Titularizare

Ordinul MEC 5975/9.11.2020 privind aprobarea programelor pentru susținerea concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățămîntul preuniversitar.

 

Admin ISJBN
|
04/08/2020
|
|

Rezultatele  candidaților la concurs au fost publicate pe site-ul MEC: http://titularizare.edu.ro/

Admin ISJBN
|
31/07/2020
|
|

În atenți candidaților care au participat la Concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020.

- Informații privind perioada și mpdalitatea de depunere a contestațiilor

Admin ISJBN
|
24/07/2020
|
|

În atenția candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice- sesiunea 2020

Admin ISJBN
|
23/07/2020
|
|

Lista centrelor de concurs și a disciplinelor arondate (atașat).

Admin ISJBN
|
22/07/2020
|
|

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA