național a celor 1.200 de noi posturi de consilieri școlari aprobate în decembrie 2022. Ordinul prin care au fost redistribuite posturile a fost semnat de ministrul Educației, Ligia Deca. În urma repartizării, se ajunge la o medie națională de aproximativ un consilier la 800 de elevi.

Cele 1.200 de posturi au fost repartizate în toate cele 42 de județe, pentru acest demers fiind avute în vedere mai multe criterii obiective. În primul rând, s-au corectat decalajele istorice înregistrate între județe. În al doilea rând, s-a ținut cont de diferențele de densitate a populației școlare de la un județ la altul. Astfel, se vor înființa cabinete de consiliere școlară în unități de învățământ de dimensiune mică și medie, cele mai multe dintre acestea fiind localizate în mediul rural.  

Prin alocarea noilor posturi, se va ajunge la o medie națională de aproximativ un consilier la 800 de elevi și preșcolari. Situația din anumite județe va fi vizibil schimbată, deoarece raportul consilier/număr de elevi va fi îmbunătățit chiar și de 4 ori.

Cele mai multe posturi au fost repartizate în județele unde raportul era de 1 consilier la peste 3.000 de elevi, cum ar fi Prahova, Giurgiu sau Neamț.

În alte județe au fost repartizate mai puține posturi, întrucât s-a constatat că raportul mai sus menționat este mai mic: Hunedoara (raport de 1 consilier la peste 800) sau Bacău (raport 1 consilier la aproape 1.000 de elevi)

Această distribuire permite ca, mai departe, ISJ și CJRAE/CMBRAE să poată organiza concursuri pentru ocuparea celor 1.200 de posturi.  Posturile vor putea fi scoase la concurs pentru perioadă determinată chiar de la momentul repartizării, urmând să fie publicat anunț pentru ocuparea acestora, în cadrul concursului național pentru posturile didactice.

În prezent, sunt încadrați 2.288 de consilieri în cabinete de asistență psihopedagogică, pentru un total de 2.751.233 elevi şi preşcolari din învățământul public de masă din țară.

Reamintim că majorarea numărului de consilieri școlari va contribui la atingerea mai multor obiective importante, precum:

 • creșterea accesului elevilor și preșcolarilor la servicii de asistenţă psihopedagogică, orientare școlară și vocațională;

 • extinderea rețelei de cabinete școlare de asistență psihopedagogică;

 • extinderea activităților de prevenire a violenței școlare în cadrul campaniei „Nu sunteți singuri! Împreună oprim violența din școli”;

 • creșterea accesului la activități de informare, consiliere și sprijin pentru elevii în risc de excluziune școlară și pentru familiile acestora.

Etichete: comunicate de presăconsilieri școlariCategorie: Comunicate de presă
daniel.tomoni
Checked
38 de minute 33 secunde ago
Abonează-te la Feed-ul Ministerul Educatiei Nationale