Mobilitatea personalului didactic

Admin ISJBN
|
17/01/2023
|
|
  • CALENDARUL mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024
Admin ISJBN
|
17/01/2023
|
|

Mobilitatea personalului didactic de predare din creşele arondate  unităților de învățământ preuniversitar şi din creșele nearondate unei unități de învățământ, pentru care autoritățile administrației publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare

Admin ISJBN
|
13/01/2023
|
|
  • FIŞA DE EVALUARE a cadrelor didactice pentru etapele de mobilitate 2023-2024
Admin ISJBN
|
17/11/2022
|
|

Ordinul ministrului educației nr. 6.218/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023—2024