Mobilitatea personalului didactic

Admin ISJBN
|
19/07/2022
|
|

Rezultatele obținute de candidați la proba scrisă din 13 iulie 2022 a concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul preuniversitar au fost publicate pe site-ul http://titularizare.edu.ro/

Admin ISJBN
|
05/07/2022
|
|

În perioada 6-8 iulie 2022, absolvenții promoției 2022/absolvenții 2022 ai programelor de pregătire psihopedagogică, validează, prin semnătură, înscrierea la Concursul național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – 13 iulie 2022.

Admin ISJBN
|
23/05/2022
|
|

Lista cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice

Admin ISJBN
|
11/05/2022
|
|

Deciziile pentru toate etapele de mobilitate desf