Titularizare

Admin ISJBN
|
19/07/2021
|
|

Procedura nr. 30191/23.06.2021 privind desfăşurarea probei scrise, sigilarea şi securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul preuniversitar - sesiunea 2021 

Admin ISJBN
|
29/06/2021
|
|

Lista centrelor de concurs și disciplinele arondate pentru concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar - 2021

Admin ISJBN
|
21/05/2021
|
|

Lista candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor din învatamantul preuniversitar, sesiunea iulie 2021, a fost publicată pe site-ul: http://titularizare.edu.ro/2021/

 

 

Admin ISJBN
|
15/04/2021
|
|

Extras din METODOLOGIA – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022

  • Organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

 

Ordinul MEC 5975/9.11.2020 privind aprobarea programelor pentru susținerea concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățămîntul preuniversitar.