Mobilitatea personalului didactic

Admin ISJBN
|
08/01/2024
|
|

METODOLOGIA -CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025

  • CALENDARUL mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2024 - 2025