Admin ISJBN
|
01/08/2023
|
|
  • Rezultatele finale obținute de candidați la examenul național de definitivare în învățământ au fost publicate pe site-ul dedicat 
Admin ISJBN
|
14/07/2023
|
|

PROCEDURĂ privind secretizarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul examenului național pentru definitivare in invatamant - sesiunea 2023

Admin ISJBN
|
11/07/2023
|
|

INFORMAȚII PENTRU CANDIDAŢII PARTICIPANŢI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE, PROBA SCRISĂ, 12 IULIE 2023

CENTRE DE CONCURS:
Centrul nr.1 – Școala Gimnazială Nr.1 Bistrița
Centrul nr.2 – Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Bistrița

Admin ISJBN
|
11/07/2023
|
|

Procedura privind desfășurarea probei scrise, sigilarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervare în învățământul preuniversitar, sesiunea 2023

Admin ISJBN
|
05/07/2023
|
|

Centrele de concurs și disciplinele arondate pentru sustinerea probei scrise din 12 iulie 2023, în cadrul CONCURSUL NAȚIONAL pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate  din învățământul preuniversitar – sesiunea iulie 2023.

Admin ISJBN
|
26/06/2023
|
|
  • În atenția directorilor și a candidaților înscriși la examenul național de DEFINITIVARE în învățământ - Sesiunea 2023 
Admin ISJBN
|
16/06/2023
|
|

Punctajele candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit - sesiunea 2023, aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud din data de 16.06.2023