Început de an școlar 2020-2021

 

Stimați colegi, dragi părinți și elevi!

 

Anul școlar care începe luni va fi unul plin de provocări. Scopul nostru este să ne asigurăm că procesul educațional continuă în siguranță pentru copiii, elevii și cadrele didactice de la toate nivelurile.

Dragi părinți, suntem conștienți că eforturile pe care le faceți pentru a vă susține copiii sunt mari și, uneori, obositoare. De aceea, apreciem suportul pe care îl acordați cadrelor didactice și școlii în general, pentru ca învățarea să-și atingă obiectivele și în condițiile sanitare impuse de pandemia de CoVID-19.

Stimați colegi, știm că organizarea în bune condiții a acestui început de an atipic a mobilizat mai multe resurse ca de obicei. Știm, de asemenea, că puneți pe primul loc starea de bine a elevilor și acest lucru ne face să fim încrezători că rezultatele vor fi pe măsura eforturilor depuse.

În acest an școlar vom avea de respectat cu toții mai multe reguli, dar vom reuși prin solidaritate, responsabilitate și implicare. Sunt sigur că nimic nu va putea să șteargă bucuria revederii și zâmbetele din spatele măștilor.

Un an școlar cu împliniri, putere de muncă și multă sănătate!

 

Inspector școlar general,

Prof. Mihai Mureșan

Admin ISJBN
|
25/09/2020
|
|

Informații privind  selecția cadrelor didactice care vor face parte din corpul metodiștilor Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud în anul școlar 2020-2021.

Admin ISJBN
|
21/09/2020
|
|

Ministerul Educației și Cercetării a lansat, prin Centrul de Politici și Evaluare în Educație, apelul de selecție în vederea constituirii Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN).

Admin ISJBN
|
18/09/2020
|
|

Planul Teritorial Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar pe anul școlar 2020-2021

Admin ISJBN
|
17/09/2020
|
|

Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud organizează concursul pentru selecția cadrelor didactice care vor face parte din corpul metodiștilor ISJ BN în anul școlar 2020-2021. Numărul de locuri pentru fiecare disciplină și procedura de selecție le găsiți atașate.

Admin ISJBN
|
05/09/2020
|
|

Ministerul Educației și Cercetării facilitează accesul la informații tuturor celor interesați de contextul educativ și sanitar în care se va desfășura activitatea didactică în anul școlar/universitar 2020-2021.

Admin ISJBN
|
30/07/2020
|
|

Lista cuprinzând rezultatele FINALE, după evaluare contestațiilor, la concursul de acordare a gradațiilor de merit - sesiunea 2020

Aprobat în ședința consiliului de administrașie al Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud din data de 27.07.2020

Admin ISJBN
|
10/07/2020
|
|

Lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării dosarelor depuse în vederea obţinerii gradaţiei de merit - sesiunea 2020, aprobate în consiliul de administraţie al ISJ Bistrița-Năsăud în data de 10.07.2020 (afișată în conformitate OMEC Nr.3307/2020 pentru aprobar

Admin ISJBN
|
17/06/2020
|
|

ORDIN Nr.4549/17.06.2020 pentru suspendarea organizării și desfășurarii unor activități prevăzute în anexa nr.19 la  Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020 - 2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi c